Урок № 1–2: Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки. Оригінальність ритмомелодики і образотворчих засобів у вірші «Хвиля»

Проаналізувати зразки пейзажної та інтимної лірики поетеси («Хвиля», «Стояла я і слухала весну», «Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами», «Все-все покинуть, до тебе полинуть», «Уста говорять: «Він навіки згинув!..», «Квіток, квіток…», «Дим», в якому поєднуються патріотичні мотиви зі співчуттям до болю інших народів, зразок філософської лірики — «Тo be or not to be?»)
Читати

Урок: Громадянська лірика. Вірш «Contra spem spero». Урок виразного читання віршів Лесі Українки

Поглибити знання учнів про лірику Лесі Українки та вірш «Соntra spem spero»; продовжити роботу над формуванням навичок виразного читання, ідейно-художнього аналізу тексту, розвитком зв'язного усного мовлення; допомогти учням відчути велику силу слова, його вплив на почуття, думки, волю, характер людини і здатність отримувати морально-естетичне задоволення від художнього твору; виховувати любов до художнього слова та поезії Лесі Українки.

Читати

Урок: Громадянська лірика Лесі Українки. Вірш «І все-таки до тебе думка лине…», «І ти колись боролась, мов Ізраїль…»

Проаналізувати ідейно-художній зміст поезій, особливості мови і поетичного стилю поетеси, пояснити біблійні образи і мотиви; розвивати навички ідейно-художнього аналізу тексту, роботи з додатковими джерелами інформації, вміння сприймати інформацію на слух та занотовувати її; виховувати почуття патріотизму, повагу до людини, яка віддає свій талант, сили і серце служінню Батьківщині.
Читати

Урок: Збірка поезій «На крилах пісень». Основні цикли поезій збірки: «Подорож до моря», «Сім струн», «Мелодії», «Невільничі пісні», «Пісні про волю»

Визначити місце збірки «На крилах пісень» в українській літературі, ознайомити учнів з оцінкою її І. Франком, дати загальну характеристику основних ліричних циклів та проаналізувати знакові поезії циклів; розвивати навички сприйняття інформації на слух і запису її у вигляді тез, аналізу поетичного твору, узагальнення вивченого матеріалу у вигляді таблиці, самостійної роботи з підручником; формувати почуття патріотизму та національної самосвідомості.
Читати

Урок: Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Дізнатися про мужню боротьбу письменниці з невиліковною хворобою, про роль родини, культурного оточення та самоосвіти у формуванні її світобачення; сприяти формуванню цілісного уявлення про неї як людину, митця, її громадянську позицію; розвивати навички роботи з різноманітними джерелами інформації, зв'язне мовлення, мислення за допомогою узагальнення, вміння встановлювати зв'язки між подіями, аналогії та ін.; виховувати інтерес до особистості письменниці, до знань, почуття патріотизму та любові до художнього слова; вміння співчувати, співпереживати.

Читати

Урок: Контрольна робота (укр. літ., 2 сем., 10 клас)

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність. 

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Читати

Урок: Творчість В. Стефаника другого періоду (збірка «Земля»). Новела «Марія». Майстерне зображення в ній внутрішнього світу матері-патріотки. Вшанування пам'яті письменника

Розглянути особливості творчості В. Стефаника другого періоду; висвітлити історичну основу новели «Марія», символічний образ матері Марії, прокоментувати підтекст цього образу; розвивати навички роботи з текстом, формувати вміння визначати особливості художнього стилю В. Стефаника та розуміння його місця серед новелістів світу; виховувати почуття патріотизму та національної самосвідомості.

Читати

Урок: Новела «Камінний хрест» — психологічне розкриття теми еміграції. Образ Івана Дідуха. Символічний зміст назви новели

Ознайомити учнів зі змістом новели «Камінний хрест», пояснити її сюжетно-композиційні особливості та багатозначність символіки; схарактеризувати образ головного героя, знайти ознаки модернізму у творі; розкрити історичну основу новели; розвивати навички ідейно-художнього аналізу твору, характеристики героїв; виховувати почуття патріотизму.
Читати

Урок: Життя і творчість Василя Стефаника, неперевершеного новеліста-новатора в українській літературі

Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом В. Стефаника, повідомити про діяльність «Покутської трійці»; розглянути поезію в прозі «Моє слово» як художній маніфест автора; проаналізувати новелу «Новина»; удосконалювати навички ідейно-художнього аналізу твору; формувати вміння виділяти основне; виховувати здатність співпереживати, вміння знаходити вихід із скрутного становища.

Читати

Урок: Михайло і Сава — протилежні психологічні типи. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя. Сава і Рахіра — уособлення духовної деградації в повісті «Земля»

Схарактеризувати в соціальному, психологічному та моральному плані образи Михайла та Сави, Анни і Рахіри; визначити засоби характеротворення; розвивати навички аналізування характерів героїв великого прозового твору, вміння порівнювати образи, висловлювати власні судження; виховувати повагу до хліборобської праці, осудження злочину як протиправної, ворожої для суспільства та людини дії, гуманізм, розуміння справжніх морально-етичних, життєвих цінностей, естетичний смак, любов до художнього слова.
Читати