» » Сторінка 8

Урок: Вивчення букви ь (знак м'якшення). Формування аудіативних умінь. Розвиток мовлення за текстом Н. Сало. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Підпис сюжетних малюнків

Мета: ознайомити учнів з буквою ь (знак м'якшення); закріпити розуміння дітьми відмінності між звуком і буквою; пояснити, що буква ь ніякого окремого звука не позначає, а вказує на м'якість попереднього приголосного; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати працелюбність.

Читати

Урок: Закріплення букви Зз. Розвиток мовлення за віршем В. Камінчук. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Добирання заголовка до тексту

Мета: повторити і закріпити знання учнів про вивчені букви та їх звукові значення; формувати навички читання текстів; розвивати образне мислення, фонематичний слух, уміння узагальнювати, зіставляти; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення звуків [з], [з’], вивчення букви Зз («зе»). Формування аудіативних умінь за текстом М. Павленко. Розвиток мовлення за текстом А. Мілна «Пісенька Вінні-Пуха». Омоніми (без уживання термінів).

Мета: навчати учнів упізнавати звуки [з], [з’] у мовленому слові та позначати їх буквою Зз, читати слова з новою буквою, чітко вимовляти звуки перед глухими при-голосними та в кінці слова; розвивати спостережливість, увагу, логічне мислення, вміння зіставляти, порівнювати звуко-буквений склад слів та їх смислове значення; виховувати любов до прекрасного.

Читати

Урок: Закріплення букви Дд. Розвиток мовлення за текстом А. М'ястківського «Молода сливка». Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріпити знання учнів про звуки [д], [д’], букву Дд; удосконалювати читацькі навички учнів; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи, працелюбність.

Читати

Урок: Закріплення звуків [д], [д’], вивчення букви Дд («де» ). Формування аудіативних умінь. Звуко-буквені зіставлення. Розвиток мовлення за текстом М. Солтис. Диференційований підхід у читанні. Відповіді на питання хто?, де?, коли?, як?

Мета: ознайомити учнів зі звуками [д], [д’], буквою Дд, що їх позначає; вчити читати склади, слова з новою буквою, чітко вимовляти звуки [д], [д’], розвивати фонематичний слух, зв'язне мовлення учнів; виховувати працелюбність.

Читати

Урок: Закріплення букви Ее. Розвиток мовлення за текстом М. Познанської «У метро». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріплювати вміння учнів читати склади, слова та речення з буквою Ее; вдосконалювати навички звукового та звуко-буквеного аналізу слів; вчити аналізувати прочитане; розвивати зв'язне мовлення, фонематичний слух; виховувати любов до рідного краю.

Читати

Урок: Закріплення звука [е], вивчення букви Ее. Формування аудіативних умінь за змістом карпатської легенди. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку».

Мета: ознайомити учнів з артикуляцією звука [е], буквою Ее; розвивати вміння здійсню-вати звукові та звуко-буквені зіставлення в словах; розширювати словниковий за-пас; розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов до прекрасного.

Читати

Урок: Закріплення букви Тт. Розвиток мовлення за змістом народної казки. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Робота з дитячою книжкою

Мета: закріплювати вміння учнів читати склади та слова з буквою Тт, повторити та закріпити вивчені букви, їхні звукові значення; розвивати навички здійснювати звуко-буквені зіставлення; формувати вміння виразно читати текст; виховувати любов до художнього слова.

Читати

Урок: Закріплення звуків [т], [т’], вивчення букви Тт («те»). Формування аудіативних умінь за текстом С. Мацюцького. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами. Розвиток мовлення за текстом О. Копиленка

Мета: ознайомити учнів з буквою Тт, закріплювати розуміння того, що однією й тією самою буквою на письмі можуть позначатися твердий і м'який парні приголосні звуки; вдосконалювати навички звукового та звуко-буквеного аналізу слів з тверди-ми і м'якими приголосними; розвивати зв'язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення букви Нн. Розвиток мовлення. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів у «віночку». Велика буква в іменах людей. Робота з дитячою книжкою

Мета: закріпити знання учнів про букву Нн, її звукове значення; виробляти вміння чи-тати склади, слова з вивченими буквами, працювати над інтонуванням речень; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати лексичний запас; виховувати любов до книги.

Читати