» » » «Узагальнення вивченого з теми «Дієслово». 7 клас

«Узагальнення вивченого з теми «Дієслово». 7 клас

«Узагальнення вивченого з теми «Дієслово». 7 клас
Мета: -узагальнити знання учнів про дієслово, його граматичні ознаки, зокрема час, число, особу, рід, вид, спосіб, вдосконалювати вміння розпізнавати дієслова серед інших частин мови,

- розвивати зв'язне мовлення учнів;

- виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань

Форми роботи: групова, індивідуальна, фронтальна.

Методи роботи: «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Сенкан», робота в групах.

Обладнання: підручник, опорний конспект по темі «Дієслово», дидактичний матеріал, мультимедійна презентація

Хід уроку.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Вчитель. Розповідь про дієслово.

Всі ми в дитинстві любили слухати казки, а потім їх і читати. Пропоную вам пригадати дитинство та послухати незвичайну казку. В Мовному Королівстві мирно існували багато героїв (Іменник, Прикметник,Числівник, Займенник, Дієслово, Прислівник, Прийменник, Сполучник, Частка, Вигук). Вони жили дружно, тільки Дієслово і Іменник постійно сперечалися: хто з них головніший. Дієслово завжди скаржилося друзям, що Іменник говорив про нього зневажливо, обзивав невдахою, що, мало того, Дієслово неперехідне, а ще має вид недоконаний та й невідомо, якого роду-племені. Чи були звинувачення Іменника вірними? Яку роль відіграє Дієслово у мовленні? Чого кожен з вас очікує від уроку?

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Вчитель. У своїх зошитах запишіть число і тему. Сьогодні ми систематизуємо і узагальнимо знання про дієслово, зокрема його граматичні ознаки - це час, число, особу, рід, вид, спосіб, вдосконалимо вміння розпізнавати дієслова серед інших частин мови, визначимо роль дієслова у зв'язку слів у реченні.

ІІІ. Узагальнення окремих фактів, подій, явищ.

Вчитель. Дієслово - це важлива частина мови, про яку ми багато дізналися на попередніх уроках. Метод «Мікрофон»» (Бліц-опитування)

- Які граматичні ознаки дієслова вам відомі?

- Які види дієслова ви знаєте?

- На які питання відповідає неозначена форма дієслова?

- Назвіть часи дієслова.

- Дієвідміни дієслів та їх закінчення.

- Яку синтаксичну роль виконують дієслова?

- У яких способах можуть вживатися дієслова?

- Назвіть способи творення дієслів.

- Яким членом речення виступає дієслово?

- Як пишеться НЕ з дієсловами?

ІV. Повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.

Вчитель. Пригадайте форми дієслова, і ваше перше завдання буде з'єднати стрілочками форми дієслова і слова-приклади

Неозначена форма Опадає

Особове дієслово Засипано

Дієприкметник Розфарбувавши

Дієприслівник Жовтіючий

Безособові форми Кружляти

Завдання Інтерактивна вправа «Сенкан».

Вчитель. Складемо вірш про осінь.

Іменник, 2 прикметники, 3 дієслова, 1узагальнююче речення, іменник-синонім

Назвіть дієслова, запишіть їх, змінюючи за часами.

Вчитель. Отже, які часи дієслів ви знаєте?

3. Завдання Робота в групах

Вчитель. Кожна з груп отримує завдання на картках.

Завдання: змінити дієслова у:

І гр. - Теперішньому часі

ІІ гр.- Минулому часі

ІІІ пара - Майбутньому часі

(Іти, писати, читати, знати, лежати, бігти, водити, світити).

Як розпізнати дієслова у часових формах?

4 Завдання Вправа “Знайди пару”

Вчитель. Ви знаєте, що дієслова є двох видів: доконаного і недоконаного. Як розпізнати види дієслова?
Завдання: до поданого слова підібрати слово іншого виду, утворивши пари за видом.
Промовляти----------------------промовити;
Описувати-------------------------- описати
Розмовляти---------------------- порозмовляти;
Оберігати------------------------- оберегти;
Списувати------------------------ списати;
Штовхати ----------------------штовхнути.
5 Завдання Гра «Роздягни клен».

Вчитель. На плакаті малюнок дерева і листочки із записаними на них дієсловами.

« Ланцюжок». Діти по черзі виходять до дошки і знімають листочки з клена. На дошку – дієслова І-ої дієвідміни, а на другу – дієслова ІІ-ої дієвідміни.

(Летіли, виблискували, спадаю, щебечеш, жовтів, біжиш, сумує, сидить, стоїш, крутиш).

Отже слова першої дієвідміни мають у третій особи множини закінчення -уть -ють,

2- ать, -ять.

6 Завдання Лавка ерудитів

Вчитель. А зараз присядемо трохи на лавку і відпочинемо.

- Пояснити значення фразеологізмів, до складу яких входять дієслова:

Прикусити язика - замовкнути

Упадати у вічі – бути особливо помітним

Одібрало мову – втратити здатність говорити

Пекти раків – червоніти

Накивати п'ятами – втекти

Поставити крапку над «і» – з'ясувати все до кінця

Пасти задніх – бути позаду

Як води в рот набрати – мовчати

Тримати язика за зубами – мовчати

Взяти гору – перемогти

7 Завдання Розподільний диктант.

Вчитель. Пригадаймо способи дієслів. Записати дієслова у 3 колонки (дійсний, умовний, наказовий)

Розказали б, говори, спілкуйся, балакайте, бесідував, перемовляються, кричить, скажімо, написала б, не торохти, виставила, говоритиме, теревенив би, замовкніть, домовились би, помовчала б.

8 Завдання. Технологія « Асоціативний кущ».

Вчитель.

Які асоціації виникають, коли чуєте слово «осінь»?

- Закрийте очі і уявіть, що ви стоїте у парку, де вже господарює осінь.

Складання розповіді – мініатюри на тему: « Осінь у парку».

А інші учні будуть працювати з деформованим текстом.

Робота в парі. Робота з деформованим текстом.

Завдання: Списати текст, змінюючи порядок речень так, щоб вийшла зв'язна розповідь.

Усюди осені прохолодний відчувається подих.

Сіре частіше затягають небо низькі все хмари.
Повільно повітрі жовтогарячий кружляє в листок.

Тонкі сумовито риплять на осички галявині.

Нещодавно до зелена припала трава землі.

Золота настала осінь.

Діти розповідають складену розповідь.

9 завдання. «Ти – редактор»

Вчитель. Необхідно написати вірно дієслова .

(Не) відвідав, (не) прийшов, (не) зчувся, (не) волити, (не) дописати, (не) здужати, (не) бачити, (не) притомніти, (не) покоїти, (не) вивчив, (не) кладіть, (не) хтувати, (не) покоїти, (не) зупинити.


Вчитель. М.Рильський в одному з віршів писав: «Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде...». Давайте й ми спробуємо «виполоти бур'ян», виправивши лексичні помилки у словосполученнях та реченнях. Тому наступне
10. Завдання: виправити лексичні помилки, редагуючи речення або словосполучення.
1. Я лишаю вас слова. - Я позбавляю вас слова.
2. Приймати участь у міроприємствах. - Брати участь у заходах.
3. Ми прийняли всі міри. - Ми вжили всіх заходів.
4. Лід тронувся. - Крига скресла.
5. Я рахую, що ... - Я вважаю, що…

11 завдання: Робота з підручником. Учні самостійно виконують морфологічний розбір дієслова

Вчитель.: Діти, виконуючи морфологічний розбір дієслова, що ви пригадали? На наступному уроці ми будемо писати контрольну роботу з теми „Дієслово ".

ІV.Підсумок уроку. Метод «Незакінчені речення»

ВчительНаш урок завершується. Що ви для себе з'ясували? Спробуйте висловити свої думки у незакінчених реченнях

- Я зумів (ла) …

- Я знав (знала) …

- Я з'ясував (ла), що …

- Найбільші труднощі я відчув (ла) …

- Мені б хотілося ще …

Оцінювання.

ВЧИТЕЛЬ: Українська мова – безмежний океан слів. Сьогодні ми повторили тільки незначну його частину - дієслова та закріпили на практиці теоретичні знання про дієслово.

V. Домашнє завдання.

1) Підготуватись до контрольної роботи за темою «Дієслово»;
2) Написати міні-твір на тему «Пишаймось рідною мовою»
8  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря