» » Сторінка 7

Урок: Закріплення вміння вимовляти звук [й], вивчення букви Йй («йот»). Формування аудіативних умінь за віршем В. Марсюка. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: ознайомити учнів із буквою Йй, її назвою та звуковим значенням; закріплювати у дітей розуміння звуко-буквених співвідношень в українській мові; розвивати артикуляційно-слухові відчуття, вміння розрізняти тверді і м'які приголосні звуки; виховувати любов до прекрасного.

Читати

Урок: Закріплення звукового значення букви Чч. Розвиток мовлення за текстом М. Павленко «Моя сестричка». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Закріплення правопису великої букви

Мета: закріплювати літературну вимову звука [ч]; удосконалювати навички свідомого виразного читання; познайомити учнів з життям та працею чабанів у гірській місцевості нашої країни; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв'язне мовлення; виховувати сімейні цінності.

Читати

Урок: Закріплення вміння вимовляти звук [ч], вивчення букви Чч («че»). Формування аудіативних умінь за текстом З. Мензатюк. Звуко-буквені зіставлення. Розвиток мовлення за змістом тексту за А. М'ястківським

Мета: ознайомити учнів з буквою Чч, її алфавітною назвою та звуковим значенням; формувати в дітей правильне артикулювання звука [ч]; розвивати навички читання учнів, зв'язне мовлення; виховувати повагу до народних традицій.

Читати

Урок: Закріплення звукових значень букви Ґґ. Розвиток мовлення за текстом В. Запорожець. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Мовні ігри

Мета: закріпити літературну вимову звука [ґ]; вчити учнів виразно читати тексти; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати любов до художнього слова.

Читати

Урок: Звук [ґ], позначення його буквою Ґґ («ґе»). Формування аудіативних умінь за текстом Д. Матіяш. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами-назвами предметів

Мета: навчати учнів упізнавати звук [ґ] на слух та позначати його буквою Ґґ; поповнити лексичний запас учнів новими словами; розвивати зв'язне мовлення, фонематичний слух; виховувати любов до рідного слова, до традицій свого народу.

Читати

Урок: Закріплення букви Гг. Розвиток мовлення за текстом І. Роздобудько «Винахідливі гноми»

Мета: закріпити знання учнів про букву Гг, її звукове значення; формувати вміння читати слова із буквою «ге»; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати мовлення, фонематичний слух; виховувати любов до прекрасного.

Читати

Урок: Закріплення вміння вимовляти звук [г], вивчення букви Гг («ге»). Формування аудіативних умінь за текстом З. Мензатюк. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами намальованих предметів у «віночку». Вміння читати

Мета: ознайомити учнів з літерою Гг, її назвою та звуковим значенням, формувати навички читання слів з цією літерою, вміння виконувати звуковий та звуко-буквений аналіз слів; розвивати логічне мислення дітей, уміння групувати предмети за певними ознаками; виховувати уважність.

Читати

Урок: Закріплення букви Бб. Читання слів. Опрацювання тексту. Словниково-логічні вправи

Мета: закріпити знання учнів про звукове значення букви Бб; удосконалювати читацькі навички, розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати любов до природи, бережливе ставлення до тваринного світу.

Читати

Урок: Закріплення звука [б], вивчення букви Бб («бе»). Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Формування аудіативних умінь за текстом Д. Матіяш

Мета: ознайомити учнів зі звуком [б] буквою Бб, формувати вміння правильно вимовляти і виділяти цей звук з мовленого слова, позначати його в звуковій моделі відповідним умовним знаком та буквою Бб на письмі; розвивати увагу, граматичну пильність; виховувати любов до своєї сім'ї, потребу перейматися її клопотами, проблемами.

Читати

Урок: Закріплення букви ь (знак м'якшення). Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнками на тему «Малі помічники». Робота з дитячою книжкою

Мета: закріпити знання учнів про знак м'якшення, його графічну функцію у словах; розвивати навички звукових і звуко-буквених зіставлень, зв'язне мовлення; виховувати працелюбність.

Читати