Урок: Книжка в житті людини. Робота письменника над художнім твором

Мета:

  • навчальна: подати знання про рукописні книги часів Київської Русі та про автора «Повісті минулих літ» Нестора Літописця, розширити відомості про роль книги в житті людини, про особливості процесу творчості, місце уяви й фантазії митця, на-вчити визначати основні частини книги;

  • розвивальна: розвивати вміння аргументувати індивідуальні читацькі інтереси;

  • виховна: виховувати повагу до письменницької роботи, сприяти усвідомленню потреби шанобливого ставлення до книги та до освіти загалом.

Читати

Моральні цінності українського народу. 2 клас

Мета: знайомити учнів з моральними цінностями українського народу; виховувати повагу до людей, милосердя, любов до праці, рідної мови.

Наочне оформлення : карта України, сюжетні малюнки, прислів'я, Державна символіка : Герб, Прапор, Конституція України, плакат : «Цінності українського народу».

Реквізит: іграшковий мікрофон

Читати

Естетичне виховання студентської молоді засобами мистецтва

Постановка проблеми. Педагоги всього світу констатують сьогодні наявність однієї спільної проблеми - втрати духовності. Сучасні соціологічні дослідження свідчать про те, що за останні роки більшість молодих людей починають переорієнтовуватися на матеріальні блага. Класична культура починає втрачати цінність і привабливість.

Сьогодні спостерігається тенденція до подальшої дегуманізації і деморалізації соціокультурних цінностей, у яких  переважають споживацькі орієнтації.

Читати

«Інтерактивні технології та інноваційні форми й методи особистісно зорієнтованого виховання старшокласників у процесі виховної діяльності»

Аналіз  психолого-педагогічних  досліджень  І.Д. Беха ,  С.І. Подмазіна ,  В.В. Рибалки , Г.К. Селевка ,  І.С. Якиманської  свідчить, що лише активні форми особистісно  орієнтованого виховання  створюють  умови  для  ефективного нагромадження  кожним  старшокласником  свого  власного  особистого досвіду,  самостійного  усвідомлення  ним  загальнолюдських  цінностей-ставлень,  дозволяють  йому  проявити ініціативу,  творчість,  самостійність  у процесі  активної  особистісно значущої  діяльності, стимулюють  його  до природного  самовираження  та  самореалізації.

Читати

Дерево не може жити без коріння, а людина без сім'ї.

Мета:

Розкрити знання дітей про найрідніших людей: батька і матір. Учити учнів шанувати й поважати своїх батьків; формувати в них почуття бов'язку перед батьками; довести всім присутнім, що батьки і діти - це одне ціле. Виховувати в учнів почуття любові, поваги до своїх рідних,

бажання спілкуватися з ними, приносити їм радість.

Читати

День Червоного носу (день благочинності)

Милосердя…Це те слово,до якого ми останнім часом звертаємось все частіше.Чому? Тому,що наше суспільство вже втомилося від грубощів , несправедливості,розбещеності,черствості душ людських,жорстокості. Невже ми забули,що ми люди? Здатність бути совісним - це здатність бути милосердним. Перед добрими,лагідними очима,вчинками,словами не встоїть жодне жорстоке серце.
Читати

Досвід патріотичного виховання підростаючого покоління

Патріотичне виховання підростаючого покоління завждибуло однією з найважливіших завдань сучасної школи, адже дитинство і юність - сама благодатна пора для прищепленнясвященного почуття любові до Батьківщини. Підпатріотичним вихованням розуміється поступове і неухильне формування в учнівлюбові до своєї Батьківщини
Читати

Година спілкування « Дисципліна і культура» 4 клас

Мета: виховувати культуру поведінки; розширювати та поглиблювати знання дітей про правила культурної поведінки та дисципліну; розвивати самовиховання, вміння поводитися у громадських місцях; виховувати повагу до себе та інших людей.

Читати

Характеристика образів повісті Я. Стельмаха «Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки»

Мета: розкрити значення образів Сергія і Митька в творі, їх роль у розкритті ідейного змісту; вчити аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки; 

розвивати навички коментування найцікавіших моментів у творі та вміння уявляти ситуацію, емоційно виконувати ролі, виступа-ти перед широкою аудиторією; 

формувати активну життєву позицію, 

виховувати повагу до друзів, доброту, вміння співпереживати. 

Читати

Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Пригодницький, захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне та романтичне у творі

Мета: вчити учнів знаходити вихід з різних життєвих ситуацій,розрізняти поняття романтичного і пригодницького, аналізувати вчинки героїв, характеризувати улюбленого героя, розкрити риси його вдачі, аргументувати свій вибір; розвивати навички переказу найцікавіших епізодів тексту; виховувати повагу до старших, увагу до молодших, позитивне ставлення до життя.

Читати