» » » Урок: О. Олесь. Символізм драматичного етюду «По дорозі в казку». Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокою дійсністю

Урок: О. Олесь. Символізм драматичного етюду «По дорозі в казку». Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокою дійсністю

Мета: проаналізувати драматичний етюд; виявити, у чому полягає символізм твору; з'ясувати символіку образів; розкрити проблему взаємин вождя і маси; розвивати логічне мислення, навички зв'язного мовлення; виховувати прагнення досягати духовних висот.

Теорія літератури: драматичний етюд.

Обладнання: текст твору, ілюстрації учнів, тлумачний словник.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Слово вчителя

В історію української літератури Олександр Олесь увійшов як однин із найяскравіших представників символізму.

Риси символізму притаманні як його поезії, так і драматичним творам, з одним із яких — драматичним етюдом «По дорозі в Казку» — ми і познайомимося сьогодні на уроці.

III. Актуалізація опорних знань Бліцопитування

1. Поезія «Чари ночі» входить до збірки… («З журбою радість обнялась»)

2. Назвіть дати життя Олександра Олеся. (5.12.1878–22.07.1944)

3. Цим твором Олесь продовжив традиції Т. Шевченка та Лесі Українки. («О слово рідне! Орле скутий!»)

4. Головна ідея цього твору — прославлення жертовності героїв, борців за свободу України, осуд рабської покори долі, пасивності. («Лебідь»)

5. Визначити художній засіб: «вічна ніч чорніла». (Метафора)

6. З якого твору ці рядки: «І йде між ними боротьба, / І дужчий хто — не знаю я»? («З журбою радість обнялась»)

7. Які історичні події спричинили появу вірша «Яка краса: відродження країни»? (Революція 1905–1907 рр.).

8. До якого виду лірики належить поезія «Чари ночі»? (Інтимної)

9. Визначити жанр твору «О слово рідне! Орле скутий!» (Медитація)

10. У цьому вірші є символічний образ криниці. («О принесіть як не надію»)

11. У якому творі Олесь використав кільцеву композицію? («Чари ночі»)

12. Цей вірш входить до циклу «Голод». («О принесіть як не надію»)

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя

Як ви вже знаєте, символізм народився у Франції і поширився в інших європейських країнах. Український символізм почав розвиватися дещо пізніше, ніж західноєвропейський, він має деякі свої особливості, такі, наприклад, як тяжіння до фольклорних образів і форм, успадкування традицій вітчизняного романтизму і неоромантизму.

Орієнтація українських драматургів на західноєвропейські зразки стала важливим моментом у розвитку української символістської драми. Перед українськими драматургами, які творили на початку ХХ ст., постала проблема освоєння новітніх законів побудови драматичної дії. Одним із перших, хто вніс в українську драматургію модерні віяння, був Олександр Олесь. Але його символізм не був наслідуванням європейського. Про це свідчить використання поетом фольклорних художніх засобів і образів, увага до соціальної проблематики. Письменникові вдалося оригінально поєднати тенденції західноєвропейського символізму з традиціями українського мистецтва, у своїй творчості він часто традиційні сюжети використовує для вираження символістських ідей.

Одне з важливих питань, на розв'язанні яких зосереджуються письменники-модерністи на початку ХХ ст., — це питання майбутнього. У модерністських творах цього періоду європейських письменників, наприклад, таких як М. Метерлінк, Г. Гауптман, Я. Райніс, російських (Горький), а також і українських (Леся Українка) активно розробляється тема романтичного героя, який намагається вивести людей із нетрів, темряви туди, де сонце, де можна побудувати щасливе і радісне нове світле життя. Звернувся до неї і Олександр Олесь, драматичними етюдами якого представлений український театр символізму.

2. Робота над засвоєнням поняття з теорії літератури

Драматичний етюд (фр. etude — вивчення, нарис) — невеликий, як правило, одноактний віршовий чи прозовий драматичний твір, у якому представлено епізод чи фрагменти світу, а дійові особи зображуються лаконічно, пунктирно, стаючи образами-символами.

