» » » Урок «Називні односкладні речення», 8 клас

Урок «Називні односкладні речення», 8 клас

Урок «Називні односкладні речення», 8 клас
Мета: сформувати поняття в учнів про односкладні називні речення, способи вираження в них головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях різної стильової належності, моделювати й конструювати називні речення у текстах; спираючись на мовленнєво-комунікативний дидактичний матеріал, розширювати науковий світогляд восьмикласників, формувати навички доречного вживання називних речень;

За допомогою мовного матеріалу виховувати в учнів патріотичні почуття.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, таблиці, картки, дидактичний матеріал, малюнки, мультимедійний проектор, комп'ютер.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Девіз уроку:

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

ІІ. Ознайомлення восьмикласників з темою, метою й завданнями уроку

1.Повідомлення теми уроку: «Односкладні речення з головним членом, співвідносним з підметом. Називні односкладні речення» (Запис теми уроку до робочого зошит).

Мета. На уроці ми повторимо знання про односкладні реченнях з головним членом присудком; дізнаємось про особливості односкладних речень з головним членом підметом; навчимось відрізняти види односкладних речень один від одного; виконувати завдання творчого характеру.

2. Вироблення правил роботи на уроці

Інтерактивний метод «Можна. Не можна. Бажано»

3.Проблемне завдання

-Яке з цих речень є називним?

Солов'їні далі! Далі солов'їні.
Знов весна розквітла на моїй Вкраїні.
(В. Сосюра)

Терпкий холодний жах у серці за мою Вкраїну.

ІІІ Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

Бесіда

Які є способи вираження підмета?

Які члени речення належать до групи підмета, а які – до групи присудка?

Спостереження над мовним матеріалом

Завдання: Прочитати речення. Знайти у них головні члени, визначити спосіб їх вираження. Поміркувати, чому такі речення в мовознавстві називаються називними?

Сніг і сонце. Золоті цимбали. Вічності дихання золоте.

Окоп. Залізниця. Гармата. Дуби, посивілі від пилу.

3. Робота з підручником (ознайомлення з теоретичним завданням)

4.Мозковий штурм

- Чи будь-яке речення, у якому є лише один головний член, виражений іменником у називному відмінку, буде односкладним називним? Чому?

Моя жовтокоса Україна в серці, в думках, у словах.

(Пригадати групу підмета і групу присудка на дошці схеми)

Висновок: Отже, речення, у якому із другорядних членів є означення, буде односкладним називним, якщо є інші другорядні члени, значить це буде двоскладне речення, у якому пропущений присудок. Пізніше ми вивчимо, що такі речення називаються неповними.

5. Практичне завдання (робота з підручником)

Завдання: Списати речення, підкреслити усі члени речення. Указати називні речення, охарактеризувати спосіб вираження їхніх головних членів. Чи мають вони другорядні члени? Які саме?

А ось ліси, покриті димом. 2.Ось і місток, за яким починалося село. 3. Жовта акація в скверах Одеси. 4.Зелений луг. Над лугом в'ється чайка. 5. У Херсоні ізранку дощ. 6. Ліс. Безсилі метелики. Лампа і сніжний папір. 7. Зелений луг над річкою Тясмин.

6. Мозковий штурм

-Чи впливає порядок слів у реченні на визначення типу синтаксичних конструкцій?

Дослідження-зіставленняЗаписати пари речень. Зіставити їх. Виділити в них граматичні основи. Дослідити, які речення двоскладні, а які — односкладні. Як впливає порядок слів у реченні на його структуру?

1. Темна ніч.2. Пізня осінь.3. Широкий степ.

Ніч темна.Осінь пізня.Степ широкий.

Методичний коментар. На визначення типу синтаксичної конструкції — двоскладне речення чи односкладне називне — впливає порядок слів. Так, прикметник, що стоїть перед означуваним іменником, виконує синтаксичну функцію узгодженого означення, а прикметник, що стоїть після іменника, виконує роль іменної частини складеного присудка. Відповідно речення Темна ніч — поширене односкладне називне (ніч — головний член односкладного називного речення, а темна — узгоджене означення), а речення Ніч темна — двоскладне непоширене (ніч — підмет, а темна — іменна частина складеного присудка).

(Використання методу «Навчаючи, вчусь». Учні, які виконали правильно завдання, підходять і пояснюють учням, що не зрозуміли).

7. Позмагаємося.

