» » » Урок «Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком. Синтаксичний розбір речень», 9 клас

Урок «Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком. Синтаксичний розбір речень», 9 клас

Урок «Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком. Синтаксичний розбір речень», 9 клас
Мета: закріпити знання про типи складних речень, працювати над виробленням уміння виконувати синтаксичний розбір речення, закріплювати вміння вмотивовувати пунктограми й орфограми; розвивати мислення, мовлення, уміння аналізувати й узагальнювати; формувати соціальну та загальнокультурну компетентність; виховувати любов до природи, до рідного краю.

Тип: урок повторення як різновид уроку закріплення (за О. Текучовим)

Методи й прийоми: пунктуаційний практикум, робота з таблицями, інтерактивне опитування, творча робота, робота з наочним матеріалом.

Обладнання: індивідуальні картки, підручник «Українська мова: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / М.І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук. – К.: Освіта, 2009. – 336 с.», аудіозапис інструментальної музики, слайди з текстами для самостійної та індивідуальної роботи, для творчої роботи.

Очікувані результати:

– учень розрізняє структурні відмінності простих і складних речень із сурядним і підрядним зв'язком;

уміє виконувати синтаксичний розбір складного речення.

Хід уроку

І. Організаційна частина. Створення позитивної емоційної атмосфери.

Учитель. Я бажаю вам результативної праці, високих балів, оптимістичного настрою. А що ви побажаєте однокласникам? Відповідайте складними реченнями.

Побажання успіхів один одному.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Визначте найцікавішу творчу роботу. Чому ця робота вам сподобалася?

Які труднощі виникали під час виконання домашнього завдання?

Що сподобалося у виконанні завдань?

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку. Завдання уроку. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Актуалізація опорних знань.

Інтерактивне опитування з теми «Складне речення».

Учні по черзі ставлять запитання до класу.

Лінгвістична «снігова куля» «Особливості складного речення».

V. Закріплення знань, вироблення умінь і навичок.

1. Робота з підручником.

Опрацювання алгоритму синтаксичного розбору складного речення на с. 71.

Колективна робота над синтаксичним розбором складних речень.

Згорнула тиша крила на зорі, і ранок вже перебирає струни (Г. Дудка). Сіроока трава дозрівала роками, щоб м'якими були сіроокі його небеса (О. Делеменчук). Повітря склом виблискує ламким, і тиша ніжно дзвонить над полями (М. Рильський).

Бесіда.

Який настрій викликали поетичні рядки?

Які синтаксичні конструкції допомагають авторові передати стан душі?

Хвилинка розвитку зв'язного мовлення. Творча робота за ілюстрацією.

Завдання. Напишіть невеликий твір (етюд, есе, твір-асоціацію) за зображенням на слайді. Використайте в роботі складні речення, визначте в них граматичні основи.

Твір учні пишуть під супровід легкої інструментальної музики.

Перевірка робіт. Учні зачитують творчу роботу повністю, або ж найкраще, на їхню думку, речення.

Пунктуаційний практикум.

Вправа 89.

Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. З'ясуйте, якими за будовою є речення тексту. Визначте серед складних речень: а) складносурядні; б) складнопідрядні.

Текст вправи.

Надворі пахне молодим осокорячим листям а з грядок тягне торішніми бур'янами і мокрим попелом. Садок уже одцвівся і земля густо вкрита білими пелюстками. Вітер щодня потроху вигортає їх на шлях. Коли вночі їде якась заблукана машина вони рожевим валком котяться за нею слідом аж до мосту. Там падають у річку й тоді вже річка вкривається білою порошею…(За Григором Тютюнником).

Завдання для індивідуальної роботи.

Прочитайте образок Є. Маланюка «Квітень». Спишіть текст, розставляючи розділові знаки, підкресліть граматичні основи, виконайте загальну характеристику речення. Зробіть стилістичний аналіз тексту.

І знов стрімким струмком балака балка

Цікава цокотуха весняна

Що сонце пестить землю надто палко

Що в очереті бачили русалку

І що когось вже вабила вона.

Словникова робота.

Дидактична гра «Лексичні перегони».

До слова стрімким( потоком) доберіть синоніми.

На прикладі речень доведіть, що слово балка має омонім. За будовою речення повинні бути складними.

Під час перевірки на екран проектуються зображення, які ілюструють значення слів


VІ. Підсумки уроку.

Самостійна робота над синтаксичним розбором речень.

Робота з індивідуальними картками.

Синтаксичний розбір складного речення

Характеристика речення

№ речення

За будовою

складне
За метою висловлювання

розповідне
питальне
спонукальне
За емоційним забарвленням

неокличне
окличне
Вид складного речення

безсполучникове
сполучникове:
складносурядне
складнопідрядне
Речення з різними видами зв'язку

Має у своїй будові частини

дві
три
чотири
Примітка. У таблиці даєте лише загальну характеристику речення. Частини складного речення (умовно прості речення) не характеризуєте.

Синтаксичний розбір простого речення

Характеристика речення

№ речення

За будовою

Просте

1


За метою висловлювання

розповідне

+


питальнеспонукальнеЗа емоційним забарвленням

неокличне

+


окличнеЗа граматичною основою

двоскладне

+


односкладне:означено-особовенеозначено-особовеузагальнено-особовебезособовеназивнеЗа наявністю другорядних членів

непоширенепоширене

+


За наявністю необхідних членів

повне

+


неповнеЗа наявністю ускладнюючих елементів

неускладненеускладнене

+Інструктаж перед самостійною роботою.

– Перед вами на слайді пронумеровані речення. Як бачите, за будовою вони прості й складні. Ви отримали по дві картки. У відповідну картку вписуєте номер речення й робите позначки щодо його характеристики. Час на виконання роботи обмежений. Оцінка буде залежати від кількості й правильності виконаних завдань.

(Текст слайду)

1. Холодні зірки мерехтіли в темному небі, і нескінченний Чумацький Шлях простягся у вічність. 2. Народилося літо з дощів і холодних снігів, наполохано сіло в садочку під вишнею. 3. Лиш коники в стерні сюрчали та марево хилилось до землі. 4. Уже зоря золоторога, де полинами зацвіло, кладе на огненні пороги своє сивіюче крило. 5. Скотилась осінь у зимову хугу, запнула синю хусточку весна. 6. Місяць на небі, зіроньки сяють, човен по морю тихо пливе. 7. Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші, і тумани в полі.

Рефлексія.

Який настрій був у вас протягом уроку?

Що викликало позитивні емоції?

VІІ. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Повторити теоретичний матеріал на с. 67 –71.

Завдання (на вибір):

вправа 87 ( утворити й записати складні сполучникові речення із пар простих );

написати образок про улюблену пору року;

написати есе «Любіть травинку і тваринку…»

У творчих роботах уживайте складні речення, визначте в них граматичні основи.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря