Урок: Слова, що розрізняються тільки одним звуком

Мета: закріпити і поглибити знання учнів про звуки; розвивати навички звукобуквеного аналізу слів; виховувати уважність, старанність. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання (с. 5, вправа 6

— Чому берези сумували? 

— Назвіть слова, вжиті в переносному значенні. 

— Послідовно вимовте звуки у виділених словах.

Читати

Урок: Звуки. Звукові моделі слів

Мета: закріплювати знання учнів про звуки; розвивати навички звукового аналізу слів, спостережливість; виховувати інтерес до навчання. 

Ознайомлення з підручником «Українська мова» 

— Розгляньте підручник і скажіть, як він називається і хто його автор. 

— Які умовні позначення треба знати, щоб правильно користуватися підручником? 

— Прочитайте вірш Г. Барадуліна. Яке побажання висловлює автор?Читати

Урок: Усе починається з любові. Життєвий і творчий шлях Михайла Шевченка

Дослідити творчість письменника-земляка Михайла Шевченка, викликати інтерес до нього як поета й особистості; розвивати навички аналітичної роботи, уміння орієнтуватися в прочитаному й знаходити підтвердження своїх думок у тексті; виховувати духовність, доброту, милосердя, людяність — моральне обличчя майбутнього громадянина.

Читати

Урок: «Україна у нас одна». Велич минулого й віра в щасливе майбутнє у творах Данила Кулиняка

Дослідити творчість письменника-земляка Дмитра Кулиняка, удосконалювати навики виразного читання поезій; розвивати вміння орієнтуватися в прочитаному й знаходити підтвердження своїх думок у тексті, стимулювати до власних висновків; формувати структуру особистості школяра, в основі якої — ідеал, що стає усвідомленим мотивом життєдіяльності; прищеплювати любов до рідного краю, формувати повагу до історичного минулого Батьківщини, морально-етичні якості, почуття патріотизму.

Читати

Урок: Контрольна робота № 4. Проза другої половини XX ст. Українська історична проза. Сучасна українська література (укр. літ., 11 клас)

Мета: перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й аналізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення самовдосконалювання. 

Тип уроку: контроль знань. 

Обладнання: завдання тестової форми.

Читати

Урок: Російськомовна українська поезія та її особливості (огляд)

Познайомити одинадцятикласників із життєвим і творчим шляхом російськомовних українських поетів; знати про російську поезію та її особливості, про ставлення цих поетів до історії українського народу, його культури та звичаїв; аналізуючи вірші, визначити основні теми творчості поетів; розвивати вміння учнів зв'язно й грамотно викладати свої думки; виховувати любов до поезії.

Читати

Урок: Вияв постмодернізму в українській літературі останнього часу. Сучасні часописи та альманахи

Мета: проаналізувати особливості постмодернізму в українській художній літературі останнього часу; ознайомити учнів із сучасними часописами та альманахами, сприяти глибокій та ґрунтовній літературній підготовці старшокласників, виховувати шанобливе ставлення до творчості.

Читати

Урок: Література кінця XX — початку XXI ст. На шляху до нового відродження. Літературні угруповання

Ознайомити учнів із здобутками української поезії, прози, драматургії кінця XX — початку XXI ст., історією створення й діяльністю літературних угруповань та з найвідомішими представниками сучасної літератури; розвивати пам'ять учнів, логічне мислення; формувати сучасний погляд на світ і людину в ньому.

Читати

Уроки № 1–2: П. Загребельний. «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Аналіз образів-персонажів. Наскрізні проблеми роману

Опрацювати зміст роману, охарактеризувати особливості його композиції, відділити історичну достовірність і художній домисел; розвивати вміння аналізу образів-персонажів, розшифровувати їхній ідейний зміст, формувати навички обґрунтовувати власну думку прикладами з художнього тексту; виховувати інтерес до національної історичної романістики.

Читати

Урок: Загальна характеристика української історичної прози. Павло Загребельний. Життєвий і творчий шлях

Дослідити розвиток жанру історичної романістики в складних історичних умовах; зробити огляд найвідоміших взірців української історичної прози; опрацювати біографію П. Загребельного, дати загальну характеристику його історичної прози; розвивати усне мовлення учнів, уміння працювати з додатковою інформацією; виховувати любов до художньої літератури, інтерес до національної романістики.

Читати