» » » Написання прислівників разом і через дефіс. 7 клас

Написання прислівників разом і через дефіс. 7 клас

Написання прислівників разом і через дефіс. 7 клас

МЕТА: ознайомити учнів з правилами написання прислівників через дефіс та разом, виробляти навички розпізнавати слова з даними орфограмами; досягти практичного засвоєння ними правил написання прислівників через дефіс та разом; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати в учнів повагу до творчості Лесі Українки, любов до поезії, активну життєву позицію.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Учні знатимуть: правила написання прислівників через дефіс і разом.

Учні вмітимуть: правильно писати прислівники через дефіс і разом;

відрізняти прислівники та співзвучні з ними сполучення прийменників з іменниками (займенниками, числівниками);

знаходити у тексті прислівники з опрацьованими орфограмами;

уводити прислівники в речення, словосполучення.

Обладнання: підручники, картка для індивідуальної роботи, мультимедійна презентація, роздатковий матеріал: схема «Лінгвістичний ланцюжок», таблиці «Написання прислівників разом і через дефіс».

Хід уроку

І ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ.

ІІ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

1 учень працює біля дошки з індивідуальною карткою.

1) «Незакінчене речення»
 • Зараз пригадаємо, що вчили на попередніх уроках. Отже, я розпочинаю речення, а вам потрібно його закінчити.
 • Прислівником називається…
 • Оскільки прислівники – незмінна частина мови, вони не мають…
 • У реченні прислівник найчастіше виступає…., а ще може бути……
 • Ступені порівняння можуть утворювати прислівники….
 • Прислівники утворюються від різних частин мови такими способами:
 • Слово неподалік пишеться… , тому що…
 • Слово невиразно пишеться ….
 • У кінці прислівників по-українськи, по-ведмежи, по-дідівськи пишеться …..(и), тому що ….
 • Ще в цих словах є орфограма….

2) Перевірка домашнього завдання
Вправа 387.
Прочитати речення, назвати граматичні основи; указати, в яких словах можливе чергування звуків (вистеля - вистилати, зорі – зірка, засніжене – сніг, розв'яже – розв'язати, осінь, осені та ін.).
3) Перевірка індивідуальної роботи .
4) «Лінгвістичний ланцюжок». (Слайд 1).
Прочитайте уривок з вірша на екрані.
На шлях я вийшла ранньою весною
І тихий спів несмілий заспівала,
А хто стрічався на шляху зо мною,
Того я щирим серденьком вітала:
«Самій недовго збитися з путі,
Та трудно з неї збитись у гурті».
Леся Українка
Назвіть у ньому прислівники. І ряд працюватиме з прислівником «весною», ІІ ряд – «недовго», ІІІ ряд – «трудно». Складіть «лінгвістичний ланцюжок» до цих слів.
Перевірка «ланцюжка»: 1 учень починає, потім називає будь-якого іншого учня зі свого ряду, той продовжує і так далі.

ІІІ МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Ми з вами вже багато чого вивчили про прислівники, але ще дечого не знаємо.
 • Подивіться на ці 2 колонки слів (Слайд 2). Порівняймо їх написання.
 • будь-куди
 • абикуди
 • тихо-тихесенько
 • кінець кінцем
 • віч-на-віч
 • сам на сам
 • говорити по-українському
 • по українському звичаю

 • Що можна сказати про написання слів у І та ІІ колонці?
 • Які слова є синонімами?
 • Отож, нам потрібно з'ясувати, чому схожі за звучанням або за значенням слова пишуться по-різному.

ІV ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

 • Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомимось з правилами написання прислівників через дефіс і разом, а також будемо вчитись розрізняти прислівники та схожі на них сполучення слів.


Запис теми уроку (Слайд 3).


 • Сьогодні для «ланцюжка» я не випадково підібрала саме слова Лесі Українки. Ви знаєте, що 25 лютого 145 років тому – у 1871 році - народилася ця видатна поетеса, мужня людина і ніжна жінка, справжня патріотка – Лариса Петрівна Косач – Леся Українка. Рано обірвалась її пісня – прожила поетеса лише 42 роки, але залишила по собі твори, сповнені любові до рідного краю, закликів до боротьби за краще майбуття. На мою думку, її образ вічно житиме в наших душах. Тому епіграфом цього уроку я обрала слова поета Данила Кононенка:
Вовік преславна будеш, Українко.
Чарівна Лесю, сильна духом жінко,
Провіснице світанків голубих.
(запис епіграфа учнями) (Слайд 4)
 • Назвіть прислівник у цьому реченні. Що він означає?
 • Як ви розумієте значення виразу «Провіснице світанків голубих»?

V ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя з використанням мультимедійної презентації (слайди 5 – 10).
Слайд 5 «Дефіс пишеться»

Після префікса

по-

у прислівниках

з суфіксами –е, -и,

-ому, -єму

Після префіксів

будь-,

казна-,

хтозна-

Перед

суфіксами

-небудь,

-то, -от,

- таки

При складанні

однакових

чи близьких

за значенням слів

По-перше

По-братськи

По -сучасному

По-своєму


Будь-як

Казна-коли

Хтозна-де

Казна-як


Де-небудь

Де-таки

Якось-то

Так-то


Ледве-ледве

Більш -менш

Зроду - віку

Десь-інде


Слайд 6 «Запам'ятайте правопис прислівників»
 • На- гора
 • По-латині
 • З давніх-давен
 • З діда-прадіда
 • Без кінця-краю
 • Кінець кінцем
 • Один одним
 • Сама самотою

На-гора – наверх, на земну поверхню. Шахтарі видали на-гора 10 тонн вугілля.(записати)
Переносне: Сергій видав на-гора пропозицію після уроків піти в ліс.
По-латині – латинською мовою. Написи були по-латині, тому ми їх не зрозуміли. (Де використовується латинь?)
Прислівники ІІІ колонки пишуться окремо, бо вони утворені зі слів у різних відмінках.
Слайд 7.
Прислівники з префіксом по- потрібно відрізняти від однозвучних прикметників і займенників із прийменником по:
 • У році дванадцять місяців, і кожний по-своєму вельможний.
 • І півень по своєму подвір'ї воєводою ходить.
 • Визначте, у якому з речень є прислівник.
 • Як розрізняємо прислівники і прийменник по з прикметником? ( за запитанням).
 • Запишіть словосполучення. Поясніть написання по/українському звичаю – говорити по/українському; одягнулися по/зимовому – йти по/зимовому лісу.

Слайд 8.

Через два дефіси пишемо слова:
будь – що – будь,
віч – на – віч,
всього – на – всього,
коли – не – коли,
пліч – о – пліч,
як – не – як,

хоч-не-хоч
Складіть (усно) словосполучення чи короткі речення зі словами хоч-не-хоч та як-не-як.
(Хоч-не-хоч – мимоволі, незалежно від бажання: Як почуєш знайому пісню, хоч-не-хоч підспівуєш.
Як-не-як – за будь-яких умов, хоч там що: Як-не-як, а літо – найкраща пора).
Слайд 9. «Пишуться разом».
 • Прислівники,
 • утворені
 • за допомогою
 • префіксів прийменникового
 • походження
 • від різних
 • частин мови
 • Прислівники, утворені сполученням кількох прийменників із будь-якою частиною мови
 • Прислівники,
 • утворені
 • злиттям
 • кількох основ

Прислівники,

утворені

за допомогою

часток

аби-, ані-,

де, чи-, що-,

як-, -сь

 • Віднині
 • Довіку
 • Згарячу
 • Удвоє
 • Внічию


 • Вдосвіта
 • Завдовжки
 • Навздогін
 • Попідтинню
 • Наосліп
 • Ліворуч
 • Мимоволі
 • Тимчасово
 • Чимдуж
 • Стрімголов
 • Абияк
 • Анітрохи
 • Чимало
 • Щодня
 • Якнайдовше


Слайд 10.
Увага!
Потрібно розрізняти прислівники, які пишуться разом, та однозвучні з ними іменники з прийменниками

Прислівник:

Гостей запросили нагору – на другий поверх.

Велике дерево поволі росте.

 • Іменник з прийменником:
 • Я на гору, круту, крем'яную,
 • буду камінь важкий
 • підіймать.
 • Пісня по волі давно не
 • літала, приборкана тугою,
 • жалем прибита.

Як визначити , де прислівник, а де іменник з прийменником?

VІ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1) Виконання вправи за підручником (вправа 391).
2) Робота з текстом (слайд 11).
 • Прочитайте текст. Яка його тема?Основна думка? Що нового для себе дізналися з тексту? Доберіть заголовок.
 • Випишіть прислівники, які пишуться разом та через дефіс, поясніть написання (фронтально).


Ще змалку Лариса Косач мала різноманітні захоплення, була дуже обдарованою дитиною. Було їй всього-на-всього 4 роки, як самотужки навчилася читати. Шестирічною Леся вишила сорочку татові. У цьому ж віці дівчинка заучує напам'ять і декламує кожний вірш, що потрапляє їй під руки. Дев'ятирічною почала вчитися грати на фортепіано. Тоді був написаний і перший Лесин вірш.


У 12 років , окрім як українською, дівчинка вільно читала по-німецьки й по-французьки. Усього ж протягом життя Лариса Косач вивчила більше восьми мов.


3) Вибірковий диктант (з уривків віршів Лесі Українки виписати прислівники з орфограмами:

Тиша в морі… Ледве-ледве

Колихає море хвилі;

Не колишуться од вітру

На човнах вітрила білі.


Сторононько рідна! коханий мій краю!

Чого все замовкло в тобі, заніміло?

Де-не-де озветься пташина несміло,

Немов перед бурею в темному гаю,

І знову замовкне… як глухо, як тихо…


Стояла я і слухала весну,

Весна мені багато говорила,

співала пісню дзвінку, голосну.

То знов таємно-тихо шепотіла.


Та сон був короткий. Ранесенько-рано

Вже зникла рожевая мрія моя,-

Туди полинула, де грала кохано

Злотисто-рожева світова зоря.


Соловейковий спів навесні
Ллється в гаю, в зеленім розмаю,
Та пісень тих я чуть не здолаю…

Тепер я знаю, що весна надворі,
Бо соловейки здалека щебечуть,
Лунає гомін листя молодого
І крізь тополю вже зорі не видко.

Наш край віддавна вільний був,
Таким повік він буде;
Ви бачили, як прав своїх
Боронять наші люде.

Мрія полине із думкою вкупці
Геть у далекі світа,-
Крил не втинай сизокрилій голубці,
Хай вона вільно літа.

4) Розподільний диктант з ключем (І колонка – слова, які пишуться через дефіс, ІІ – разом).
Де-небудь, часто-густо, наосліп, дотепер, віч-на-віч, нарізно, напролом, уперше, як-не-як, навиліт, напризволяще, спересердя, з діда-прадіда.
Ключ: у кожному слові підкресліть останню букву (не враховуючи знак м'якшення). Якщо слова розподілені правильно, ви дізнаєтесь, як називали Лесю Українку (дочка Прометея). (слайд 12)
Як ви думаєте, чому її так називали?
(завдяки її силі духу, незламності, терпінню)

5) Творче завдання.
 • Яка пора року, на вашу думку, найчастіше згадується у віршах Лесі Українки?
 • Пригадаймо: «На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несмілий заспівала».
 • Скажіть, у якому віці Леся написала перший вірш? У 9 років , тобто в дитинстві. А дитинство – це весна людського життя. Коли дівчинці було 13, кілька її поезій надрукували в журналі «Зоря». Тоді ж з'явився псевдонім Українка, його обрати допомогла мати – Олена Пчілка.
 • Весну Леся любила найбільше, бо це пора оновлення,відродження, очікування, надії. Саме весні вона присвятила багато своїх віршів.
 • Розгляньте репродукцію картини Ісаака Левітана «Весна. Велика вода». Яке природнє явище зображено на картині?
 • Складіть твір-мініатюру за картиною, використовуючи прислівники, написання яких ми сьогодні вивчили. (І рівень складає окремі речення на тему «Повінь»).
Перевірка (зачитування складених творів).

6) Скласти словосполучення зі словами: І варіант – по-нашому, по нашому; ІІ варіант – по-перше, по перше.

VІІ Підсумок уроку. Рефлексія.

Метод «Мікрофон»
 • Що нового про прислівник ви дізналися?
 • Що запам'яталося вам про Лесю Українку
 • Бажаю вам такої наполегливості, терплячості, стійкості, працелюбності, любові до своєї України, які були притаманні Лесі та її родині. Життя Лесі Українки є зразком мужності, адже вона до останньої хвилини життя була переможцем над страшною недугою, до останньої хвилини зберегла велику силу духу.

VІІІ Домашнє завдання.

Опрацювати § 39; І, ІІ рівень: виконати вправу 397; ІІІ рівень: скласти твір-мініатюру «Мої мрії», використовуючи прислівники, що пишуться через дефіс та разом.

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря