Урок: Проблеми материнської любові та самотності жінки у творчості Миколи Вороного

Ознайомити учнів з поезіями М. Вороного, у яких порушено проблеми материнської любові та самотності жінки; схарактеризувати поетику символізму в них; розвивати навички аналізу ліричного твору, характеристики образотворчих засобів, уміння висловлювати власну думку щодо прочитаного; визначити, у чому полягає новаторство Вороного в українській поезії; формувати інтерес учнівської молоді до модерної української поезії.

Читати

Урок: Пейзажна та інтимна лірика Миколи Вороного

З'ясувати неоромантичне звеличення краси природи в пейзажній ліриці; акцентувати увагу учнів на оптимістичному сприйнятті життя («Блакитна панна»); розкрити красу і багатство почуттів ліричного героя в інтимній поезії; розвивати навички аналізу ліричного твору, характеристики образотворчих засобів, уміння висловлювати власну думку щодо прочитаного; виховувати естетичні смаки, любов до рідного слова, високі морально-етичні засади на кращих зразках лірики М. Вороного.

Читати

Урок: Микола Вороний. Життя і творчість поета-новатора, «ідеолога» модернізації української літератури, першого представника українського символізму

Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом поета-новатора, «ідеолога» модернізації української літератури, першого представника українського символізму; дати поняття про символізм як одну із стильових течій модернізму; з'ясувати ідейно- художній зміст поезії «Іванові Франкові», визначити її тему та проблему; розвивати вміння знаходити ознаки модернізму у художньому тексті, навички виразного читання; виховувати повагу до особистості митця.

Читати

Урок № 1–2 Контрольна робота. Твір (укр. літ., 2 сем., 10 клас)

Мета: перевірити вміння учнів писати роботи творчого характеру на основі вивченого матеріалу; розвивати навички зв'язного писемного мовлення; формувати творче мислення учнів; виховувати навички раціонального використання навчального часу, інтерес до наслідків власної праці.

Читати

Урок: Художні особливості драми-феєрії, розкриття у творі «Лісова пісня» загальнолюдських проблем, особливості неоромантизму Лесі Українки

Мета: дослідити художні особливості драми-феєрії, визначити проблеми, які порушує письменниця, особливості неоромантизму та зв'язок із західноєвропейською драмою; розвивати навички зв'язного мовлення; виховувати любов до рідного слова, цікавість до читання. 

Теорія літератури: неоромантизм, драма-феєрія.

Читати

Урок: Образи драми-феєрії «Лісова пісня». Природа і людина у творі. Звеличення почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіту творчих сил людини. Символічні образи у творі

Схарактеризувати образи драми, розкрити їх символічний зміст, красу глибокого почуття, антигуманність душевного убозтва і користолюбства; розвивати вміння висловлювати власне ставлення до поведінки героїв, акторські здібності; навчитися складати порівняльну характеристику героїв; виховувати любов до природи та духовність, бажання будувати красиві людські стосунки.

Читати

Урок: «Лісова пісня» — шедевр світової драматургії, оригінальність жанру, фольклорно-міфологічна основа сюжету, особливості композиції

Мета: розпочати роботу над текстом твору, вказати на оригінальність жанру, особливості композиції, фольклорно-міфологічну основу сюжету; дати визначення поняттю «драма-феєрія»; розвивати навички визначення проблематики та ідеї твору; формувати вміння знаходити композиційні елементи; плекати любов до природи, духовність. 

Обладнання: текст драми-феєрії «Лісова пісня».

Читати

Урок: Драматична поема «Одержима», її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам

Мета: ознайомити учнів зі змістом поеми «Одержима», розкрити її біблійну основу та проблематику, схарактеризувати образ Міріам; розвивати навички роботи з текстом, формувати вміння висловлювати власні думки щодо поведінки героїні; виховувати емоційність і високі моральні принципи. 

Обладнання: текст драматичної поеми, ілюстрації учнів.

Читати

Урок розвитку зв'язного мовлення. Підготовка до написання контрольного домашнього твору «Страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві»

Продовжити роботу над формуванням уміння скла дати характеристику персонажа на прикладі головних героїв драми «Бояриня»; розвивати вміння вибирати головне, узагальнювати зібраний матеріал (у тому числі цитатний), складати план твору та навички зв'язно викладати матеріал згідно з темою і планом твору; виховувати патріотизм, любов до художнього слова та почуття відповідальності за роботу, яка виконується.
Читати

Урок: Драматургія Лесі Українки як вершина її творчої майстерності, новаторство, сміливе звернення до світових образів і мотивів («Одержима», «Кассандра», «Камінний господар»), до історії свого народу. Драматична поема Лесі Українки «Бояриня»

Дати загальну характеристику драматургічної спадщини видатної українки, ознайомити учнів зі змістом поеми «Бояриня», її історичною основою, майстерністю зображення страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві; розвивати уяву учнів, уміння аналізувати, аргументувати свої відповіді; прищеплювати почуття гордості за історичне минуле українського народу.

Читати