Користуючись тільки називними реченнями передати епізод пісні. Учні відгадують назву пісні.

Мати. Син. Поле. Дорога. Росяниста доріжка. Зелені луги. Солов'їні гаї. Рушник («Пісня про рушник»).

Чар-зілля. Чистая вода. Бистрая вода. Зелені діброви. Забуті стежки. Сонце-рута («Червона рута»).

Сад зелений. Криниченька. Чорнявая дівчина. Козаченько. Кінь. Ягоди («Маруся раз, два, три…»).

Барвінок. Понеділок. Череда. Середа. П'яниця. Вечорниці. Робота. Субота («Ти ж мене підманула»).

Моя чорнобривая. Сизенький голуб. Кума. Дрова. Сили. Вареники («Ой, мій милий вареників хоче»).

Родина. Стежина. Любов. Музика. Україна. Небокрай. Калина («Одна калина за вікном»).

8. Скласти фільм.

- В якому стилі найчастіше вживаються називні речення?

Для довідки: Називні речення досить поширені в художньому стилі, зокрема в описах природи, де вони часто утворюють цілу низку однотипних структур. Вони є потужним виражальним засобом у мовленні, а тому досить поширені в художніх описах.

Ми з вами зараз побудемо в ролі письменників і режисерів, а саме, складемо твір про осінь, використовуючи тільки називні речення. Кожному з вас було запропоновано випереджальне завдання: до низки малюнків, об'єднаних однією темою, підібрати називні речення. (Учні демонструють свої роботи).

Ось який фільм вийшов, коли їх скласти в одне ціле. Я думаю вам буде цікаво подивитися на кінцевий результат.

Осінні замальовки (твір з односкладних речень)
Павутиння. Листя. Сонце. Повітря. Ось ще павутиння. Тиша. Теплота. Сухість. Прозорість. Золото... Золоті дерева. Золоті трави. Ліс. М'якість. Трава. Дерева. Небо. Тиша... Якась тепла свіжість. Мить, ще мить.

Хмари. Вітер. Сирість. Сирість. Перші краплі. Маленький дощ. Стежка. Мокра стежка. Великі краплі. Дощ. Дощ. Сильний дощ.

Місто. Повільні рухи. Великі й маленькі парасольки. Цілі сім'ї парасольок. Дощ.. Цілісінький день. Мокрі останні листочки. Вітер. Мокре обличчя. Замерзлі руки. Осінній плащ. Дім.
Теплий дім. Гарячий чай. Крісло. Ковдра. Приємна теплота. Нагріте тіло. Важкі повіки. Сон. 

 Яскраве сонце. Теплі проміння. Золото, золото трав. Золото дерев. Павутиння. Знову павутиння. І люди. Осінь. Бабине літо…

Учням демонструється слайд-шоу «Осінні замальовки»

https://www.youtube.com/watch?v=PET71FTKTuk

9. Батл між учнями

- Як ви думаєте, назви книг, картин, музичних творів будуть називними реченнями?

Додаткова інформація: Називним реченням називається односкладне речення з називним відмінком іменника або кількісно-іменною будовою, що стверджує буття предмета або явища, яке може ускладнюватися значенням вказівки, емоційної оцінки, волевияву. Може виражатися і займенником:
“Вона! Боже, справді вона!» (В. Самійленко).
Суттєвою ознакою цих речень є констатуюча інтонація. Є поширені й непоширені називні речення:
“Сосни високі. Серпень. Спека. Все горить яскравим сонця
променем''(Є. Летюк);

Вказівні називні речення: “Ось копія наказу»(О. Довженко);

оцінні називні речення: “Справді славна дівчина'(М. Стельмах);

спонукально-бажальні називні речення: “Документи!Документи у нас, товаришу, різні, — сказав повстанець..” (О. Довженко);
власне-називні речення, до яких належать назви книг, часописів, картин, музичних творів та ін.: “Собор»(назва романуО. Гончара);

називні уявлення: “Правда… За неї люди віддають життя” та ін.

Завдання: Хто більше згадає назви (у формі називних речень) українських народних казок – той переміг).

VІ Підбиття підсумків уроку

1.Розвязання проблемного завдання, що було поставлено на початку уроку.
2.Інтерактивна вправа «Мікрофон».
«На цьому уроці я навчився (навчилася)...»
V Домашнє завдання
1. Вивчити теоретичний матеріал.
2. Виконати вправу з підручника (за вибором учителя).

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря