Урок: Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

Мета: вчити учнів застосовувати правило переносу слів зі збігом приголосних (шап-ка, ша-пка); формувати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади; виховувати культуру мовлення.

Читати

Урок: Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

Мета: поглибити знання учнів про склади як частини слова, на які воно ділиться при вимові; розвивати вміння розрізняти в слові кількість складів за кількістю голосних; виховувати любов до рідної мови.

Читати

Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису «Ромашка»

Мета: навчати учнів описувати предмет за малюнком і планом; формувати вміння давати відповіді на запитання; виховувати естетичні почуття.

Читати

Урок: Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником

Мета: закріплювати вміння учнів розташовувати слова за абеткою; розвивати мовлення; виховувати інтерес до читання.

Хід уроку

I. Організаційний момент  

II. Актуалізація опорних знань  

1. Перевірка домашнього завдання (с. 14, вправа 31)  

Учні читають назви днів тижня в абетковій послідовності; розповідають  про те, чим запам'яталися їм вихідні дні.

Читати

Урок: Розташування слів за абеткою

Мета: закріплювати знання української абетки; вчити учнів розташовувати слова за  абеткою з орієнтацією на першу літеру; розвивати мовлення учнів, виховувати інтерес до читання.

Читати

Урок: Великі букви української абетки

Мета: закріплювати знання української абетки, навички каліграфічного письма великих букв українського алфавіту; вдосконалювати вміння виконувати звуко-буквений  аналіз слів; виховувати любов до рідної мови.

Читати

Урок: Українська абетка. Рукописні букви української абетки

Мета: закріплювати знання учнів про українську абетку, назви літер за абеткою; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів, спостережливість; закріпити вміння каліграфічного письма малих букв українського алфавіту; виховувати інтерес до навчання.

Читати

Урок: Звуки і букви

Мета: закріплювати знання учнів про звуки і букви; повторити, чим звуки відрізняються від букв; розвивати мову, мислення; виховувати любов до рідної мови. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання (с. 7, вправа 11

— Прочитайте слова, які відрізняються від слова рік першою буквою. (Вік, сік, бік, лік, пік, тік

— Поясніть, що означає кожне з утворених слів. 

— Наведіть власні приклади слів, що розрізняються тільки одним звуком.

Читати

Урок: Слова, що розрізняються тільки одним звуком

Мета: закріпити і поглибити знання учнів про звуки; розвивати навички звукобуквеного аналізу слів; виховувати уважність, старанність. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань 

1. Перевірка домашнього завдання (с. 5, вправа 6

— Чому берези сумували? 

— Назвіть слова, вжиті в переносному значенні. 

— Послідовно вимовте звуки у виділених словах.

Читати

Урок: Звуки. Звукові моделі слів

Мета: закріплювати знання учнів про звуки; розвивати навички звукового аналізу слів, спостережливість; виховувати інтерес до навчання. 

Ознайомлення з підручником «Українська мова» 

— Розгляньте підручник і скажіть, як він називається і хто його автор. 

— Які умовні позначення треба знати, щоб правильно користуватися підручником? 

— Прочитайте вірш Г. Барадуліна. Яке побажання висловлює автор?Читати