» » Сторінка 10

Урок: Закріплення букви Вв. Розвиток мовлення за віршем М. Стельмаха. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріпити знання учнів про звук [в], букву Вв, вчити читати слова, речення і тексти з вивченими буквами; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати працелюбність.

Читати

Урок: Закріплення звука [в], вивчення букви Вв («ве»). Формування аудіативних умінь за текстом Н. Малетич. Звуко- буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: ознайомити учнів з буквою Вв, її назвою та звуковим значенням, навчати читати цю букву в складах і словах; дати уявлення про особові займенники він, вона, во-но, вони (без уживання термінів), вчити правильно й доречно вживати їх у мовленні; розвивати зв'язне мовлення учнів, збагачувати словниковий запас; виховувати працелюбність.

Читати

Урок: Закріплення звуків [н], [н’], вивчення букви Нн («ен»). Формування аудіативних умінь за текстом В. Сухомлинського. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: ознайомити учнів з новою буквою Нн, показати її різне звукове значення; формувати уявлення про складовий принцип українського письма — однією тією самою буквою на письмі позначаються різні звуки — твердий і м'який; розвивати зв'язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення букви Іі. Розвиток мовлення за текстом С. Кузьменко. Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: вправляти учнів у читанні складів та слів з вивченими буквами; вдосконалювати навички звукового аналізу слів; дати уявлення про букву і в значенні окремого слова; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати працелюбність.

Читати

Урок: Закріплення звука [і], вивчення букви Іі. Формування аудіативних умінь за текстом Л. Лапіної. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: ознайомити учнів з буквою Іі, її звуковим значенням; продовжити вправляти у читанні слів з вивченими буквами; вдосконалювати навички звукового аналізу слів, показати, що буква і позначає м'якість попереднього приголосного звука; розвивати пізнавальні інтереси, зв'язне мовлення учнів; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення букви Мм. Розвиток мовлення за текстом Г. Малик «Казка про кошеня». Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Складання речень за запропонованими схемами. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: вдосконалювати навички читання складів та слів з вивченими буквами; закріплювати знання учнів про вивчені букви, їх звукове значення; розвивати мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати доброту, чуйне ставлення до братів наших менших.

Читати

Урок: Закріплення звуків [м], [м’], вивчення букви Мм («ем»). Формування аудіативних умінь за віршем Р. Скиби. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Мовні ігри (анаграми)

Мета: ознайомити учнів із буквою Мм, її звуковим значенням; формувати вміння читати прямі склади з буквою Мм та вивченими голосними; розвивати зв'язне мовлення учнів, пам'ять; виховувати любов до мами — найріднішої людини.

Читати

Урок: Закріплення букви Ии. Розвиток мовлення за текстом З. Мензатюк «Білий коник». Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріплювати вміння учнів виділяти у словах звук [и], виконувати звуковий аналіз слів; формувати аудіативні вміння; розвивати зв'язне мовлення учнів, мислення; виховувати любов до Батьківщини.

Читати

Урок: Закріплення звука [и], вивчення букви Ии. Формування аудіативних умінь за текстом Е. Шима. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Багатозначність слова

Мета: ознайомити учнів з буквою Ии, її звуковим значенням; вдосконалювати навички звуко-складового аналізу слів; ознайомити учнів з багатозначними словами; розвивати пам'ять, увагу, фонематичний слух; виховувати любов до природи.

Читати

Урок: Закріплення букви Оо. Розвиток мовлення за текстом Н. Нікалео. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: закріпити знання учнів про букву Оо, її звукове значення; виробляти вміння читати склади, слова; працювати над інтонуванням речень; формувати в учнів аудіативні, орфоепічні вміння; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до спорту.

Читати