» » Сторінка 3

Урок: Як треба читати. Л. Вороніна «Бурулька» (казка)

Продовжити роботу над формуванням читацьких навичок учнів; навчати уважного слухання, виразного читання за особами; розвивати мовлення; виховувати допитливість.
Читати

Урок: Звуки весни у творі. В. Чухліб «Джмелиний оркестр». Робота з дитячою книжкою

Вдосконалювати навички правильного свідомого читання; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати вміння зв'язно відповідати на запитання, творчість, спостережливість; показати різноманітність природи; виховувати любов та поважне ставлення до неї.
Читати

Урок: Гарний, радісний настрій твору. Визначайте настрій у творі. Є. Шморгун «Ла-та-та!». Г. Х. Андерсен «Ромашка» (казка)

Вчити учнів правильно, свідомо й виразно читати; розвивати допитливість, інтерес до навколишнього світу; збагачувати активний словник учнів; виховувати любов до природи.
Читати

Урок: Барвисті слова у творі М. Слабошпицького «Лелеча весна»

Мета: вчити учнів знаходити барвисті слова у творі; розвивати мовлення, мислення, допитливість; виховувати любов до природи.
Читати

Урок: Чітко вимовляйте звуки. Читайте правильно. М. Герасименко «Мобільний телефон»

Мета: вчити учнів чітко вимовляти звуки, правильно читати; навчати усвідомлено сприймати зміст прочитаного на слух; розвивати уяву, мислення; виховувати товариськість і оптимізм.
Читати

Урок: Учіться записувати свої думки та почуття. І. Роздобудько «Місяць у слоїку»

Мета: сприяти збільшенню лексичного запасу учнів, поглибленню логіки міркувань під час аналізу тексту; вчити записувати свої думки та почуття; виховувати увагу до слова.
Читати

Урок: Навчайтеся бути уважними до слова. С. Козлов «Дозвольте з вами посутінкувати...»

Мета: вчити учнів бути уважними до слова; сприяти збільшенню лексичного запасу першокрасників, поглибленню логіки міркувань під час аналізу тексту; виховувати ввічливість.
Читати

Урок: Читайте уважно. С. Цушко «Комп'ютернята». Т. Петровська «Молоко».

Мета: вчити учнів розуміти прочитане; розвивати увагу до слова, уяву, мислення; виховувати культуру поведінки.
Читати

Урок: Слухайте, читайте, уявляйте. Д. Красицький «Малий маляр». Робота з дитячою книжкою

Сприяти розвитку в учнів усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання-розуміння, аудіювання, говоріння); навчати усвідомлено сприймати зміст прочитаного на слух; розвивати уяву, мислення; розказати дітям про Тараса Шевченка, його дитинство; виховувати любов до читання.
Читати

Урок: Чітко вимовляйте звуки. Висловлюйте цікаві думки. З. Мензатюк «Гарбузище». І. Просяник «Смішинки від Наталинки»

Мета: вчити учнів чітко вимовляти звуки; розвивати усне мовлення, уяву, вчити висловлювати цікаві думки; виховувати інтерес до читання художніх творів.
Читати