» » » Розробка уроку «Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини», 5 клас

Розробка уроку «Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини», 5 клас

Розробка уроку «Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини», 5 клас
Мета: навчити учнів розрізняти другорядні члени речення (додатки, означення, обставини), виділяти їх у контексті умовними позначками; формувати загальнопізнавальні вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати їхню синтаксичну роль і спосіб морфологічного вираження; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати почуття любові до рідного краю.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці, пам'ятка «Непрямі відмінки», мікрофон, квітка.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Психологічна настанова й внутрішня мотивація щодо вивчення теми: «Другорядні члени речення». Ознайомлення учнів із ходом навчальної діяльності.

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Оголошення епіграфа уроку

Любить свій край – це значить все любити,

У чім його святе ім'я живе.

В. Сосюра

ІV. Генералізація знань п'ятикласників

(актуалізація опорних знань, умінь і навичок)

Творче спостереження над мовним матеріалом

Запишіть речення. Підкресліть головні члени речення. Яке речення складається тільки з головних членів, а яке крім головних, має інші члени речення.

1. Надходив ранок. 2. Слався по долинах тонкий туман.

Розгляд таблиці «Поширені та непоширені речення».

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Демонстраційне пояснення теоретичного матеріалу

Гра «Квітка».

Скласти поширені речення з непоширеного за допомогою питань про квітку.

Стоїть квітка.

Розібрати поширене речення за питаннями і визначити, які з другорядних членів речення пояснюють головні, а які – інші другорядні.

На столі у вазі стоїть гарна, осіння квітка.

(що?) квітка;

квітка (що робить?) стоїть;

квітка (яка?) гарна, осіння;

стоїть (де?) на столі;

стоїть (у чому?) у вазі.

Відтворення теоретичних відомостей про другорядні члени речення, застосування яких буде потрібним на уроці (використання таблиць).

VІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних умінь з теми

Виконання пізнавальних практичних завдань аналітичного характеру

Теоретичні відомості про додаток (таблиця)

Підручник ст. 82., вправа 136 (двоє учнів біля дошки, інші по реченню працюють у зошитах).

У процесі роботи над завданням учням пропонується користуватися пам'яткою

«Непрямі відмінки, на які відповідає додаток»

Висновок учнів про додаток.

Підручник ст. 83, вправа 139 (усно);

Теоретичні відомості про означення (таблиця).

Запишіть речення, підкресліть головні члени речення та означення. Означення підкресліть хвилястою лінією.

1. Заснула тиха річечка. 2. Задумався дуб темношатий. 3. Наближається холодна зима. 4. Скоро все навколо вона обгорне білим снігом.

Робота парами (учні обмінюються зошитами і роблять перевірку робіт один одного).

Висновок учнів про означення.

Фізкульт хвилинка.

Ми берізки і кленці.

В нас маленькі стовбурці.(Встати)

Ми в стрункі стаєм рядки.

Виправляєм гілочки. (Руки поставили перед собою)

Ледь зіп'ялись з корінців,

Дістаємо промінців.(Руки підняти вгору)

Ми стискаєм їх вогонь

В зелені своїх долонь. (Стискають кулачки)

Хилять свіжі вітерці

Вліво-вправо стовбурці. (Нахили тулуба)

Ще й верхівки кожен ряд

Нахиля вперед-назад. (Вправи для шиї)

Підручник ст. 83-84, вправа 142 (усно)

Теоретичні відомості про обставини (таблиця)

Підручник ст.84, вправа 143 – 1, 2, 3,5 речення зробити самостійно письмово.

Картки сильним учням.

Висновок учнів про обставини.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Непоширені речення поширте другорядними членами.Утворені поширені речення запишіть. Підкресліть головні і другорядні члени речення.

Закінчується осінь. Спить Київ. Я люблю. Лине пісня.

Незабаром закінчується лагідна золотокоса осінь.

Спить натомлений Київ мирним лагідним сном.

Я палко люблю рідну землю України.

Скрізь лине пісня солов'їна. Лине мамина ніжна пісня. Лине стоголоса пісня вітру.

VІІІ. Підсумок уроку

Гра «Мікрофон»

Що найбільше сподобалося на уроці?

Що запам'яталося?

Назвіть другорядні члени речення?

На які питання відповідає додаток, означення, обставина?

ІX. Домашнє завдання

1. Параграф 8, ст.80. Прочитати теоретичний матеріал про другорядні члени речення в підручнику. На його основі скласти і записати план. Підготувати усний переказ прочитаного за планом, користуючись власними прикладами.

2. Підручник ст.86, вправа 148.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря