» » Плавання для дошкільнят. Здоров'я дитини

Плавання для дошкільнят. Здоров'я дитини

Плавання для дошкільнят. Здоров'я дитини
«Здоров'я є тією вершиною,
на яку кожна людина сходить
самостійно».
Е. Козін.

Напевно не помилюся, сказавши, що плавання – це один з найбільш доступних і корисних видів спорту. Величезне задоволення від купання ми отримуємо цілий рік: не тільки влітку, на морі або на pічці, а й взимку – в басейні. Плавання – це і спосіб зміцнити здоров'я, і захоплююче хобі, і корисний для життя навик.

За всіх часів і у всіх народів турбота про здоров'я підростаючого покоління була першорядною. Турботу про здоров'я дитини, потребу формувати в неї мотивацію до здорового способу життя відбито у багатьох офіційних документах та програмах. Базовий компонент дошкільної освіти, чинні програми чітко визначають проблему здоров'я як один із найголовніших складників цілісного розвитку дошкільнят.

Отже, загартування, зміцнення здоров'я, досягнення повноцінного фізичного розвитку малят – основний зміст роботи дошкільного навчального закладу. Роль плавання у зміцненні здоров'я дитини важко переоцінити.

Сучасні науковці трактують здоров'я як природний стан організму.

«Здоров'я» - це найцінніше, що є в людини», - наголошував професор

М. О. Семашко. А Вільям Шекспір підкреслював, що веселе серце йде та співає, журливе – скоро змориться. Безумовно, оптимізм, самовладання, вміння протистояти хворобам, самозбереження, саморозвиток також входять у поняття здоров'я.

Повноцінність життя дитини залежить від стану її здоров'я та рівня фізичного розвитку. Тож наше головне завдання – виховувати дитину здоровою, забезпечити належні умови для її особистісного становлення.

Виховати в дошкільника ціннісне ставлення до власного здоров'я неможливо, не сформувавши його компетентність у субсферах «Я-фізичне», «Я-психічне», «Я-соціальне». Якщо в дитини сформоване свідоме ставлення до власного здоров'я, то вона усвідомлює: «Я – фізично здорова», «Я – психічно здорова», «Я – духовно здорова», «Я – соціально здорова».

Важливим також є її знання про передумови фізичного здоров'я. Вона має усвідомити, що добрий фізичний стан забезпечують такі чинники:

-активна рухова діяльність;

-достатнє перебування на свіжому повітрі;

-загартування природними чинниками (повітря, вода, земля, сонце), гігієна;

-раціональне харчування з широким використанням рослинних продуктів рідної землі;

-цікавий та корисний відпочинок;

-достатній сон.

«Він не вміє ні читати, ані плавати», - так у Древній Греції говорили про людину, яка була не гідною називатися громадянином. Тоді у греків була ідеалом гармонія краси духовної та фізичної, тому поряд з освітою, надавали великого значення плаванню, цінуючи його оздоpовчий та загартувальний вплив.

Сьогодні плавання не втратило своєї актуальності і займає важливе місце в сучасному навчально-розвивальному процесі. Адже воно позитивно впливає на основні показники фізичного розвитку дитини (ріст, вагу, рухові навички), сприяє зміцненню серцево-судинної, нервової, м`язевої систем, розвитку дихального апарату, формуванню правильної постави.

ВИСНОВКИ

Систематичне плавання допомагає pозвивати органи кровообігу та дихання. У результаті таких занять зміцнюється нервова система, міцнішає сон, покращується апетит, удосконалюються рухи. Регулярні вправи у воді позитивно впливають на дитячий організм, сприяють його загартуванню, формуванню правильної постави. Активний рух збуджує клітини кори головного мозку, до того ж вода здійснює масаж шкіри і м'язів. Заняття в басейні корисні всім: мляві тут стають бадьорішими, занадто жваві – спокійнішими, підвищується емоційний тонус людини.

Заняття плаванням розвивають цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, сміливість, дисциплінованість, уміння працювати у колективі, сприяючи особистісному становленню дошкільника. Окрім того, для малят плавання, зазвичай, - цікава і захоплива діяльність.

Навчання дітей плавання в дошкільному закладі являє собою ряд взаємопов'язаних процесів, достатньо складних в організаційному плані. Слід забезпечити необхідні умови для життя дітей в дошкільному закладі, налагодити медично-педагогічний контроль за вихованням та здоров'ям з урахуванням індивідуальних психофізіологічних особливостей дитини.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання, 1999 р. - № 1. С. 6-19.

2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Науково-методичний посібник / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003 р.

3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” / Науковий керівник та загальна редакція О. Л. Кононко. – К., Світич / 2009 р.

4. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 2-ге вид., випр. – К.: Світич, 2009 р.

5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений Старт».

6. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-563 від 16.08.10 р.

7. Людмила Єніна. Хлюпайтеся на здоров'я // Дошкільне виховання. – 2003 р. -№ 7. С. 24-25.

8. Юрій Короп. Ванна – домашній басейн // Дошкільне виховання. – 1998 р. - № 9. С. 21-23.

9. Ірина Терещенко. Поради на літо. Ігри та вправи у воді // Дошкільне виховання. – 2011 р. - № 6. С. 28-30.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря