» » Сторінка 12

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Моя школа» («Лісова школа»). Формування аудіативних умінь за текстом М. Маслової «Ласунка йде до школи»

Мета: навчати учнів виконувати звуковий аналіз фонетично нескладних слів — виділяти голосні в складі, початковий і кінцевий звуки в слові; вчити будувати звукові моделі та добирати слова до поданих моделей; розвивати фонематичний слух; виховувати старанність, наполегливість у навчанні.

Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Моя школа». Формування аудіативних умінь за текстом Л. Камінського «Навіщо ходять до школи». Практичне ознайомлення зі словами — назвами дій. Моделювання слів, речень

Мета: розширювати уявлення учнів про номінативну роль слів; ознайомити їх практично з дієсловами (без уживання терміна); закріплювати вміння добирати речення до схем, виконувати звуковий аналіз слів; виховувати працелюбність.
Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Мої друзі». Формування аудіативних умінь за текстом Р. Куликової «Сюрприз». Практичне ознайомлення зі словами — назвами ознак. Моделювання слів із м'якими приголосними звуками. Робота з дитячою книжкою

Мета: розширити уявлення учнів про номінативну роль слів; ознайомити їх практично з прикметниками (без уживання термінів); вчити складати за малюнком речення, які б відповідали заданій схемі; розвивати зв'язне мовлення, образне мислення; виховувати почуття гостинності.
Читати

Урок: Розвиток зв’язного мовлення на тему «Мої друзі». Формування аудіативних умінь за текстом С. Козлова «Не дивися на мене так, їжачку». Ознайомлення з приголосними м'якими звуками. Моделювання односкладових слів з м'якими приголосними звуками.

Мета: на основі зіставлення парних звуків за артикуляційними та акустичними ознаками навчати учнів розрізняти тверді й м'які приголосні звуки, чути та виділяти їх із різних позицій у словах; вчити моделювати слова; дати поняття про живі та неживі предмети; розвивати допитливість, спостережливість; виховувати любов до природи, почуття дружби, колективізму.
Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Моя родина» (міська родина). Формування аудіативних умінь за текстом І. Андрусяка «Вечеря». Практичне ознайомлення з мовними звуками. Наголос. Умовне позначення звуків. Уявлення про слова — назви предметів

Мета: дати учням практичне уявлення про мовні звуки; ознайомити з терміном «наголос»; вчити визначати на слух склад, який вимовляється голосніше; сформувати в учнів початкове уявлення про голосні, приголосні звуки, вчити розрізняти їх на слух, позначати умовно фішками; розвивати вміння правильно артикулювати звуки, зв'язне мовлення; виховувати повагу до сімейних цінностей.
Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Моя родина». Формування аудіативних умінь за текстом А. Конельського «Як Івасик братика колисав». Практичне ознайомлення з немовними звуками. Практичне ознайомлення зі складом, окличним реченням.

Мета: дати учням практичне уявлення про звуки як фізичні явища та про звуки людського мовлення; закріплювати вміння ділити слова на склади, визначати в них наголос, графічно позначати речення; розвивати мовно-рухові відчуття; виховувати працелюбність.
Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Я — школярка». Формування аудіативних умінь за віршем М. Сингаївського «Першокласниця». Практичне ознайомлення зі складом, окличним реченням. Умовне позначення слова, речення

Мета: розширити уявлення учнів про номінативну роль слів; формувати вміння виділяти речення із мовного потоку; дати уявлення про склад; вчити давати коротку і повну відповідь на запитання; розвивати зв'язне мовлення учнів, увагу; виховувати любов до рідного слова.
Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Я — школяр». Формування аудіативних умінь за текстом В. Шкляра «До школи». Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Умовне позначення слова, речення

Мета: дати учням практичне уявлення про номінативну роль слова та про речення як засіб вираження думки; вчити розрізняти поняття «слово» і «речення»; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до навчання.
Читати

Урок: Вступ. Ознайомлення з Букварем. Державний Гімн України. Читання вірша Г. Чубач «Рідна мова»

Мета: ознайомити учнів з Букварем; розширити знання дітей про свою Батьківщину, рідний край; розвивати зв'язне мовлення учнів, бажання вчитися; виховувати бережливе ставлення до підручників, любов до рідної мови, до Батьківщини.

Читати