» » » Урок «Лінгвістика тексту або портрет з натури», 9 клас

Урок «Лінгвістика тексту або портрет з натури», 9 клас

Урок «Лінгвістика тексту або портрет з натури», 9 клас
Текст як одиниця мовлення і продукт мовленнєвої діяльності.

Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового

зв'язку. Актуальне членування у висловленні: відоме і нове

Мета : дати усвідомлення основних теоретичних відомостей про лінгвістику тексту як науку й навчальну дисципліну,що розглядає текст з позицій його структури й змісту, удосконалювати навички створення й редагування текстів різних стилів, жанрів, типів мовлення; розвивати вміння концентруватися на головному,логічно та зрозуміло висловлювати свої думки; виховувати розуміння необхідності мати духовну опору в житті.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, таблиці, друкований текст, мультимедійні презентації,тематичний альбом("Тематичний путівник","Лексична опора", "Шпаргалка","Мій погляд").

Форма проведення уроку: урок-портрет.

Методи та прийоми : вирішення проблемного питання,вправа"Мовний ланцюг",

робота зі схемами "Своя опора"(" Шпаргалка"), вправа"Лінгвістична палеонтологія", виконання аналітичної вправи з коментарем, вправи "Текстуальний шарварок", "Резюме",робота зі словником.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія;синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: українська література, історія,інформатика.

Культурологічна змістова лінія : духовні орієнтири молоді.

Словник до уроку:

Орієнтир - перен. Обраний напрям, основні принципи діяльності, поведінки тощо ( Сучасний тлумачний словник української мови).

Путівник друкована книга, електронний чи аудіовізуальний довідник,присвячений якомусь місту, музею, туристичному місцю тощо.

( Електронний ресурс. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Путівник). перен. Те,що допомагає орієнтуватися у чому-небудь, полегшує щось (Сучасний тлумачний словник української мови).

Дороговказ – перен. Те, що визначає, дає напрямок для розвитку чогось.

(Сучасний тлумачний словник української мови)

Епіграфи:

Текст є світ.

Х.Л.Борхес


Ах, молодість! Краса і велич, сила!
Великих звершень в ній передчуття.
У неї пісня запальна і крила.
І перед нею ще усе життя!

Надія Красоткіна
 

Тематичний путівник

Знайдете відповіді на запитання

Зумієте

♦ що таке лінгвістика тексту як наука й навчальна дисципліна, основні наукові поняття та напрями дослідження; ○○○

♦ що таке текст як лінгвістична одиниця;

♦ які є одиниці тексту (складні синтаксичні цілі, абзаци); ○○○

♦ що таке смислові категорії тексту (цілісність, завершеність, інформативність, лінійність, модальність, членованість тощо), як вони аналізуються в тексті; ○○○

♦ які бувають функціональні типи, стилі й жанри мовлення; ○○○

♦ у чому особливості побудови (моделювання) текстів різних типів, стилів, жанрів; ○○○

♦ які є види й засоби мовних зв' язків у тексті; ○○○

♦ як проводиться лінгвістичний аналіз тексту. ○○○

● – зрозумів ● – важко сказати

● не зрозумів

♦ розрізняти різні типи текстів; ○○○

♦ моделювати тексти різних функціональних стилів, жанрів, типів мовлення; ○○○

♦ виділяти в тексті надфразні єдності та абзаци, зіставляти їх;○○○

♦виділяти в тексті смислові категорії; ○○○

♦ з' ясувати структурну організацію тексту; ○○○

♦ бачити міжфразові зв'язки (зовнішні та внутрішні, контактні та дистантні); ○○○

♦ розрізняти види і засоби мовних

зв'язків; ○○○

♦ здійснювати лінгвістичний аналіз тексту. ○○○


________________________________________________________


Лексичний орієнтир 

Ціннісні орієнтації

Моральний вибір

Національні цінності


Вибір людиною певних матеріальних і духовних цінностей як об'єктів, що визначають її цілеспрямовану життєдіяльність, весь спосіб життя.

