» » Сторінка 6

Урок: Буква Яя, позначення нею сполучення звуків [йа]. Позначення буквою Яя звука [а] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів

Ознайомити учнів з буквою Яя та позначенням нею сполучення звуків ([йа]) на початку слова і складу, звука [а] та м'якості приголосного; формувати свідомі навички читання слів з буквою Яя; розвивати мовлення, увагу; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення звукового значення букви Її. Опрацювання вірша Г. Чубач «Я живу в Україні»

Продовжити формувати у дітей уявлення про звуко-буквені співвідношення в системі голосних української мови; формувати свідомі навички читання слів з буквою Її; виховувати патріотичні почуття.

Читати

Урок: Буква Її, позначення нею сполучення звуків [йі]. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша О. Січкаря «Їжача хата»

Ознайомити дітей з новою буквою Її та її звуковим значенням; формувати навички правильного читання діалогічного тексту; виховувати у дітей патріотичні почуття.

Читати

Закріплення звукового значення букви Шш. Читання слів. Опрацювання вірша Т. Коломієць «Колосок»

Продовжити роботу над засвоєнням букви Шш, звука [ш]; формувати в учнів навички виразного і свідомого читання; розвивати увагу, мислення, мовлення; виховувати у дітей дбайливе ставлення до тварин.

Читати

Урок: Звук [ш], позначення його буквою Шш («ша»). Читання складів, слів. Зіставлення звуків [ж] — [ш]. Анаграми

Ознайомити учнів з твердим звуком [ш], який не має парного м'якого, та бук-вою Шш, яка його позначає; розвивати логічне мислення, мовлення, навички звуко-буквеного аналізу; виховувати працьовитість.

Читати

Урок: Закріплення звукового значення букви Жж. Читання слів. Опрацювання тексту. Словниково-логічні вправи

Закріпити знання учнів про звукове значення букви Жж; формувати в учнів літературну вимову слів зі звуком [ж] в кінці слова та в кінці складу перед наступним глухим; розвивати мислення, усне мовлення, увагу; вчити правильно вчиняти у різних ситуаціях.


Читати

Урок: Звук [ж], позначення його буквою Жж («же»). Дзвінка вимова звука [ж] у кінці складів та слів. Читання складів, слів. Робота з дитячою книжкою

Ознайомити учнів з новою буквою Жж, її назвою та звуковим значенням; ознайомити із дзвінкою вимовою слів зі звуком [ж] у кінці складів і слів; розвивати навички звуко-буквеного аналізу, увагу, мовлення; виховувати дружелюбність.

Читати

Урок: Закріплення звукового значення букви Хх. Розвиток мовлення на тему «Історичні міста України»

Закріпити знання учнів про звук [х], букву Хх; формувати мовленнєві вміння; розвивати мовлення учнів, творчу уяву; виховувати патріотичні почуття.

Читати

Урок: Звук [х], позначення його буквою Хх («ха»). Формування в учнів аудіативних умінь на основі тексту В. Чухліба, вмінь читати слова з буквою Хх

Ознайомити учнів з новою буквою, її назвою та звуковим значенням; вчити правильно артикулювати звук [х]; виробляти навички читання складів, слів з буквою «ха»; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас; виховувати бажання дотримуватися правил дорожнього руху.

Читати

Урок: Закріплення звукового значення букви Йй. Розвиток мовлення за текстом О. Погребняк. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Антоніми (без уживання термінів)

Мета: закріплювати знання про звукове значення букви Йй; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів, формувати вміння читати текст за особами, інтонувати питальні речення, правильно вживати форми звертання; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати любов до рідного слова.


Читати