Драматург, відкидаючи приземленість, створює філософсько-ліричні настроєві «картинки» життя і виявляє в них загальнолюдські цінності.

Талановитим представником цього жанру був Олександр Олесь: «Трагедія серця», «Осінь», «При світлі ватри», «На свій шлях», «По дорозі в Казку».

3. Робота над змістом твору

1914-го року виходить збірка Олександра Олеся «Драматичні етюди». Особливо яскраве враження справляє етюд «По дорозі в Казку», створений письменником ще в 1908 року. Про популярність його свідчить той факт, що твір видавався у 1910, 1914, 1921, 1934 роках.

2. Бесіда з учнями

 • Яке враження цей твір справив на вас? Обмін думками. Зачитування епізодів, які найбільше вразили.
 • Яку проблему порушує письменник у творі? Чи можемо ми назвати її новою? (Проблема не нова: взаємини лідера і маси, натовпу і героя, який намагається вивести цей натовп до кращого життя — «в Казку».)
 • Які ще проблеми намагається розв'язати письменник? (Суперечність між аморальністю і духовністю, мрією та реальністю; проблему лідера, яким він повинен бути.)
 • Кого, на вашу думку, можна вважати лідером? Якими якостями він має володіти? Намалюйте психологічний портрет лідера. Складіть словниковий диктант «Якості лідера». (Лідер (від англ. leader — той, хто веде, перший, хто йде попереду) — той, хто веде; голова, вождь. Член групи, усі учасники якої визнають його авторитет, покладаються на нього в прийнятті найбільш серйозних рішень і вирішенні ключових проблем. Теорію лідера-надлюдини розвинув німецький філософ Фрідріх Ніцше (1844–1900). Лідер, за його концепцією, — вищий біологічний тип людини, що ігнорує встановлені мораль, культуру. Людина мусить побороти в собі все, що сприяє спокою та лінощам. Слід позбутися повсякденності, бути вищим за неї, щоб стати особою, здатною володіти і керувати. Це своєрідна концепція самовиховання, знищення в собі раба. Для лідера властиві такі характеристики — він вольовий, рішучий, цілеспрямований, володіє даром переконувати, відповідальний, чесний, готовий до компромісів, людяний, гуманний, хороший психолог і аналітик, впевнений у своїх діях, уміє швидко орієнтуватися в обстановці і повернути її на користь загальній справі.)
 • Яким ми бачимо головного героя етюду? Якими якостями лідера володів Він? Думку підтвердіть цитатами з етюду. (Він — альтруїст, про нього говорять: «В тебе серце добре, як в дитини». Юнак цілеспрямований, спроможний перебороти будь-які перешкоди на шляху до мрії, полум'яний борець за краще життя, який словом може запалити віру в серцях і викликати бажання йти за собою. Він упевнений у необхідності і важливості своєї місії і веде юрбу безвольних людей з темного лісу в напрямі сонячної країни. Він один здатен визначати дорогу по червоних маках, що виросли з крові його попередників. Розкривши груди, проламує він шлях юрбі до прекрасної Казки.)
 • Чому ж юнакові не вдалося здійснити свій благородний намір? Чи допомагали йому в досягненні мети одноплемінники? (За кілька кроків до мети Він засумнівався в правильності обраного шляху, відчув невпевненість у собі. Побачивши це, Юрба розчаровується в обожнюваному героєві і відступає від Нього, виявивши жорстокість і злість. Побивши юнака камінням, натовп повернув назад, у ліс, не дійшовши трохи до галявини, звідки вже було видно чарівну й прекрасну країну Казку.)

3. Евристична бесіда

 • Письменник у творі не вказує ні місця дії, ні часу, коли події відбуваються. Та й персонажі не мають імен. Як ви думаєте, чому? (Можливо, автор показує, що намагається охопити проблеми, які турбують не тільки українців, а також і представників інших національностей, тобто загальнолюдські проблеми.)
 • Як композиція драматичного етюду допомагає окреслити його проблематику? (У першій картині автор змальовує вбоге, жалюгідне життя людей у темному лісі, життя без сонця і мрії. У другій картині ми дізнаємося, що знайшовся один, який не хоче так жити, він намагається знайти дорогу до Казки і захоплює цим бажанням Юрбу. Починається пошук країни щастя. У третій картині показано, як утома, розчарування і зневіра привели до жорстокості і розправи над юнаком-поводирем. Залишивши напівживого Його, Юрба повертається до лісу, до свого колишнього існування.)
 • До якого твору змістом, темою та проблематикою близький драматичний етюд Олеся?

4. Робота в парах

Скласти порівняльну характеристику юнака і Юрби.

Порівняльна характеристика юнака і Юрби

Він

Юрба

Має мету, якої прагне досягти

Байдужа, пасивна

Не бажає жити в темряві, в лісі, в болоті: «Я вас поведу до світлої мети»

Звична до неволі, до існування в умовах, не гідних людини. Веде беззмістовне життя

Син кобзаря

Бездуховний знеособлений натовп

Сіє духовність і добро. Його кредо: «Згоріть в житті — єдине щастя»

Не спроможна до високих поривань навіть в ім'я майбутнього своїх дітей

Вірить у свою спроможність довести людей до Казки, дбає про їхнє щасливе майбутнє

Живе сьогочасними меркантильними інтересами

Уособлення людини, яка заради мрії, досягнення мети здатна стерпіти будь-які випробування

Уособлення людей морально і духовно сліпих

5. Завдання пошукового характеру

 • Знайти образи-символи у творі і пояснити їх символічний зміст. (У тексті декілька разів згадується квітка маку. Мак у творі — це символ жертовної крові, яку проливає той, хто прагне покращити життя людей. О. Олесь у драмі використовує також і християнський символ — терен, терновий вінок, який також є символом жертви заради інших. Повертаючись у ліс, натовп обирає нового провідника: людину, подібну до горили, духовно збіднілу й обмежену. Ця людина символізує новий ідеал Юрби. Прийшовши до тями після розправи, Він бачить хлопчика в білому вбранні, який, почувши стогін зраненого, спішить йому на допомогу. Хлопчик прийшов із Казки, він є символом нового покоління, якому належить творити майбутнє. Хлопчик мав намір зірвати квітку папороті, яка в українському фольклорі є символом щастя і безсмертя народного волелюбного духу. Сама ж дорога в Казку сприймається як символ духовних поривань людини до кращого життя.)

6. Інтерактивна вправа «Обери позицію». «Так — Ні»

Деякі дослідники драматичної спадщини письменника вважають, що фінал етюду песимістичний. А як думаєте ви?

V. Систематизація й узагальнення вивченого

Постановка проблемного питання.

 • У проблематиці, сюжеті, композиції й образності драматичного етюду «По дорозі в Казку» виразно помітні ознаки як символізму, так і романтизму. Назвіть їх. (Ознаки символізму: переконаність героїв у необхідності обрати поводиря, віра в невідворотність долі, впевненість у марності надій на розгадування таємниць життя.
  Ознаки романтизму: уславлення сильної особистості, спроможної повести за собою натовп, та її героїзму, використання алегоричних образів, наприклад, вінок із червоних маків
  .)

VI. Домашнє завдання

1. Повторити матеріал уроку.

2. Знайти матеріали до біографії В. Винниченка.

3. Творча робота. Твір-роздум на тему: «Казка життя людства — вимисел чи реальність?»

VII. Підсумок уроку Рефлексія

 • Я вважаю, що проблеми, порушені в драмі «По дорозі в Казку», актуальні (не актуальні) сьогодні, тому що…
 • Щоб досягти мети, слід…
 • Кожна людина повинна (не повинна) виховувати в собі лідера…
5  оцінок
Читайте також:
 1. мужик
  date_range3 травня 2019 17:48
  Сайт просто бомба
Додавання коментаря