Урок: Київські «Неокласики». Микола Зеров. Різногранний творчий шлях митця. «Київ — традиція». Філософічність, афористичність лірики

Ознайомити учнів із групою і творчістю київських «неокласиків», із життєвим і творчим шляхом М. Зерова, поглибити поняття про сонет, розвивати навички виразного й усвідомленого читання та аналізу поезій М. Зерова, навчити висловлювати власні думки з приводу поетичної майстерності «неокласика», виховувати любов і повагу до України, відчуття естетики поетичного образу.

Читати

Урок: Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр. Михайль Семенко — поет-футурист. Урбаністичні мотиви лірики («Бажання», «Місто», «Запрошення»)

Ознайомити учнів з авангардними тенденціями в українській поезії 20-х років ХХ ст., дати поняття «футуризм», охарактеризувати постать М. Семенка в українській літературі, обґрунтувати його значення для розвитку української поезії, шліфувати вміння школярів виразно й усвідомлено читати вірші, виокремлювати основні мотиви, головну думку, характеризувати настрій, ритм, розвивати експериментаторські, пошукові здібності учнів, виховувати високі морально-етичні риси простої людини.

Читати

Урок: П. Тичина. «Одчиняйте двері…». Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення борців за вільну Україну у вірші «Пам'яті тридцяти»

Мета: розкрити трагічні наслідки революційних змагань 1917– 1918 рр. на Україні, глибоке усвідомлення реальності й драматизму своєї доби П. Тичиною; удосконалювати вміння й навички ідейно-художнього аналізу ліричних творів, опису картин; розвивати творче мислення, культуру образного бачення, виховувати почуття поваги до своєї землі та історії.

Читати

Урок: Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина — найбільший модерніст цього періоду. Феномен «Кларнетизму». «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить?..»

Допомогти учням зрозуміти основні тенденції української поезії 1920-х років, познайомити із життєвим і творчим шляхом П. Тичини, його ранніми збірками, формувати вміння характеризувати основні мотиви ранньої творчості, розвивати навички аналізу поезій, особливих ознак індивідуального стилю поета, удосконалювати навички виразного читання, виховувати почуття людяності, любові до мистецтва, розвивати розуміння прекрасного.

Читати

Урок: Суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями

Ознайомити учнів з історичними та суспільними умовами розвитку літератури XX століття, основними стильовими напрямами; розкрити поняття «розстріляне відродження»; розвивати усне зв'язне мовлення одинадцятикласників, уміння користуватися довідковими виданнями й словниками; розвивати критичне мислення; тренувати вміння учнів узагальнювати, систематизувати та аналізувати отриману інформацію; учити вести дискусію, висловлювати та аргументувати власну думку, толерантно ставитися до іншої точки зору; виховувати інтерес до української літератури, пошану до історичного минулого рідної країни.

Читати

Урок № 1,2,3: Підсумковий урок (укр. літ., 10 клас)

Мета: перевірити рівень сформованих умінь та навичок, передбачених програмовими вимогами 10 класу; вдосконалювати вміння узагальнювати, робити висновки, давати відповіді в стислій формі, презентувати результати роботи за певний період часу, готувати та представляти виставки, текстовий супровід для них, виразно читати; виховувати інтерес до читання та вивчення літератури.

Читати

Урок: Повторення та узагальнення вивченого в 10 класі

Узагальнити вивчений у 10 класі матеріал, учити учнів сприймати здобуті знання з української літератури як частку світового літературного процесу, перевірити рівень засвоєння деяких тем курсу літератури 10 класу; розвивати вміння узагальнювати, робити висновки, давати відповіді в стислій формі; виховувати бажання дізнатися більше про діячів української культури, почуття гордості за її досягнення.

Читати

Урок: Зв'язне мовлення. Пам'ятник улюбленому персонажеві. 10 клас

Повторити характеристики окремих художніх образів з курсу української літератури 10 класу; розвивати творчі здібності учнів, зв'язне усне мовлення, вміння добирати аргументи, захищати власну позицію, робити висновки та узагальнення, розширювати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до національної літератури, бажання наслідувати позитивні риси героїв вивчених творів.

Читати

Урок: Новаторські шукання новелістів (М. Черемшини, Л. Мартовича, О. Маковея); новаторські пошуки в драматургії (С. Черкасенко)

Зробити огляд творчості новелістів (М. Черемшини, Л. Мартовича, О. Маковея), драматурга С. Черкасенка, визначити їх унесок у розвиток української новели та драматургії, новаторство творчості; розвивати навички самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації, вміння сприймати інформацію на слух та занотовувати її у вигляді конспекту, тез або плану; виховувати інтерес до художнього слова та читання.

Читати

Урок: Модерністські пошуки поетів (П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий)

Ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом українських поетів-модерністів П. Карманського, В. Пачовського, Б. Лепкого, проаналізувати їх унесок у розвиток модернізму в українській літературі; розвивати вміння самостійно працювати з додатковою літературою та підручником, зіставляти, узагальнювати, аналізувати і формулювати висновки, співпрацювати в групі; виховувати інтерес до особистостей поетів-модерністів, української літератури.

Читати