» » » Урок «Н та НН у прислівниках. И та І в кінці прислівників», 7 клас

Урок «Н та НН у прислівниках. И та І в кінці прислівників», 7 клас

Урок «Н та НН у прислівниках. И та І в кінці прислівників», 7 клас
Мета. Повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників, зокрема про суфіксальний спосіб. Ознайомити з основними правилами правопису голосних и та і в кінці прислівників. Сприяти зміцненню навичок правопису прислівників з н і нн та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил. Формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати прислівники з вивченою орфограмою.

Розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища.

Виховувати естетичний смак, чуття краси образного слова

Обладнання: таблиці, мультимедійний проектор, комп¢ютер, інтерактивна

дошка

Використана література:

1. Ніколаєнко І.О. Збірник вправ і завдань з української мови /Ніколаєнко І. О., Терновська Т. П., Ужченко В. Д. - К.:Освіта, 1997.

2. Глазова О. П. Рідна мова: підручник для 7 класу/ Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. - Київ: Зодіак - ЕКО, 2007.

3. Глазова О. П. Рідна мова: плани-конспекти уроків / О. П. Глазова. - Харків: Ранок, 2007.

4. Сучасний урок української мови в 7 класі / упоряд. С. А. Омельчук. - Х.: Основа, 2007. - 208 с. - (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу». Вип. 6 (43)).

5. Максименко В. Ф. Орфографічний тренажер / Максименко В. Ф. - Харків: Торсінг плюс, 2008.

6. Омельчук С. А. Усі уроки української мови в 7 класі / Омельчук С. А., Ляшкевич А. І., Чаловська М. В., упоряд. С. А. Омельчук. - Х.: Основа, 2008. - 348 с.

7. Уроки української мови: 7-11 класи. Учитель року / уклад.: Є. І. Науменко, О. М. Чхайло. - Х.: Основа, 2008. - 207 с. - (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу». Вип. 1.)

Тип уроку: урок -дослідження

Хід уроку

1-а тридцяти хвилинка

І. Актуалізація пізнавальної діяльності учнів

1. Слайд 1. Аналіз мовних явищ на основі тексту (Виписати слова з пропущеними літерами. Пояснити вживання подвоєних букв у словах різних частин мови)

Я любив довгі зимові вечори. За вікном завивала хуртовина, а в хаті було затиш..о й тепло. Ми з сестрою вилазили на піч, а мати задумливим голосом оповідала казки.

І я переживав за безтала..ого Йвана, якого всі кривдили, вважали дурником. І дуже тішився, що він виходив переможцем з великих випробува..ь.

Я сміявся щасливо, коли казка незмі..о приводила до радіс..ої розв'язки.

Чому в прислівнику затишно одна літера н, а в незмінно – дві.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слайд 2-3. Повідомлення теми та завдань уроку

Сьогодні ми повинні дослідити правила написання Н,НН в прислівниках та букви І та І в кінці прислівників

ІІІ. Сприйняття учнями нового матеріалу

2. Слайд 4. Мовне спостереження

Сумний – сумно;

несподіваний – несподівано;

незрівняний – незрівняно;

несказанний - несказанно;

незліченний – незліченно;

страшенний – страшенно

Яку закономірність ви спостерігаєте?

Спробуйте сформулювати правило.

3. Робота з таблицею «Н і НН» у прислівниках

4. Слайд 5. Вузлик на пам'ять

Зрання

спросоння

навмання

попідтинню

попідвіконню

5. Слайд 6. Лінгвістичний експеримент (Подані прислівники замінити синонімічними з орфограмою )

Щодня (щоденно), дбайливо (старанно), молодо (юно), увічливо (гостинно), мрійливо (замріяно), самопливом (стихійно), трафаретно (шаблонно), безгрішно (невинно), переконливо (обґрунтовано), пурпурно (багряно), любо (жадано), одночасно (синхронно).

6. Слайд 7. Творче конструювання (робота в групах) (Утворити від прикметників прислівники. Пояснити написання н і нн у прикметниках і прислівниках)

1. Безсумнівний, незмінний, швидкоплинний, глибинний, ясний, щоденний, безмежний, жалісний, широченний, віддзеркалений, старанний.

2. Туманний, невтішний, сонний, обмежений, поважний, позитивний, смиренний, спокійний, страшенний, сумний, доброчинний.

7. Виконання вправи 422 (Пояснити написання прислівників з ННН)

Висновок

2-а тридцятихвилинка

8. Слайд 8. Дослідження- моделювання (Змоделювати прислівники, утворені поєднанням іменників з прийменниками)

В(знак), на(вік), в(кінець), на(весна), в(осінь), до(купа), на(двір), на(раз), з(гора), до(воля), до(середина), до (гора), в(ранок).

9. Розподільний диктант (розподілити за написанням И та І в кінці прислівників)

Насправжки, тричі, межиочі, завбільшки, наприкінці, по-матроськи, сьогодні, навперейми, навпомацки, наввипередки, навпроти, поночі, урешті, трохи, взагалі, щонайдалі, навпрошки, пішки, увечері, мовчки, навстоячки.


10. Слайд 9. Дослідження – відновлення (відновити фразеологічні звороти, уставивши потрібні прислівники з правої колонки)

11. Слайд 10. Ситуативне завдання (робота в парах)

Уявити, що ви знаходитесь у музеї (краєзнавчому, художньому, історичному або якогось письменника). Скласти діалог з однокласником, використовуючи прислівники з орфограмою «И та і в кінці прислівників».

12. Виконання вправи 429 (Розставити розділові знаки та вставити пропущені літери)

13. Вибірковий диктант (виписати прислівниками з и та і)

Виходжу вранці в поле, роздолля навкруги. Наче стіл завбільшки – лан. Я двічі ковзнувсь на невірній стежині. Як подумав, як помчав навпрошки, без тями. Чекає дощ зірватися щомиті. Ми рушили в ніч поодинці, мов тіні. Там переходять шлях уповні. Небо дибиться навшпиньки ясновиде, молоде. Хтось ходить назирці за мною.

14. Диктант «Доміно» (робота в міні-групах) (використовуючи рабір карток, відновити й записати прислівники

1. ---- само…; 2. … ночі навпри…; 3. …тоді звід…; 4. …дині звід…; 4. … тужки ополу…; 5. …бині навко… 6. …сядки всере…; 7.…передки вза…; 8. …далеки вгли…; 9. …лінці анітро…;10. …перті напере…; 11. …шечки навви…; …додні ----.

Висновок

3-а тридцятихвилинка

15. Пояснювальний диктант

Пахне степ навкруги полинно. І летять із неба опівночі зір огні, а з ними мрії й сни. Іду по самім краю безодні помацки в пітьмі.Там звук казок торкавсь до вуха із вуст бабусі уночі.

16. Зробити морфологічний розбір прислівників (з попереднього завдання)

17. Слайд 11. Лінгвістична гра «Подвоєння»


Назвати усіх на імя, тобто… (поіменно).

Яскраво-червоно з кольором вогню (вогненно).

Досконало, майстерно (бездоганно).

Тотожно, рівнозначно (рівноцінно).

Протягом певного сезону (сезонно).

Останній раз (востаннє).

Дбайливо, ретельно (старанно).

Консервативно, відстало (рутинно).

Не зовсім прокинувшись (спросоння).

18. Словниковий диктант - взаємоперевірка

Радісно, сумно, бездоганно, юно, страшенно, височенно, упевнено, лагідно, безцеремонно, тьмяно, шалено, законно, виховано, недійсненно, беззвучно, несказанно, незрівнянно, змістовно, відповідально, невпинно, піднесено, навмання, незліченно, сезонно, напружено, сумлінно.

19. Слайд 12. Творче завдання

Мишко вийшов зі школи і неспішно закрокував додому. Відчував себе вдоволено. Аякже, на уроках працював старанно, навіть Марія Федорівна похвалила, мовляв, глибоко розібрався в матеріалі, зумів практично застосувати… (За Ю.Голобородько).

На основі поданого початку скласти продовження розповіді, використовуючи прислівники з н і нн. Дібрати до тексту заголовок.

20. Слайд 13. За поданими схемами-моделями утворити прислівники (Робота в групах)


ІV. Підсумок уроку

Слайд 14. Технологія «Мозковий штурм»

Що таке прислівник?

На які питання відповідає?

Коли пишемо Н і НН у прислівниках?

Правила написання И та І в кінці прислівників.

Назвати слова, які потрібно запам'ятати, що пишуться з НН.

Слайд 15.

V. Домашнє завдання

Виконати вправу 425. Дібрати 5 прислів¢їв та приказок з прислівниками на и, і.

Група А - розкрити зміст одного з висловів у формі міні-твору.

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря