Урок: В. Самійленко — лірик і гуморист, патріотичні мотиви в ліриці («Україна», «Українська мова»), сатирично-гумористичні твори («Патріот Іван»); реалістичні картини життя народу у творчості Степана Васильченка. Повість «Талант»

Розвивати навички роботи з різними джерелами інформації, критично ставитися до них, вибирати головне, стисло викладати зміст теми, систематизувати та узагальнювати інформацію у вигляді комп'ютерної презентації та повідомлення-коментаря до неї, акторські здібності; вміння співпрацювати, сприймати інформацію на слух та занотовувати її у вигляді тез або конспекту, прищеплювати інтерес до національної літератури, підвищувати ерудованість учнів, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття гордості за досягнення української літератури.

Читати

Урок: Контрольна робота (укр.літ., 2 сем., 10 клас)

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Читати

Урок: Трагедійність образу Марії Ляшківської

Мета: сприяти усвідомленню психологічної глибини образів новели, трагедії життя Марії Ляшківської; розвивати навички психологічної характеристики персонажів, зв'язного монологічного мовлення, вміння дискутувати про актуальність порушених у драмі проблем. 

Теорія літератури: неореалізм, психологічна драма.

Читати

Урок: Драматичні твори В. Винниченка, їх жанрово-тематичне багатство. Морально-філософські проблеми в драмі «Гріх», їх актуальність у наш час

Мета: ознайомити учнів із драматургією письменника та змістом психологічної драми «Гріх»; розкрити морально-філософську проблематику твору, звернути увагу на її актуальність у наш час; охарактеризувати основні елементи сюжету й композиції; дати поняття про психологічну новелу; виховувати загальнолюдські норми християнської моралі.

Читати

Урок: Образ Панни — втілення ідеї вічної жіночності та краси. Неореалістичні тенденції в оповіданнях і новелах письменника

Охарактеризувати образ Панни як утілення ідеї вічної жіночності та краси; висловити власні судження про миттєве і вічне, про сенс життя; розвивати навички зв'язного мовлення; дати учням уявлення про неореалістичні тенденції в оповіданнях і новелах письменника, про його романістику; виховувати відчуття прекрасного, вміння бачити його і бажання творити.

Читати

Урок: Поєднання реалістичного змалювання дійсності й філософського підтексту в новелі В. Винниченка «Момент»

Ознайомити учнів зі змістом новели; розкрити її тематику, проблематику, філософський підтекст твору; розвивати вміння аналізувати новелу, аргументувати власну думку, навички зв'язного мовлення; визначити стильові особливості твору та імпресіоністичні елементи в ньому; виховувати почуття відповідальності, людяності, вміння цінувати кожен момент життя.

Читати

Урок: Біографія Володимира Винниченка

Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю В. Винниченка; розвивати навички самостійної роботи з джерелами інформації, вибору головного, розповіді від першої особи, сприйняття на слух, узагальнення; виховувати почуття патріотизму, поваги до особистості письменника.

Обладнання: підручник, матеріали, дібрані учнями, ілюстративний матеріал.

Читати

Урок: О. Олесь. Символізм драматичного етюду «По дорозі в казку». Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокою дійсністю

Мета: проаналізувати драматичний етюд; виявити, у чому полягає символізм твору; з'ясувати символіку образів; розкрити проблему взаємин вождя і маси; розвивати логічне мислення, навички зв'язного мовлення; виховувати прагнення досягати духовних висот. 

Теорія літератури: драматичний етюд. 

Обладнання: текст твору, ілюстрації учнів, тлумачний словник.

Читати

Урок № 1–2: Розвиток зв'язного мовлення. Ідейно-художній аналіз віршів Олександра Олеся (О. Кандиби)

Ознайомити десятикласників зі змістом поезій «О слово рідне! Орле скутий!.. », «Лебідь», «Яка краса: відродження країни! …», «Чари ночі», «О принесіть як не надію…»; допомогти учням відчути експресію у виявленні патріотичних та інтимних почуттів; розвивати навички виразного читання та ідейно-художнього аналізу ліричних творів; вдосконалювати вміння знаходити використані у творах тропи та символічні образи, пояснювати їх зміст і роль у творі; плекати любов до рідного слова, почуття патріотизму, активну життєву позицію, виховувати осмислення краси кохання і молодості.

Читати

Урок: Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість митця. Збірка «З журбою радість обнялась…» як ліричний документ епохи. Філософські роздуми над складнощами життя

Розглянути біографію Олександра Олеся, розкрити його ідеал національного і культурного відродження України, з'ясувати причини еміграції; визначити особливості збірки «З журбою радість обнялась…»; розкрити ідейно-художній зміст однойменного твору; розвивати навички виразного читання поезій, визначення провідних мотивів; формувати вміння знаходити тропи та пояснювати ритміко-мелодичні особливості; виховувати патріотизм.

Читати