Урок: Ліна Костенко. Інтимна, пейзажна й філософська лірика («Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…»)

Мета: розглянути твори Ліни Костенко, визначаючи їх філософічну спрямованість і психологізм; розвивати вміння учнів задумуватися про вічні істини, про здатність людини протистояти уніфікації й насиллю над індивідуальністю; виховувати любов до поезії. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу 

Обладнання: портрет Ліни Костенко, примірники її творів, епіграф до уроку.

Читати

Урок: Ліна Костенко. Життя й творчість письменниці. Особливості індивідуального стилю. «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Українське альфреско»

Ознайомити старшокласників із життєвим та творчим шляхом Ліни Костенко; розкрити жанрове й тематичне розмаїття її творчості; познайомити з особливостями індивідуального стилю; формувати власне ставлення до таких особистостей, як Ліна Костенко; виховувати любов до поезії.

Читати

Урок: Микола Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір …». Несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії

Подати основні відомості про творчість Миколи Вінграновського; охарактеризувати ідейно-стильові особливості його поезій; розвивати асоціативне мислення, уміння виділяти й пояснювати засоби поетичної мови, визначати віршовий розмір, зв'язно висловлювати власне ставлення до розглянутої поезії; формувати духовну особистість школяра.

Читати

Урок: Іван Драч. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Івана Драча; опрацювати ідейно-художній зміст твору «Балада про соняшник»; розвивати вміння аналізувати поетичний твір, зв'язно й грамотно викладати свої думки; виховувати почуття доброти, душевну щедрість.

Читати

Урок: Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Пісня «Два кольори», що стала народною

Подати найосновніші відомості про Д. Павличка, охарактеризувати мотиви його творчості, пояснити популярність пісенної лірики поета; розвивати естетичний смак, відчуття краси форми й змістової глибини поетичного образу; формувати національну свідомість громадянина України.

Читати

Урок: «Шістдесятництво» як культурологічне й соціальне явище. Василь Симоненко — «Витязь молодої української поезії». «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»

Розкрити зв'язок українського дисидентського руху з явищем «шістдесятництва», дати загальну характеристику творчості поетів-шістдесятників; поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях В. Симоненка, охарактеризувати стильові особливості його поезії; розвивати вміння аналізувати твори й робити висновки, дискутувати; формувати патріотичні почуття, толерантність.

Читати

Урок: Провідні тенденції розвитку української літератури в другій половині XX — початку XXI ст.

Розширити уявлення учнів про новітню українську літературу, проаналізувати сучасну літературну ситуацію, зокрема нові тенденції в українській поезії та прозі; визначити специфіку творів поетів II половини XX — початку XXI ст.; сприяти роз витку творчої й пошукової діяльності учнів; нестандартного мислення, виховувати позитивні риси та звички.

Читати

Урок: Усний твір-роздум «Моральна краса й духовна велич людини в кіноповісті О. Довженка “Зачарована Десна”»

Мета: розвивати усне мовлення учнів; навчати вмінню самостійно викладати думки, аргументувати власні твердження, робити узагальнення й висновки; виховувати любов до землі, природи, повагу до батьків. 

Тип уроку: розвиток мовлення. 

Обладнання: пам'ятка «Як працювати над текстом-роздумом», епіграфи до твору.

Читати

Урок: О. Довженко. «Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Морально-етичні проблеми

Учити учнів коментувати текст твору, визначати основні теми й мотиви, характеризувати образи-персонажі; пояснити роль пейзажу та засобів індивідуалізації героїв; розвивати вміння сприймати життєві явища, події, людей у контексті загальнолюдських понять і цінностей, розуміти взаємозв'язок конкретного із загальним; формувати гармонійно розвинену особистість; виховувати свободу вибору, незалежність думки, дієвість.

Читати

Урок: О. Довженко. «Україна в огні». Національні й загальнолюдські проблеми

Мета: опрацювати зміст кіноповісті; учити учнів вдумливо читати текст, коментувати найосновніші моменти, публіцистичні відступи; розвивати вміння виокремлювати провідні мотиви, проблеми, обговорювати їх з позиції сьогодення; виховувати

національну самосвідомість учнів.

Читати