Вибір одиничного вчинку, ідеалів; задум життя, лінія поведінки; цілі, які можуть мати принципово протилежний характер вибору між добром і злом, гідним і негідним, правдою й брехнею, й засоби реалізації цих цілей.

Наявні та ідеальні соціальні, матеріальні та духовні блага, що задовольняють потреби та інтереси людей і сприяють прогресивному розвитку особи, суспільства і держави.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Слово вчителя

Ах, молодість! Яка вона багата
На почуття, політ і відкриття.
Вона легка, відважна і крилата
І перед нею ще усе життя!

Душа її — буяння первоцвіту.
Весняна повінь — щирі почуття.
Вона у мріях вже летить по світу.
І перед нею ще усе життя!

Вона уся в передчутті кохання,
Нема ні зради, ані каяття…
У ній лиш зародилося світання.
І перед нею ще усе життя!

Надія Красоткіна

Дослідження – аналіз

Прослухайте речення і поміркуйте, чи можна таку тематичну добірку вважати текстом? Спробуйте аргументувати свою думку.

Молодь і майбутнє країни

( Слайд №1)

1.Світ вступає в епоху Людини - ось що головне. І від того, якою ця людина хоче бути, якою є система її моральних цінностей, сьогодні залежить не лише її особиста доля і розуміння того, чи стане вона особистістю, а й майбутнє всього світу (Світлана Руднєва ).

2. Україна як незалежна держава, що не так давно стала на самостійний шлях формування нових соціально-економічних, політичних, духовних орієнтирів, свої ідеї, мрії та сподівання значною мірою пов'язує з молоддю. Визначити цінності молоді, якими вона оперує сьогодні і які складають її внутрішній світ та формують ставлення до навколишнього світу, - ось головні напрямки роботи (Марія Пірен).

3. Динамічні соціальні зміни, які охопили не тільки Україну, але й багато інших країн світу, зумовили якісні зміни в соціальній структурі суспільства, системі суспільних відносин і самосвідомості особистості. Результатом таких змін стали зміна сформованих раніше ідентичностей, формування нових і відновлення зруйнованих. В Україні, у зв'язку з особливостями її історичного розвитку, проблема ідентичності має яскраво виражене етнічне і національне забарвлення. Саме молодь у найближчому майбутньому стане визначальною силою у збереженні та подальшому розвитку національної ідентичності (Продан О. О.).

Контрольні запитання і завдання на етапі актуалізації

Чи можна визначити тему, головну думку добірки?

А стиль, жанр, тип мовлення?

Як ви розумієте вислів "національна ідентичність"?

( почуття в нації як єдиного цілого, в особі відмітних традицій, культури, мови і політики. Національна ідентичність людини є її ідентичність і почуття приналежності до однієї держави або однієї нації, незалежно від свого юридичного статусу громадянства).

Назвіть відомі вам одиниці мовлення.

( фонема, морфема, слово, словосполучення,речення і …текст ).

Вправа"Мовний ланцюг"

Завдання. Отримавши висхідний матеріал, побудуйте "мовний ланцюг".

Повна структура виглядає так:

фонема – морфема – лексема - словосполучення(фразеологізм) – речення - складне синтаксичне ціле - текст.

Перший штрих до портрета

Зразок

Фонема - [ у]

Морфема – н -

Слово – сучасна

Словосполучення – сучасна молодь

Речення Про що мріє сучасна молодь?

Текст - Нинішня молодь набагато раніше усвідомлює важливість і швидкоплинність часу ! Трохи зачекавши — і можеш вже назавжди відстати від своєї мрії. Багато хто мріє отримати гарну освіту, а то й кілька! Про високооплачуваної роботи з найменшими зусиллями! Про власне житло, подорожувати по світу, користуватися технікою останньої моделі, спробувати те, що раніше було не так доступно (стрибнути з парашутом, побувати в Діснейленді). Є й ті, хто мріє класно відтягнутися в клубі, пройти всі рівні в комп'ютерній грі World of Tanks.

Завдання. Пригадайте , які предмети чи живі істоти виступають

символом мрії, як вони виглядають?( література, народознавство, математика).

Трикутник – символ здійснення мрій. Це знак Сонця, Вогню, Серця,

Життя. Він символізує досконалість, гармонію, рух вгору.

Зірка – один із найдавніших символів людства, поклик мрії.

Пурпурові вітрила - символ здійснених мрій.

Мавка - символ прекрасної людської мрії, поезії та краси.

Питання для актуалізації фонових знань ( продовження)

Чи важко вам було висловити свою думку без попередньої підготовки?

Що можна сказати про людину, яка логічно, змістовно, образно висловлює свою думку? З чим би ви порівняли її мовлення?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 "Уміння висловлювати свою думку, переконувати інших цінилося в усі часи".

У будь-якому віці спілкування необхідне , а для молодої людини – особливо, бо "слово – це спосіб самовираження, оповідання про себе". Людина з багатим мовленням має більше шансів на успіх, аніж та, у котрої "ліміт" на комунікацію.

Під час спілкування ми створюємо текст , що має тему, мету, адресата висловлювання.

Отже, об'єкт вивчення нашого уроку - текст, його основні ознаки, будова.

ІV. Оголошення теми, мети уроку (Слайд №3)

( Учні отримують "Тематичний путівник" з коментарем учителя)

Учитель. Спробуємо сьогодні , використовуючи знання з лінгвістики тексту, ваші особисті погляди, створити ціннісно - орієнтаційний портрет сучасної молоді. ( Звернення до "Лексичних орієнтирів")

Шлях молодої людини неможливий без орієнтирів . Поясніть, як ви розумієте слова :"путівник","орієнтир", " дороговказ"(робота зі словником).

V. Сприйняття й засвоєння нового матеріалу.

Пояснення вчителя.

Упродовж тривалого часу речення вважали найбільшою синтаксичною одиницею. Однак у мовленні речення , хоч і виражають певний зміст, є лише елементами складних утворень – абзацу, тексту. Тому рівень тексту вважають найвищим ярусом синтаксису і всієї мовної системи (із підручника ).

Робота в тематичному зошиті(Слайди №4-7).

Коментар учителя.

Дорогі діти! Перед вами тематичний зошит-опора .

Завдання: доповнити схеми необхідним матеріалом на основі пояснення вчителя та навчальних тематичних слайдів(вправа "Лінгвістична палеонтологія")

Теоретична опора

Лінгвістика тексту - розділ мовознавства, що вивчає правила побудови зв'язного мовлення, типи мовлення, різновиди мовленнєвих творів, структурні компоненти тексту (речення, абзаци та ін.) та засоби зв'язку між ними, мовні норми текстів у різних функціональних стилях тощо.


Основне поняття лінгвістики тексту текст.


Текст (від лат. textum — зв'язок, побудова, тканина) - об'єднаний за змістом і граматично писемний чи усний мовленнєвий масив, основними властивостями якого є зв'язність і цілісність.

Чи може текст складатися з одного речення?

Розгляньте запропонований ілюстративний матеріал і спробуйте самостійно зробити висновок.


Абзац - це частина тексту, що представляє собою смислову єдність і виділяється відступом в першому рядку . Абзац необхідний, щоб допомогти читачеві в сприйнятті тексту.

Одне з основних призначень абзацу - сприяти логічному викладу матеріалу.


Коментар. Виділення коричневим – пропуски, які учні повинні заповнити, уважно слухаючи пояснення вчителя.

Запитання. Що вам відомо про медіатекст?

Які головні функції він виконує?

Медіатекст — це усний чи писемний твір масової комунікації. За твердженням Словника журналіста, "сутність медіа-тексту — конкретна інформація, виражена з метою впливу та переконання аудиторії. За медіа-текстом стоїть особистість журналіста, його світосприйняття, інтелектуальний рівень, когнітивна здатність".

Основні сфери його функціонування – журналістика, PR і реклама.

Другий штрих до портрета

VІ. Виконання практичних завдань.

Бесіда.

1.Як ви розумієте слово "цінність"?

2. Що для вас у житті найцінніше?

Аналітична вправа з готовим текстом(Слайди №8-9).

Медіатекст – характеристика сучасної молоді

Учитель. Перед вами медіатекст - характеристика сучасної молоді.

Завдання. Прочитайте його, визначте тему,головну думку. Поясніть, що забезпечує змістову і логічну єдність тексту.

Чи згодні ви з такою думкою? ( залиште свій коментар після тексту).

Покоління, виховане інтернетом

Покоління, виховане інтернетом , відрізняється від попереднього.

Попереднє покоління — живе (чи краще сказати, жваве). Спорт, рух, активний відпочинок, природа…
Покоління, виховане інтернетом — мляве. Телефони, комп'ютери, фейсбуки, твітери.

Попереднє покоління — розумне. Книжки, ідеї, роздуми, ідеали, прагнення.
Покоління, виховане інтернетом, живе розумом інших. Друзі лайкнули і я лайкну. Гарна фраза відомої людини проскочила в стрічці — зроблю ретвіт.

А самотужки щось придумати мудре — немає змоги.

Покоління, виховане інтернетом, не знає, що таке доброта, співчуття та милосердя. Коли падає товариш, йому не обов'язково подавати руку допомоги — краще зробити фото чи зняти відео, розмістити в соцмережах і отримати десяток-другий коментів, лайків і ретвітів.

Звичайно, не всі представники сучасного покоління є такими, як описано. Та думаю, мої спостереження мають сенс. А як думаєте ви? ( Влад Циганик )

Доповнення вчителя ( читання уривку із книги)

Духовне багатство... Воно справді єдине, гідне людини. Бо морально-етичні норми, вироблені народом протягом віків, становлять його суть.

Яку ж людину ми сьогодні називаємо духовно багатою? Насамперед ту, у якої широко розвинені духовні потреби у перетворюючій діяльності, у праці на благо Батьківщини, в здобутті політичних і економічних знань, прагненні до етичного і естетичного самоудосконалення, у спілкуванні з духовно багатими людьми.

У сучасному світі величезне значення надається освіті людини, вихованню в неї високорозвиненого інтелекту, фізичної досконалості, моральних якостей. Освічена, гармонійно розвинена людина – ідеал для всіх.
Але досягти справжніх висот у власному удосконаленні людина може лише при умові, коли вона займетеся самовихованням.

(Із книги Лідії Павлівни Шитової "Наш моральний вибір")

Завдання . Спробуйте самостійно (можна використати ключові слова тексту) дати відповідь на запитання:

Яку ж людину ми сьогодні називаємо духовно багатою?


Третій штрих до портрета

Вправа на переробку готового тексту "Текстуальний шарварок"

Учитель. Із окремих речень відновіть цілісний зв'язний текст.

Завдання. 1.Доберіть заголовок,визначте тему, головну думку, сформулюйте підтеми тексту (скласти простий план).

2. Відредагуйте виділені іншим кольором речення.

Запитання. 1. У чому полягає відмінність між підтемою і мікротемою тексту?

2.До яких стилів, жанрів належать тексти ? 

Робота в групах. Варіант № 1

Зауваження. У конспекті тексти без змін.

1. Все своє життя людина стоїть перед моральним вибором. 2.І від того, чим він диктується – особистою вигодою чи прагненням стверджувати добре, світле, справедливе, залежить моральне значення кожного людського вчинку.
3. Маля ще тільки починає тупотіти ніжками, а світ уже ставить перед ним вибір: дружити з тим, хто може захистити тебе, чи з тим, хто потребує твого захисту. 4.Пристати до гурту, який знущається над беззахисною тваринкою, чи виступити проти цього гурту.5. Сказати, хто "автор" того негарного вчинку і, ніби стати зрадником, чи змовчати, і в своїх же очах стати боягузом, який побоявся сказати правду... 6.Підглянути в "шпаргалку" і скласти відмінно екзамен чи одержати чесно трійку і залишитися без стипендії... 7.Взяти на себе додаткову ношу в роботі і не мати вільної години для себе особисто чи знехтувати інтересами колективу, справою, якій міг би прислужитися, зате жити спокійно...
8. Ні, не завжди проблеми морального вибору, які стоять перед людиною, такі прості, як на перший погляд може здатися. 9.І не завжди, коли потрібно прийняти рішення, у людини є час для роздумів чи можливість порадитися зі старшими, з людьми, думці яких повністю довіряєш. 10.Та й не у кожного з нас такі люди є поруч...

Запитання . Як не помилитися і зробити правильний вибір?

Чи стояли ви особисто перед проблемою морального вибору?

Хто допоміг вам у такій ситуації? Запишіть відповіді на запитання.

___________________________________________________________________ 

Варіант № 2

1. Шестиразовий чемпіон світу, якого ще називали "Королем борцівського килиму" Іван Максимович Піддубний говорив, що він завжди дорожив своїм ім'ям, а головне – честю України, представником якої був. 2."Підтримували і зігрівали мене любов до Вітчизни, бажання відстояти честь і гідність нашого спорту, відчуття національної гідності".
3. Людська гідність... вона для нас дійсно невіддільна від гідності громадянської, від потреби постійно відчувати себе часткою Батьківщини, носієм усіх її найвищих моральних цінностей. 4.Це й визначає ставлення до всього, що нас оточує, це й стає основою наших вчинків, нашою, так би мовити, лінією життя.

5. Людська гідність – поняття широке, всеосяжне. 6.Вона й у тому, щоб, не зважаючи (а можливо, навпаки, – особливо точно зважаючи) на власне службове становище, з глибокою повагою ставитися до гідності інших, щоб навіть ненароком не образити, не принизити їх.7. Вона й у нашому ставленні до жінки: чоловіча гідність диктує представнику сильної статі потребу користуватися цією силою в стосунках з прекрасною половиною людства тільки для того, щоб узяти на себе найважчі турботи, захистити, оточити її увагою й піклуванням. 8.Вона й у тому, щоб юні наші подруги завжди пам'ятали про свою дівочу гідність – одну з найпрекрасніших їхніх рис. 9.Вона, наша людська гідність, повинна незримо бути присутньою, коли мова йде про міжособистісні стосунки, про наші вчинки й діла наших рук, нашого серця і розуму.
10. Будьмо ж завжди й в усьому гідними високого звання Людини!

 (Із книги Лідії Павлівни Шитової "Наш моральний вибір")

Запитання . У вашому розумінні , що значить " відчуття національної

гідності"?

Чи готові назвати приклади, як сучасна молодь захищає

гідність своєї країни ?


Четвертий штрих до портрета

НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ


Запитання.

1.Як ви думаєте, чи достатньо слів, щоб виразити свою любов до Батьківщини?

2. Поясніть вислів "патріотична самосвідомість"?

( Патріотична самосвідомість… проявляється у ставленні особистості до своєї нації, зацікавленні і повазі до історії українського народу, його традицій та звичаїв, шанобливе ставлення до національної спадщини народу, його корінних інтересів та потреб розвитку нації (О.І.Гевко ).
3. 
Які дитячо-молодіжні патріотичні організації України вам відомі?

4.Що ви знаєте про скаутів? (Слайди №12-15).

Порівняйте ставлення ( висвітлення діяльності ) до цієї організації в радянські часи і сьогодні. У чому різниця? Обгрунтуйте відповідь.

УСРР і скаутський рух

Історія світового скаутизму

У 1920 році постановою III з'їзду Російської комуністичної спілки молоді бойскаутизм проголошувався наскрізь буржуазним за суттю і тому не міг бути тією формою, в яку можна влити інший зміст.

За постановами II Всеросійської конференції PKCM у травні 1922 року було утворено дитячу комуністичну організацію під керівництвом PKCM і ЦК КП(б). Скаутинг на території УСРР було заборонено.

Скаутинг це всесвітній добровільний недержавний і неполітичний рух, у якому бере участь понад 28 млн дітей і молодих людей

( 160 країн ) різних соціальних груп, релігій і культур. Основна мета скаутингу - цивільний, духовний, інтелектуальний і фізичний розвиток молоді, формування активної цілісної особистості. У перекладі з англійської слово "scaut" означає "розвідник".

Скаутський метод виховання, як і сам рух, заснований в Англії на початку XX ст. полковником Робертом Баден-Пауеллом . Він створив для англійських підлітків перші загони скаутів, яким належало в іграх та серйозній діяльності виховувати молодь, готувати її до служіння батьківщині, прищеплювати лицарський дух.

 Трилогія В.Бєляєва

"Стара фортеця"

Виникнення українського

скаутського руху

" А коли прийшли петлюрівці, багато хто з гімназистів, особливо ті, що позаписувалися в бойскаути, замість пальмових гілочок стали носити на кашкетах петлюрівські герби — золочені, блискучі тризубці. Іноді під тризубці вони підкладали шовкові жовто-блакитні стрічечки.

Ми здавна ненавиділи цих паничів у формених синіх мундирах з білими ґудзиками і, ледве побачивши їх, починали гукати на все горло:

— Синя гов'ядина! Синя гов'ядина!"

Одним з попередників скаутського руху була таємна юнацька організація Кам'янець-Подільської бурси "Запорозька Січ" (1895–1900) на чолі з семінаристом Ісаєю Сулковським. Учасники плекали козацькі традиції, прибирали собі псевдоніми козаків — історичних або літературних героїв, виробляли дерев'яну "зброю", особливої ваги надавали фізичному гартові і життю серед природи.

https://uk.wikipedia.org/wiki/

Організація_українських_скаутів

Фільм "Стара фортеця"

( 1973 рік)

(екранізація книги)

Сучасна Україна

Відеоколекція

"Наша історія у кривому дзеркалі радянської і російської пропаганди".
Уривок з фільму

"Старая крепость" (1973 р.)

за одноіменним романом Володимира Бєляєва.

Скаути - боягузи

https://www.youtube.com/watc

"Фольшива доблесть" 

скаутів

https://www.youtube.com/Сто третю річницю створення української скаутської організації "Пласт" відзначили у Києві.

https://www.youtube.com/watch?v=46dxL6VGJDM


ІЛЮСТРОВАНА КНИГА ПРО СКАУТІВ ВІД СКАУТІВ

КАРЕЛІЇ

___________________________________________________________________

5. Тексти яких стилів мовлення були використані під час аналізу патріотичної організації? ( художній (повість В.Бєляєва) ; науковий ( історичний коментар);

публіцистичний ( Вікіпедія), а також медіатексти ( уривки із кінофільму, новини 5 каналу).

6 . Типи мовлення? ( розповідь з елементами опису ( повість), розповідь

( історія скаутського руху).

Вправа з елементами гри "Резюме"(Слайди №16-18).

Завдання. 1. У кожному реченні позначте "дане" і "нове" (І,ІІ групи).

2.Складіть до тексту резюме(стислий виклад головної думки тексту, концентроване вираження його змістового наповнення (одне-два речення), вказавши не тільки стиль, а й жанр мовлення (ІІ гр.).

Ольга Бреславська: Україна в кожному із нас

Мільйони слів вже сказано про Неї, про любов до Неї, про гордість за Неї – за Україну. Але так мало вчинків, щоб допомогти Їй бути – стати такою, про яку мріємо і хочемо пишатись.

Зараз вирішується Її доля. Навіть не доля, а горизонт, за який мирно зможе сідати сонце. Формується територія, на котрій ті, хто вважають себе

українцями ,зможуть розмовляти рідною мовою, вдягати національну символіку, співати у повен голос і оплакувати героїв.

Україна у кожного в серці( http://ukrainka.org.ua/word-of-ukraine?page=13).


П'ятий штрих до портрета ( на відстані)

Учитель. Якось трьох тачечників, які виконували однакову роботу - перевозили камінь, запитали:

- Слухайте, друзі, що ви робите?

Перший робітник похмуро глянув і роздратовано відповів:

-Тобі що, повилазило? Не бачиш – камінь тягаю на майданчик, хай йому ґрець!

Другий спокійно сказав :

  • Що я роблю? Заробляю на кусень хліба для своєї родини.

А третій розігнувся, витер спітніле чоло, усміхнувся і з гордістю сказав:

-Я будую Шартський собор!

Собори душ своїх…

Бажаю кожному із вас збудувати собор, у якому б мрія завжди перетворювалася на реальність, моральний вчинок не завдавав болю оточуючим, щоб ви мали мужність відстояти свою гідність та гідність нашої держави, жага знань була невтомною,а любов до Батьківщини підкріплювалася не пафосними словами, а "тихою… працею …"

VІІ. Підсумок уроку. Оцінювання учнів

Запитання. Як робота над текстом допомогла вам створити словесний портрет

сучасної молоді ?

Чи погоджуєтеся ви з думкою Х.Л.Борхеса, що "текст є світ"?

До яких теоретичних питань ви б хотіли повернутися на ДІЗі

Робота з табличкою "Тематичний путівник"

( учні різними кольорами позначають рівень знань теоретичного матеріалу та комунікативних умінь, отриманих на уроці).

Учитель. Сьогодні ми спробували створити словесний портрет сучасної молоді: якою вона повинна бути ( це вправи, які ви виконували) і яка є насправді

( ваші особисті погляди, роздуми,вчинки ), настільки відповідає оригінал ідеальному баченню – судити вам. Але дуже хотілося б , щоб ви завжди пам'ятали духовний дороговказ Лідії Шитової:

"Будьмо ж завжди й в усьому гідними високого звання Людини!"

(Слайд №20)

VІІІ. Домашнє завдання(Слайд №21).

§ 24 ( вивчити) ;опрацювати теоретичний матеріал ( тематичний зошит).

Творче завдання: написати есе на тему "Не словами, а справами любити Україну".

Список використаних джерел

1.БулгаковаВ.М. Формування комунікативної компетентності учнів // Вивчаємо Українську мову та літературу.-2010.-№22-24.-С.35-40.

2.Бєляєв В. Стара фортеця.Трилогія. Книга перша . Київ.:Видавництво

ЦК ЛКСМУ "Молодь",1989.

Електронний ресурс. Режим доступу: http://mreadz.com/new/index.php?id=356936

3. Гай-Нижник П., Чупрій Л. Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки / Павло Гай-Нижник, Леонід Чупрій // Гілея. – 2014. – Вип. 84 (№5). – С.465–471.

4.Глазова Ольга.Рідна мова.9 клас.Плани-конспекти уроків .-Харків:Веста:Видавництво "Ранок", 2004.-288с.

5. Возженников А.В. Национальная безопасность: теорія, практика, стратегия. – М.: НПО «Модуль», 2000. – 240 с.

6.Пірен Марія, Цілюрик Олена .Електронний ресурс. Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/648.

7. Слюніна О.В. Усі уроки української мови в 11 класі. Профіль - українська філологія. – Х.: Вид. група "Основа", 2013.-464с.- ( Серія "Усі уроки").

8.Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів/ За заг. ред.

д-ра філол. наук ,проф. В.В.Дубічинського. - Х.:ВД"ШКОЛА",2006.-1008с.

9. Шитова Л.П. Наш моральний вибір. Електронний ресурс. Режим доступу:

http://mestectvo.com/ukrainian-literature/liliya/moralniy-vibir.html.

10.Федоренко В.Л.Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови.-Х.:Вид. група"Основа":ПП"Тріада +",2007.-432с.

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря