» » » Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду», 6 клас

Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду», 6 клас

Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду», 6 клас
Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, удосконалювати вміння визначати рід іменників, дати поняття про іменники спільного роду; розвивати вміння знаходити іменники жіночого, чоловічого, середнього і спільного роду у висловлюванні, виробляти вміння узгоджувати іменники спільного роду з іншими частинами мови, правильно вживати їх у своєму мовленні; виховувати пізнавальний інтерес і любов до народної творчості.

Внутрішньопредметні зв'язки:

лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, предметів, явищ, а також прислів'їв і приказок;

культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — синонімів, омонімів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: С.Я. Єрмоленко, В.Т.Сичова, М.Г. Жук «Українська мова: підруч. для 6 кл. загальноосвтн. навч.закладів – К.:Грамота.2014 – 272 с.», тлумачні словники, роздатковий матеріал.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Уже дзвінок нам дав сигнал:

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо.

Роботу швидше починаймо


Я підібрала поезію (записано на дошці). Послухайте:

Із слова починається людина,

Із мови починається мій рід.

Моя ласкава, мамина, єдина –

Щебече соловейком на весь світ.

- Про що ці слова?

- Скільки іменників?

- Назвіть назви істот? неістот?

- За якими принципами поділяють іменники на назви істот – неістот?

ІІ Актуалізація опорних знань
Бесіда

Давайте пригадаємо тему минулого уроку:

Які назви предметів називаються загальними?

Які назви предметів називаються власними?

З якої букви пишуться власні назви?

У яких випадках ставимо лапки у власних назвах. Наведіть приклади.

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчання

-Отже ,сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати іменник. Тема нашого уроку: Рід іменників Іменники спільного роду.

- Запишіть у зошити дату,класна робота, тема.

- Що ви вже знаєте по даній темі?

- А що хотіли б дізнатися?

Запам'ятайте завдання, які ви перед собою поставили, а на кінець уроку ми перевіримо чи виконали їх.

Отже, сьогодні на уроці ми повторимо, які роди мають іменники, які іменники відносяться до спільного роду, будемо вчитися визначати рід іменників, знаходити іменники спільного роду в тексті.

ІV. Робота над темою уроку

Робота в парах.(Робота в зошитах)

Перша парта кожного ряду виконує завдання №1,друга парта завдання №2,а третя - №3

Завдання №1. Чи однакового роду одні й ті самі слова в українській та російській мовах?

( Робота зі словниками.)

Біль – боль

Тополя – тополь

Цибуля – лук

Квітка - цветок

Собака – собака

Завдання №2. Спишіть, узгодивши прикметники з іменниками.

Далек… дорога, барабанн… дріб, широк… степ запашн… какао, капосн… хлоп'я.

Завдання №3.

Записати іменники. Визначити рід кожного. Аргументувати свій вибір.

Жайворонок, перепелиця, тюль, шампунь, муха, посуд, дочка, син, середа, вільха, осика, кума, невістка, зять, піч, холод, сирота, граб.

На виконання завдання вам дається 5 хвилин. Якщо у вас виникатимуть труднощі,щодо визначення роду, зверніться до словників. що лежать у вас на партах.

2. Бесіда

1. Скільки родів має іменник?

2. Як ви визначаєте рід іменника?

3. Які закінчення має чоловічий рід? жіночий? середній?

4. Чи можна визначити рід іменників, двері, окуляри?

3. Визначте рід виділеного іменника.

Усі радісно вітали листоношу.

Отже, тих знань, що ви маєте, для визначення роду іменника недостатньо. Тому потрібно поповнити знання про категорію роду іменника, навчитися самостійно безпомилково його визначати.

4.Повідомлення учня

Частина іменників має спільний рід:чоловічий, жіночий,середній. Це група іменників, що слугують для характеристики осіб: ледащо, сирота, нероба,нездара.

Окрему групу становлять іменники на позначення професій та посад, які завжди мають чоловічий рід.

V. Засвоєння нових знань

1. Робота з підручником.

Перевірте і співставте власні висновки та нову інформацію з таблицею «Розподіл іменників за родами». (підручник С. 100).

2.Бесіда за таблицею

- Чи іменники за родами змінюються?

-Які іменники належать до спільного роду?

— Який рід мають назви осіб за професією чи характером діяльності? Наведіть 2 приклади.

( Ірина Петрівна — досвідчений лікар) (інженер, педагог, суддя, професор, лікар)

3.Робота біля дошки

Давайте застосуємо нові знання практично. Запишіть

Творча робота.

Замініть подані вирази одним словом – іменником спільного роду. Можна використовувати слова з довідки.

Людина, що пише лівою рукою –

Людина, що багато теревенить –

Той, що плаче без причини –

Неуважна людина –

Службовець пошти, який розносить кореспонденцію адресатам –

Людина, в якої не має батьків –

Роботяща, працьовита людина –

Довідка: лівша, базіка, плаксій, роззява, листоноша, сирота, роботяга.

4.Робота з прислів'ями.

Народ склав багато прислів'їв та приказок з іменниками спільного роду

Базіка набалака — і в торбу не збереш.

Соня та ледацюга — рідні брати.

Білоручки — дармоїди та недоучки.

-Як ви розумієте їх зміст?

- Складіть два речення з одним із іменників так, щоб у першому він належав до чоловічого роду, а в другому — до жіночого. Запишіть, підкресліть підмет і присудок.

Отже і ми попрацюємо на фізкультхвилинці

Гімнастика для очей

Швидко моргати очима, закрити очі та спокійно сидіти, повільно рахувати до 5-ти. Повторити 4-5 разів.

*Міцно замружити очі (рахуючи до 3), відкрити очі та подивитися вдалечінь (рахуючи до 5). Повторити 4-5 разів.

*Витягти праву руку вперед.Слідкувати очима, не повертаючи голови, за повільними рухами вказівного пальця витягнутої руки ліворуч та праворуч, вгору і вниз. Повторити 4-5 разів.

Фізкульхвилинка

Ч.р – руки вгору, ж.р – в сторони, с.р. – вперед,спільний р.- вбоки.

Каліка, інженер, приблуда, земля, плакса, місто,тихоня, льотчик

5. Гра «Назви пару»

Додайте до поданих іменників пару ( від іменників чоловічого роду – утворіть жіночі, де це можливо) На дошці вивішуються слова,надруковані на листочках по 3, до дошки виходять по черзі 4 учня.

Секретар - …, директор - …, шахтар - …, видавець - …, вчитель - …, психолог - …, бібліотекар - …, ткач - …, воротар - …, господар - …, казкар - …, кухар - …, школяр - …

Слово вчителя

ВОРОТАРКА, и, жін. Жіночий рід до воротар 1. Стара воротарка брязнула ключами, відчиняє хвіртку.

ШАХТАРКА, и, жін.

1. Жіночий рід до шахтар; Вона шахтаркою була. Од воротка у неї руки були порепані й важкі (Володимир Сосюра)

2. Дружина шахтаря.

3. Робочий одяг шахтаря. Прийшов на шахту комбайнер Валентин Колесников, одразу переодягнувся в шахтарку і — під землею (Робітнича газета);

// Робочий головний убір шахтаря.

4. Ліхтар, з яким шахтар спускається в шахту.

Слово вчителя.

-Молодці. Отже,як бачимо, деякі іменники мають паралельні форми родів: і жіночий і чоловічій. А хто з вас вже обрав професію і знає ким хоче стати?

Ви можете спробувати уявити, що ви редактор.

6. Гра “Редактор”( Усно)

Відредагуйте речення, звертаючи увагу на рід іменників та форми слів, поєднаних з ними. Запишіть відредаговані речення.

З високої насипі було дуже добре видно місто. Запис у щоденнику була зроблена абияк. Мій батько народився в далекій Сибірі. Дівчина відчувала страшну біль. Біля двору нас зустрічала собака.

7. Творче конструювання.

Складіть речення зі словами менеджер, геолог, директор так, щоб було зрозуміло, про кого йдеться:чоловіка чи жінку. В яких стилях мовлення можуть уживатися такі іменники

8. Розподільний диктант

Завдання: запишіть іменники за родами. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших літер прочитаєте початок прислів”я “… не страшний”

Двір, роман, четвірка, естакада, вікно, учень, живопис, родина, насип, олово, іней, вапно, економіка, діжа, йод, ілюзія, кошеня.

VІ. Узагальнення та систематизація набутих знань

«Мікрофон»

Скільки родів імеників в українській мові? Назвіть їх.

Чи завжди збігається рід іменників у російській та українській мовах?

Іменники якого роду можуть уживатися для позначення осіб як чоловічої, так і жіночої статі?

VІІ. Підсумок уроку

-Що нового дізналися?

-Чи виконали завдання які ставили перед собою?

VІІІ. Оцінювання

IX. Домашнє завдання.

Вправа 231 (для учнів низького та середнього рівня).

* Скласти 5-6 речень з іменниками, що вживаються лише в чоловічому роді, але можуть позначати осіб і жіночої статі.

Наприклад. Моя мама –лікар-ортопед обласної лікарні.(для учнів достатнього та високого рівня).

Додаток до уроку «Рід іменників.Іменники спільного роду».

Завдання №1. Чи однакового роду одні й ті самі слова в українській та російській мовах?

Біль – боль

Тополя – тополь

Цибуля – лук

Квітка - цветок

Собака – собака

Завдання №2. Спишіть, узгодивши прикметники з іменниками.

Далек… дорога, барабанн… дріб, широк… степ запашн… какао, капосн… хлоп'я.

Завдання №3.

Записати іменники. Визначити рід кожного. Аргументувати свій вибір.

Жайворонок, перепелиця, тюль, шампунь, муха, посуд, дочка, син, середа, вільха, осика, кума, невістка, зять, піч.

4.Творча робота.

Замініть подані вирази одним словом – іменником спільного роду. Можна використовувати слова з довідки.

Людина, що пише лівою рукою –

Людина, що багато теревенить –

Той, що плаче без причини –

Неуважна людина –

Службовець пошти, який розносить кореспонденцію адресатам –

Людина, в якої не має батьків –

Роботяща, працьовита людина –

Довідка: лівша, базіка, плаксій, роззява, листоноша, сирота, роботяга.

5.Прочитати прислів'я і приказки. Пояснити їх повчальний зміст.

Базіка набалакала – і в торбу не збереш. Соня та ледацюга – рідні брати. Білоручки – дармоїди та недоучки.

6. Гра Редактор”

Відредагуйте речення, звертаючи увагу на рід іменників та форми слів, поєднаних з ними. Запишіть відредаговані речення.

З високої насипі було дуже добре видно місто. Запис у щоденнику була зроблена абияк. Мій батько народився в далекій Сибірі. Дівчина відчувала страшну біль. Біля двору нас зустрічала собака.

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря