» » » Урок: Контрольна робота (укр.літ., 2 сем., 10 клас)

Урок: Контрольна робота (укр.літ., 2 сем., 10 клас)

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: символізм, неореалізм, модернізм.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Інструктаж щодо виконання завдання

IV. Хід контрольної роботи

Варіант I

Початковий рівень
(Кожна правильна відповідь на питання № 1–4 оцінюється в 0,5 бала, на питання № 5 — 1 бал).
1. Коли 1909 року М. Коцюбинський сказав: «Кого у нас читають, про кого ідуть розмови, як тільки інтереси сходяться на літературі? Кого купують?» — він мав на увазі:
А І. Франка;
Б В. Винниченка;
В О. Олеся;
Г М. Вороного.

2. У кого з письменників родовід по лінії матері тягнеться до відомого українського культурно-освітнього діяча кінця XVIII ст. Прокопа Колачинського, що у 1697–1702 рр. був ректором Києво-Могилянської академії?
А І. Франка;
Б В. Винниченка;
В О. Олеся;
Г М. Вороного.

3. Яку назву має перша книга О. Олеся?
А «Драматичні етюди»;
Б «З журбою радість обнялась»;
В «Поезії»;
Г «Минуле України в піснях. Княжі часи».

4. Про кого писав критик Володимир Коряк: «Це, власне, він організував свідомість тієї інтелігенції, що потім активно боролася у війську УНР проти більшовиків»:
А І. Франка;
Б В. Винниченка;
В О. Олеся;
Г М. Вороного.

5. Установіть відповідність між автором та уривком із його вірша.
Освячений, в солодкій муці я
Був по той бік добра і зла...
Будь моїм мечем!
Ні, сонцем стань!
Хіба не бачите, що стало вже ясніше,
Що ніч страшна боїться нас і гине.
Чи верну я тебе,
А наді мною Революція
В червоній заграві пливла…
А чи буду весь вік туманіти.

А М. Вороний «Ти не любиш мене».
Б О. Олесь «О, принесіть як не надію».
В О. Олесь «По дорозі в Казку».
Г М. Вороний «Інфанта».
Д О. Олесь «О слово рідне!
Орле скутий!».

Відповіді: 1. Б; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. 1 — Г, 2 — Д, 3 — В, 4 — А.

Середній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)
6. Продовжте речення:
1. Неореалізм — це… (дати визначення поняттю).
2. За жанром «Гріх» — це… (психологічна драма).
3. Образ Казки у творі О. Олеся «По дорозі в Казку» є символом…

Достатній рівень
(Правильна відповідь на перше питання оцінюється в 0,5 бала, на друге — в 1,5 бала).
7. Виконайте завдання:
1. Визначте віршовий розмір поезії М. Вороного «Легенда» («Дівчину вродливу козак покохав»).
2. Доведіть, що твір В. Винниченка «Момент» — психологічна новела.

Високий рівень
8. 
Напишіть творчу роботу на одну із тем (правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали):
1. М. Вороний — співець ідеалів, яких прагне людська душа (На основі вивчених поезій письменника).
2. Мої роздуми над новелою В. Винниченка «Момент».

Варіант II
Початковий рівень
(Кожна правильна відповідь на питання № 1–4 оцінюється в 0,5 бала, на питання № 5 — 1 бал.)
1. «Щаблі життя», «Чужі люди», «Великий Молох», «Брехня», «Гріх» — це твори В. Винниченка:
А поетичні;
Б прозові;
В драматичні;
Г публіцистичні.

2. За жанровими ознаками поезія «Легенда» М. Вороного є:
А легендою;
Б переказом;
В баладною піснею;
Г романтичною баладою.

3. Драматичний етюд О. Олеся «По дорозі в Казку» перегукується з твором:
А «Перехресні стежки» І. Франка;
Б «Лісова пісня» Лесі Українки;
В «Легенда» М. Вороного;
Г «Мойсей» І. Франка.

4. Талановитий поет, літературний критик, перекладач, театрознавець, публіцист, журналіст, актор, режисер, громадський діяч. Мова йде про:
А І. Франка;
Б В. Винниченка;
В О. Олеся;
Г М. Вороного.

5. Установіть відповідність між автором та уривком з його вірша.
Дівчину вродливу козак покохав,
Дорожче від неї у світі не мав.
Угледить світ, красу і простір голубий,
І легко з скель спорхне, і в небі заклекоче.
«Тут гниле повітря, тут вода гнила».
«Невже ж не угледжу я більше її,
Невже не побачу ніколи».

А О. Олесь «Лебідь»;
Б О. Олесь «О, принесіть як не надію»;
В М. Вороний «Легенда»;
Г О. Олесь «Яка краса: відродження країни»;
Д М. Вороний «Ти не любиш мене».

Відповіді: 1. В; 2. В; 3. Г; 4. Г; 5. 1 — В; 2 — Г; 3 — А; 4 — Б.

Середній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)
6. Продовжте речення:
1. Символізм — це… (дати визначення поняттю).
2. Головна ідея поезії О. Олеся «Лебідь»…
3. У новелі «Момент» В. Винниченко порушує проблеми…

Достатній рівень
(Правильна відповідь на перше питання оцінюється в 0,5 бала, на друге — в 1,5 бала).
7. Виконайте завдання:
1. Визначте віршовий розмір поезії О. Олеся «О, принесіть як не надію».
2. Як у вірші М. Вороного «Іванові Франкові» відображено його естетичну програму та творчі принципи?

Високий рівень
8. Напишіть творчу роботу на одну із тем (правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали):
1. Що значить «бути чесним з самим собою»? (За змістом твору В. Винниченка «Гріх».)
2. Проблема вождя й маси в драматичному етюді О. Олеся «По дорозі в Казку».
5  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря