» » Сторінка 9

Урок: Закріплення букви Рр. Розвиток мовлення за текстом П. Костюченка. Звуко-буквений аналіз слів. Мовні ігри (анаграми). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Закріплення правопису великої букви в іменах людей

Мета: вдосконалювати навички читання слів і речень з буквою Рр, навички звуко-буквеного аналізу; розвивати зв'язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати почуття дружби, колективізму.

Читати

Урок: Закріплення звуків [р], [р’], вивчення букви Рр («ер»). Формування аудіативних умінь за текстом Б. Чайковського. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку»

Мета: ознайомити учнів з новою буквою Рр; навчити читати її в складах як звуки [р], [р’]; розвивати вміння виконувати звуковий та звуко-буквений аналіз слів; виховувати любов до художнього слова.

Читати

Урок: Закріплення букви Пп. Розвиток мовлення за текстом Н. Тарасенко «На пасіці взимку». Мовні ігри. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріпити вміння учнів читати склади, слова, речення з буквою Пп, виконувати звуковий та звуко-буквений аналіз слів; розвивати творчу уяву, образне мислення; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення звука [п], вивчення букви Пп («пе»). Формування аудіативних умінь за віршем Л. Біленької. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку».

Мета: ознайомити учнів з новою буквою Пп, вчити правильно вимовляти звук [п] та виділяти його з різних позицій у словах; закріплювати навички звукового аналізу слів; збагачувати активний словниковий запас учнів; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати любов до рідного слова.

Читати

Урок: Закріплення букви Кк. Розвиток мовлення за текстом В. Сенцовського. Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріплювати букву Кк та її звукове значення; вчити читати склади, слова, речення з новою буквою; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; ознайомити з рукописним шрифтом, призначеним для читання; розвивати вміння зіставляти слова за значенням та за фонетичними особливостями; виховувати працелюбність.

Читати

Урок: Закріплення звука [к], вивчення букви Кк («ка»). Формування аудіативних умінь за текстом В. Поліщука. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку».

Мета: ознайомити учнів з новою буквою Кк, її звуковим значенням; вчити читати прості склади типу злиття та складні — типу пгп; розвивати в учнів аналітико-синтетичні вміння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати уважність.

Читати

Урок: Закріплення букви Сc. Розвиток мовлення за текстом Ю. Ярмиша «Слоненятко, яке любило танцювати». Звуко-буквений аналіз слів. Мовні ігри (анаграми). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріпити вміння читати букву Сс у складах і словах; удосконалювати навички звукового аналізу; розвивати спостережливість, зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до прекрасного.

Читати

Урок: Закріплення звуків [с], [с’], вивчення букви Сc («еc»). Формування аудіативних умінь за віршем В. Вітька. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: ознайомити учнів з буквою Сс, її назвою та звуковим значенням, формувати вміння виконувати аналітико-синтетичні вправи; вчити читати склади, слова з новою буквою; вдосконалювати навички звукового аналізу слів; вчити працювати з анаграмами; розвивати зв'язне мовлення, фонематичний слух; виховувати бережливе ставлення до природи.

Читати

Урок: Закріплення букви Лл. Розвиток мовлення за текстом Л. Уляницької «Ланцюжок добра». Звуко-буквений аналіз слів. Мовні ігри. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріплювати вміння читати склади і слова з буквою Лл; вчити читати речення і зв'язні тексти з вивченими літерами; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; розвивати зв'язне мовлення, фонематичний слух; дати поняття про анаграму; прищеплювати вміння робити добро.

Читати

Урок: Закріплення звуків [л], [л’], вивчення букви Лл («ел»). Формування аудіативних умінь за текстом Л. Уляницької. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Поняття «один», «багато»

Мета: ознайомити учнів із буквою Лл та її звуковим значенням; закріплювати уявлення про складовий принцип української графіки; вдосконалювати вміння розрізняти функціональне значення звука і букви; розвивати фонематичний слух, уміння аналізувати і порівнювати; виховувати любов до природи.

Читати