» » Сторінка 5

Урок: Звук [ф], позначення його буквою Фф («еф»). Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів

Ознайомити учнів із буквою Фф та її звуковим значенням; формувати навички усвідомленого читання складів і слів із буквою Фф, звуко-буквеного аналізу слів; розвивати мовлення, увагу; виховувати інтерес до читання.

Читати

Урок: Закріплення звукового значення букви Щщ. Опрацювання вірша Л. Вознюк «Через річку по місточку...». Словниково-логічні вправи. Скоромовка. Ребус

Закріпити знання учнів про звукове значення букви Щщ; формувати навички ви-разного читання; розвивати мислення, мовлення, увагу; виховувати почуття прекрасного.

Читати

Урок: Буква Щщ («ща»), позначення нею звукосполучення [шч]. Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Робота з дитячою книжкою

Учити учнів правильно, злито вимовляти два звуки [шч] та позначати їх однією буквою Щщ; розвивати мовлення, мислення; виховувати щирість, щедрість.

Читати

Урок: Закріплення звукових значень букви Цц. Читання слів. Опрацювання казки (за О. Березій)

Закріпити знання учнів про букву Цц та її звукові значення; формувати свідомі навички читання слів з буквою Цц; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати уважність, працьовитість.

Читати

Урок: Звуки [ц], [ц’], позначення їх буквою Цц ( «це»). Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів

Навчити учнів виділяти у словах звуки [ц], [ц’] та позначати їх буквою Цц; формувати навички усвідомленого читання слів з буквою Цц; розвивати мовлення, увагу; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення звукових значень букви Єє. Опрацювання вірша А. Камінчука «Єноти». Словниково-логічні вправи

Закріпити знання учнів про звукове значення букви Єє; вдосконалювати навички усвідомленого читання складів; слів з вивченими буквами, звуко-буквеного аналізу слів; розвивати мовлення, увагу; виховувати інтерес до читання.

Читати

Урок: Буква Єє, позначення нею сполучення звуків [йе]. Позначення буквою Єє звука [е] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів

Навчити учнів виділяти на слух злиття звуків [йе], визначати їх місце в слові — на початку слова, складу, після голосного — та позначати злиття буквою Єє; навчити на слух порівнювати тверду і м'яку вимову парних твердих і м'яких приголосних перед [е] та відповідно позначати на письмі м'якість приголосного буквою Єє; виховувати почуття прекрасного.

Читати

Урок: Закріплення звукових значень букви Юю. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша Т. Петровської. Словниково-логічні вправи

Закріпити знання учнів про звукові значення букви Юю; формувати навички читання слів і текстів з цією буквою; розвивати мислення, мовлення, увагу; виховувати любов до книжок.

Читати

Урок: Буква Юю, позначення нею сполучення звуків [йу]. Позначення буквою Юю звука [у] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів

Ознайомити учнів з буквою Юю та її звуковим значенням; навчати розпізнавати на слух звуки, які позначає буква Юю: звук [у] після м'яких приголосних та злиття звуків [йу] на початку слова, складу; формувати навички звуко-буквеного аналізу слів, усвідомленого читання складів і слів з буквою Юю; розвивати уважність; виховувати інтерес до читання.

Читати

Урок: Закріплення звукових значень букви Яя. Читання слів. Опрацювання вірша В. Крищенка «Сонячне яблуко». Робота з дитячою книжкою

Закріпити звукові значення букви Яя; розвивати вміння виконувати повний звуко-буквений аналіз слів; розвивати увагу, спостережливість; виховувати любов до читання.

Читати