» » Сторінка 11

Урок: Закріплення звука [о], вивчення букви Оо. Формування аудіативних умінь за віршем В. Крищенка. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Мовні ігри (анаграми)

Мета: ознайомити учнів з новою буквою Оо, її звуковим значенням; удосконалювати навички звукового аналізу слів, вміння складати речення за схемою; вчити розрізняти розділові знаки наприкінці речення; розширювати світогляд учнів; розвивати пам'ять, зв'язне мовлення; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення букви Уу. Звуко-буквені зіставлення. Закріплення знань про слова — назви предметів, ознак, дій. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріпити вміння учнів упізнавати та читати вивчені букви Аа, Уу, що позначають голосні звуки, визначати їх місце в мовленому слові, визначати наголос та ділити слово на склади; розподіляти предмети за семантичними групами хто? що?, складати речення за графічними схемами і малюнками; розвивати зв'язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення звука [у], вивчення букви Уу. Формування аудіативних умінь за текстом М. Павленко. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: ознайомити учнів з артикуляцією звука [у], позначенням його буквою Уу; навчити впізнавати велику і малу букви Уу; розвивати увагу, зв'язне мовлення, фонематичний слух; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення букви Аа. Звуко-буквені зіставлення. Закріплення знань про слова — назви предметів, ознак, дій. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріпити знання учнів про вивчену букву Аа та її звукове значення, вдосконалювати навички звукового аналізу слів; розвивати зв'язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати любов до художнього слова.

Читати

Урок: Закріплення звука [а], вивчення букви Аа. Формування аудіативних умінь за текстом Н. Сняданко. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: здійснити перехід від умовного позначення звуків фішками до ознайомлення з буквами; ознайомити дітей з друкованою буквою Аа; продовжити вправляння у звуковому аналізі слів, розрізненні голосних і приголосних звуків; закріплювати практичне уявлення про складотворчу роль приголосних звуків; розвивати мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати любов до рідного слова.

Читати

Урок 2: Узагальнення знань учнів. Звуковий аналіз слів. Складання речень і графічних моделей речень. Робота з дитячою книжкою

Мета: перевірити здобуті учнями знання й уміння називати послідовно звуки у вимовленому слові, ділити слово на склади, визначати наголос, будувати звукові моделі слів, складати речення з опорою на схеми, графічно зображати речення; розвивати зв'язне мовлення учнів, вміння слухати казку, відтворювати її зміст з опорою на ілюстрацію; виховувати інтерес до читання.

Читати

Урок: Узагальнення знань учнів. Звуковий аналіз слів. Складання речень і графічних моделей речень

Мета: вчити учнів виконувати звуковий аналіз фонетично нескладних слів, послідовно називати звуки на слух та з опорою на графічну схему, будувати звукові моделі слів; закріплювати вміння складати речення з різною кількістю слів; розвивати фонематичний слух; виховувати культуру спілкування.

Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Моя країна — Україна». Формування аудіативних умінь за віршем Н. Зарічної «Рідний край».

Мета: формувати в учнів уміння складати речення, зв'язані за змістом; удосконалювати навички звукового аналізу мовлених слів; розширити й поглибити знання учнів про Україну, про її символи, столицю України, про мову та культуру українців; розвивати зв'язне мовлення учнів, збагачувати лексичний запас; виховувати любов до Батьківщини.

Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Я читаю». Формування аудіативних умінь за текстом В. Сенцовського «Про Телесика». Моделювання слів, речень

Мета: вчити учнів моделювати звукову структуру слів, складати речення за поданою графічною схемою; виконувати звукові зіставлення; розвивати зв'язне мовлення, фонематичний слух; виховувати почуття дружби, колективізму.

Читати

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Мої книжки». Формування аудіативних умінь за текстом О. Дроза «Казкар». Закріплення знань про слова — назви предметів, ознак, дій. Моделювання слів, речень

Мета: навчати учнів виконувати звуковий аналіз фонетично нескладних слів; вчити будувати звукові моделі та добирати слова до поданих моделей; розвивати вміння відповідати на запитання хто? який? що робить?; виховувати любов до художнього слова.

Читати