» » » Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників», 6 клас

Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників», 6 клас

Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників», 6 клас
Мета: повторити вивчене про рід іменників, ознайомити учнів із іменниками спільного роду, незмінюваними іменниками, формувати вміння визначати їх рід; поглиблювати знання про іменники спільного роду, незмінювані іменники, розвивати спостережливість, пам'ять; виховувати зацікавленість до влучного і дотепного слова.

Внутрішньопредметні зв'язки:

Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь викладати думки за допомогою запитань і відповідей.

Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, підручник.

Література:

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання. 5–9 класи / К.В.Таранік-Ткачук /. – К.: Вид. дім «Освіта», 2013.

2. Рідна мова: підручн. для 5 кл. загальноосвітн. навч. закл./ С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова, М.Г.Жук. – К.: «Грамота», 2014. – 100 с.

3. Інтерактивні технологіх навчання: теорія, практика, досвід. Методичний посібник / О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: А.П.Н. 2002. – 37с.

4. Отча земля. Анатолій Луговський. – Суми ВВП «Мрія» ЛТД, 1994. С.22.

Тип уроку: комбінований урок, формування практичних умінь і навичок.

Форма проведення (способи): семінар – практикум.

Методи та прийоми: розповідь, бесіда (евристична), робота з підручником, дидактична гра, творчо-пошукова робота, індивідуальні, групові, колективні завдання, практичні, творчо – пошукові завдання, «Незакінчене речення», «Мозковий штурм».


Вибрать можна друга і по духу брата,

Та не можна рідну матір вибирати.

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Василь Симоненко

Хід уроку

Організаційний момент.

Привітання. Психологічний тренінг. Слайд № 1


Психологічний тренінг

Я творча особистість.

Я активно працюватиму на уроці.

У мене гарний настрій.

Я впевнений у своїх силах.


Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка домашнього завдання.

Індивідуальна форма роботи

Написання словникового диктанту

1 учень. Зачитати слова, пояснити написання (із домашнього завдання)

- «Спрощення та уподібнення приголосних», + Записати слова фонетичною транскрипцією (запис на дошці).

Ядро, дзиґа, весна, сміється, навчаєшся, боротьба.

2 учень. Зачитати слова, пояснити написання (із домашнього завдання)

- «Написання слів із префіксом пів- + Синтаксичний розбір речення (запис на дошці). Слайд №3

В синім небі зоря розквітає ранкова… (А.Луговський).

2. Синтаксичний розбір словосполучень (використані матеріали літератури рідного краю).

Записати речення, виписати словосполучення з подальшим аналізом. Слайд №4

ученьЛітній день розстеляє ясні рушники (А.Луговський).

4учень. Рушники…додають нам усім наснаги і сил (А.Луговський).

3. Робота творчого характеру (твір)

5 учень. Зачитати домашній твір «Ходить сон коло вікон…», із першого абзацу назвати іменники.

Колективна форма роботи

Інтерактивна вправа «Продовж речення» (усно)

- Іменник – це

- іменники мають назви… (загальні та власні)

- різняться ці назви у написанні… (велика та мала букви)

- власні іменники пишуться в лапках, коли …

- відрізняються абстрактні іменники від конкретних тим, що …

Письмова індивідуально-колективна робота

Розподільний диктант «Іменники абстрактного та конкретного понять».

Слайд № 2
Абстрактні
Конкретні
Чіткість, паніка, гай, міст, мета, олень, паляниця, життя, келих, волевиявлення, вітання, лід, цибуля, сани, щастя.

III. Підготовка учнів до активного свідомого засвоєння нового матеріалу.

1. Мотивація навчальної діяльності:

- Повідомлення теми й мети уроку. Слайд №5 

Тема. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

Рід незмінюваних іменників


Очікувані результати (знати:…; уміти:…).

2. Робота над епіграфом уроку. Слайд № 6,7
Вибрать можна друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Василь Симоненко

Міжпредметні зв'язки. Який твір В. Симоненка вивчали в 5 класі?

Робота за підручником (усно)

Вправа 233. Слайд № 8

Словникова робота «дебют» -


Виховний момент «МОЗКОВИЙ ШТУРМ»

Яке свято відмічали українці світу 9 листопада? ( День української писемності)

Інформація: об 11.00 всі патріоти України, української писемності писали єдиний Всеукраїнський диктант, котрий озвучували по радіо.


IV. Засвоєння нових знань учнів

Опрацювання алгоритму «Рід іменників. Іменники спільного роду». Слайд № 9


Тренувальні вправи

1. Прочитати (прослухати). Назвати іменники, які можуть вказувати як на осіб чоловічої, так і жіночої статі. Слайд № 10

Оженився сирота Іванко, узяв сироту Оленку. (Нар. творч.) Базіка бреше, коли схоче, брехнею рот собі лоскоче. Хоч він і гострий на язик, а сам заїка із заїк. (С. Брант.) Гляньте, як працює, бідолаха, аж язик висолопив. (І. Нечуй-Левицький.) Непосида сойка метушиться, дбає про запаси для зими. (Є. Гуцало.) Три роки суд хапузі присудив. Той з хабарів податку не платив. (В. Ортинський.)

2.Творча зупинка

Робота за підручником. Вправа 234. + Виховний момент

1-в Веселий базіка, невтомна базіка.

2-в Маленька плакса, невгамовний плакса.

Опрацювання алгоритму «Рід незмінюваних іменників». Слайд № 11

Тренувальні вправи

1.Робота за підручником (письмово). Вправа 239 (самостійно)

«Зайве слово»

1.Говерла, Голландія, Гродно.

2. Муфта, мусон, мулат.

3. Парі, попурі, парад.

4. Суми, Сумщина, Карпати.

Усно вправа 238 (колективно).

V. Підсумок уроку. Рефлексія. Аналіз очікуваних результатів. Слайд № 12 ЦІНУВАННЯ


VІ. Домашнє завдання: п.30, вправа *235( 1,2); 237. Слайд №13

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря