» » » Урок: Контрольна робота № 2. Українська література 1920–1930 рр. Проза. Драматургія. Українська література за межами України (1 сем., 11 клас)

Урок: Контрольна робота № 2. Українська література 1920–1930 рр. Проза. Драматургія. Українська література за межами України (1 сем., 11 клас)

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з поданої теми; розвивати вміння школярів аналізувати художні твори; виховувати самостійність та наполегливість у роботі.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.

Обладнання: різнорівневі завдання.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми й мети уроку

II. Пояснення вчителем методики виконання завдань контрольної роботи

Виконання завдання I рівня передбачає максимальну оцінку 0,5 б., II рівня — 2 б., III рівня — 3 б.

III. Проведення тестової контрольної роботи

Варіант І

Рівень І

Визначте правильне твердження.
1. У час свого розквіту театр «Березіль» налічував … акторських студій
А Шість
Б Сім
В Вісім
Г Десять

2. Національно-визвольний рух в Україні часів революційного перевороту та його результати показано у творі Ю. Яновського
А «Майстер корабля»
Б «Вершники»
В «Чотири шаблі»
Г «Жива вода»

3. «Шість прикмет має людина: трьома вона подібна на тварину, а трьома на янгола…» є епіграфом найвідомішого твору В. Підмогильного:
А «Остап Шаптало»
Б «Невеличка драма»
В «В епідемічному бараці»
Г «Місто»

4. «Королем українського тиражу» сучасники називають
А В. Підмогильного
Б Остапа Вишню
В Б.-І. Антонича
Г О. Турянського

5. Таврійське містечко Олешки посідає особливе місце в літературному розвитку
А В. Підмогильного
Б Ю. Яновського
В Отапа Вишні
Г М. Куліша

6. Прозовим твором Б.-І.Антонича є
А «Зелена євангелія»
Б «Книга Лева»
В «Привітання життя»
Г «Три мандоліни»

Рівень II
Дайте розгорнуту відповідь.
1. Розкрийте особливості розвитку драматургії й театру 1920-х рр.
2. Порівняйте мисливські усмішки з пейзажними описами в інших творах (за вибором).
3. Висловіть власну думку про вартість мистецтва, грошей, почуттів людини (за твором «Поза межами болю» О. Турянського).

Рівень III
Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:
 • «Природа в новелах «Подвійне коло» й «Шаланда в морі» Ю. Яновського»;
 • «Ліризм «Мисливських усмішок» Остапа Вишні»;
 • «Над чим сміється М. Куліш у комедії «Мина Мазайло».

Варіант II

Рівень I

Визначте правильне твердження.
1. Тема «Трьох синів» П. Тичини й «Матері» М. Хвильового — тема згуби матері, роду, нації постає у творі Ю. Яновського
А «Майстер корабля»
Б «Подвійне коло»
В «Чотири шаблі»
Г «Жива вода»

2. «Він був яскравою творчою індивідуальністю… Він знав людську силу, велич її розуму, її здібності, але також усвідомлював усі її слабкості…», — так писав ще в 50-х рр. ХХ ст. Г. Костюк у діаспорі про
А Ю. Яновського
Б Остапа Вишню
В В. Підмогильного
Г М. Куліша

3. Однією з найдотепніших усмішок Остапа Вишні, присвяченої М. Рильському, є
А «Як засмажити коропа»
Б «Як варити і їсти суп із дикої качки»
В «Дика гуска»
Г «Дикий кабан,або вепр»

4. Органічний зв'язок п'єс «97» та «Комуна в степах» М. Куліша особливо відчутний з творчістю
А М. Старицького
Б І. Карпенка-Карого
В О. Олеся
Г В. Винниченка

5. «Учнівською» першою збіркою Б.-І. Антонича вважають
А «Три перстені»
Б «Зриви і крила»
В «Вітражі й пейзажі»
Г «Привітання життя»

6. 31 березня 1922 р. прийнято вважати датою народження
А Наддніпрянського українського професійного театру
Б Українського етнографічно-побутового театру
В Харківського театру імені І. Франка
Г Театру «Березіль»

Рівень II
Дайте розгорнуту відповідь.
1. Охарактеризуйте маргінальний образ українського інтелігента.
2. Висвітліть актуальність проблем, порушених у п'єсах М. Куліша.
3. Поясніть роль народнопісенних тропів у «Вишнях», специфіку пейзажів, символіку образів «Дороги» (за творчістю Б.-І. Антонича).

Рівень III
Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:
 • «Ідейний смисл назви новели «Подвійне коло» Ю. Яновського»;
 • «Поза межами болю» — трагічне пророцтво про загибель інтелігентної чуттєвості» (О. Турянський);
 • «Поетика міфу на зламі світів» (за творчістю Б.-І. Антонича).

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення «Празька поетична школа» української поезії та її представники».

3  оцінок
Читайте також:
 1. Влад
  date_range21 листопада 2019 13:57
  Яке буде усі питання 2 варіант?
Додавання коментаря