» » » Урок: Образи драми-феєрії «Лісова пісня». Природа і людина у творі. Звеличення почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіту творчих сил людини. Символічні образи у творі

Урок: Образи драми-феєрії «Лісова пісня». Природа і людина у творі. Звеличення почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіту творчих сил людини. Символічні образи у творі

Мета: схарактеризувати образи драми, розкрити їх символічний зміст, красу глибокого почуття, антигуманність душевного убозтва і користолюбства; розвивати вміння висловлювати власне ставлення до поведінки героїв, акторські здібності; навчитися складати порівняльну характеристику героїв; виховувати любов до природи та духовність, бажання будувати красиві людські стосунки.

Обладнання: елементи костюмів та декорацій до інсценівки.

Теорія літератури: драма-феєрія.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Слово вчителя

Леся Українка внесла в українську літературу образ особистості нового типу — людини непохитної волі, високих почуттів, гордої, самодостатньої, талановитої і мужньої, на думку Дмитра Донцова, дослідника її творчості, багато в чому схожої на автора.

Сьогодні ми, опрацьовуючи зміст драми-феєрії «Лісова пісня», спробуємо переконатися, що її герої якнайкраще втілюють Лесину концепцію людини, а Мавка постає перед нами як тип особистості, вільної у своїх почуттях, думках і вчинках, кожен порух душі якої віддзеркалює її глибину й неповторність, красу і велич.

Поряд із реальними персонажами драми співіснують казкові істоти, якими народна фантазія заселила ліси і води, гори і поля.

Отже, предметом нашого дослідження на уроці буде образна система драми-феєрії «Лісова пісня».

III. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (розгорнута відповідь на питання)

2. Фронтальне опитування

1) У чому виявилося новаторство драматургії Лесі Українки?

2) Що спонукало Лесю Українку звернутися до такого жанру, як драма-феєрія?

3) Які ознаки має драма-феєрія?

4) Які життєві реалії наштовхнули письменницю написати «Лісову пісню»?

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Лекція вчителя з елементами бесіди, дослідницької роботи та інсценування

Усі персонажі «Лісової пісні» діляться умовно на дві групи: людей та фантастичних істот, які представляють світ природи. Між світом природи і людьми існують певні протиріччя. Водночас всередині кожної групи між її представниками є свої суперечки, змагання.

На перший погляд, сюжет твору простий, але не забуваймо про його глибокий філософський підтекст. Звичайний сільський хлопець Лукаш навіть не здогадується про те, що природа щедро вклала в його душу поетичний дар, який промовляє тихим голосом його сопілки. Почула його і зрозуміла лісова істота Мавка, і голос цей запалив у ній іскру людського почуття — кохання.

Всіма силами Мавка намагається допомогти Лукашеві «своїм життям до себе дорівнятись», але атмосфера буденщини та черствого житейського практицизму стають на заваді, не дають їй цього досягти.

У дівчині гармонійно поєднуються зовнішня краса з багатим внутрішнім світом. З розвитком дії змінюється і її зовнішній вигляд.

  • Підтвердьте це прикладами з твору.

Дійсно, спочатку вона постає перед читачем «наче лісова царівна у зорянім вінку на темних косах». Так, у другій дії, щоб сподобатися матері Лукаша, за її намовою Мавка перевдягається у буденний одяг сільської дівчини, перетворюючись у покірну служницю. І все це заради великого, до самозречення, кохання до Лукаша, яке дало їй безсмертну душу, сенс і мету її існуванню. Її серце об'єднало все, що є найкращого і в «лісовому», і в «людському». Саме через це вона не може повернутися до легковажного рослинного життя і веселих пустощів з Перелесником, попри всі намагання лісових істот повернути її назад, примусити її забути «хатній, рабський дух».

2. Інсценівка

Мавка входить з розпущеними косами, з вінком на голові.

М а т и (непривітно). Чого тобі?

М а в к а. Де, дядино, Лукаш?

М а т и. Чого ти все за ним? Не випадає за парубком так дівці уганяти.

М а в к а. Мені ніхто такого не казав.

М а т и

Ну, то хоч раз послухай — не завадить.
Чого ти все розпатлана така?
Нема, щоб зачесатись чепурненько —
усе як відьма ходить. Нечепурно.
І що се за манаття на тобі?
Воно ж і невигідне при роботі.
Я маю дещо там з дочки-небіжки,
піди вберися — там на жердці висить.
А се, як хоч, у скриню поклади.

М а в к а. Та добре, можу й переодягтися. (Мавка йде перевдягатися.)

М а т и (учасниця інсценівки робить вигляд, ніби ходить по двору перед хатою, порядкує, бурмочучи собі під ніс.) Хоч би подякувала! Дівчина, яка виконує роль Мавки, заходить перевдягнена у старий некрасивий одяг, волосся гладко зачесане.

М а в к а. Вже й перебралась.

М а т и. Отак що іншого.

3. Робота з класом

Слово вчителя

Переступивши фізично поріг буденного життя, у якому існують розрахунок, користолюбство, лицемірство, зрада, прагнення до матеріального збагачення, Мавка не переступає цього порога духовно. Вона не стала простою смертною, а залишилася ідеально чистою, незрадливою, щирою, бо саме так розуміє кохання.

Зраджена Лукашем, якого покарано за це втратою людської подоби, вона знаходить у своєму люблячому серці слова, які перетворюють його знову на людину.

  • Як це характеризує Мавку?
  • Що, на вашу думку, символізує цей образ? (Уособлення духовності і невмирущої краси, символ прекрасної мрії.)

У кінці твору Мавка гине фізично. Але розв'язка твору оптимістична, тому що Мавка є уособленням духовності і невмирущої краси, а вона — вічна.

Із упевненістю можна сказати, що Мавка — це витворений уявою поетеси ідеал гармонійної людини, яка живе вільним, духовно багатим життям, у повній злагоді з природою. Саме тому їй не судилися ні смерть, ні забуття.

Антиподами Мавки в естетичному та ідейному плані є образи матері Лукаша та Килини, у характерах яких переважають приватновласницькі інстинкти.

Мати вороже ставиться до Мавки, не розуміє її бажання творити красу. Вона незадоволена тим, що Лукаш часто грає на сопілці. До природи у неї споживацьке ставлення: не помічаючи чарівної краси природи, вона виділяє серед усіх лісових рослин лише деревій з тієї причини, що ним добре парити гладишки на молоко. Мати Лукаша є уособленням обмеженої людини, як вбачає щастя у володінні майном і примноженні власності.

Тож не дивно, що серед двох можливих невісток вона обирає ту, яка ближча їй по духу — Килину.

Дослідницька робота: складання порівняльної характеристики Мавки та Килини

Мавка

Килина

Дитя природи, міфічна істота

Представник світу людей, молода вдовиця з двома дітьми

Зовні красива, тендітна

Огрядна, з білою пухкою шиєю

У те, що робить, вкладає душу

Демонструє матері Лукаша показну працьовитість

Щира

Лицемірна

Любить Лукаша за його поетично обдаровану душу

Манить перспектива одружити на собі молодого гарного хлопця, у якого є «ґрунтець і хата»

Безкорислива

Її діями керує точний розрахунок і пошуки вигоди

Уособлення духовності і краси

Груба, цинічна, духовно обмежена

Гармонійна частинка природи, з якої вона черпає натхнення і красу

Споживацьке ставлення до при роди, у якій вбачає засіб задоволення власних потреб


Найдраматичнішим образом драми є образ Лукаша. Його драматизм, у першу чергу, в нерозумінні самого себе, у його роздвоєності: з одного боку юнак має співочу душу творця, з іншого — йому не чужі почуття власника, егоїста. Це підтверджують і слова Мавки, яка говорить: «У тебе голос чистий, як струмок, а очі непрозорі».

Створюючи цей образ, Леся Українка торкнулася надзвичайно важливої життєвої проблеми: вміння реалізувати творчі можливості особистості, особливо якщо ти творча натура.

  • Чим же викликана, на вашу думку, роздвоєність Лукаша?

Позитивні задатки в характері Лукаша — це вплив дядька Лева. Негативні — вплив суспільного середовища та обставин життя. Цей образ набуває у творі алегоричного звучання: він символізує складність людських поривань до ідеалу, приклад того, як засмоктує людину буденщина. Проте вбити мрію неможливо, і саме про це співає сопілка Лукаша у кінці п'єси.
Втіленням гармонії у стосунках людини і природи є дядько Лев, який володіє великою мудрістю і вміє жити у мирі й злагоді з навколишній світом і силами природи. Господарі лісу і води, Лісовик і Водяник, поважають Лева («Лісовик: То ж дядько Лев сидітиме в тій хижі; / а він нам приятель».) У мові дядька Лева відбито його життєвий досвід, знання про світ. Він володіє словами, які допомагають облаштувати мирне співжиття з мешканцями лісу і вберегтися від усіляких напастей: знає замовляння від хвороб, спеціально для Куця тримає у стайні чорного цапа, вміє вберегтися від потерчат.

Дядько Лев знає багато народних казок та легенд. Найважливішою справою дядько Лев вважав збереження старого дуба, бо знав, що це дерево життя.

Різноликим, різноманітним постає в драмі світ природи. Кожен створений народною уявою міфічний образ сповнений великої мудрості, моралі, поезії. У творі немає протиставлення людини і природи. Йдеться про гармонію її і людини як часточки цієї природи.

Леся Українка у змалюванні природи в драмі була новатором.

Вона не тільки надавала їй колосального значення, а й «оживляла» її на папері.

Дослідницька робота в парах

Дослідити символічне значення фольклорно-фантастичних образів у творі. Обмін думками, доповнення вчителя.

Дерево життя (світове дерево, небесне дерево, дерево пізнання, райське дерево) — дерево, що росте посеред вирію-раю, у «Лісовій пісні» — посеред лісу. Дуб є особливо священним деревом, втіленням світового дерева — прадуба, що росте у вирії. Його шанують за міцність, красу, довговічність, а в давнину рубали тільки з дозволу волхвів (у «Лісовій пісні» це саме дядько Лев). Дубові гаї вважалися улюбленим місцезнаходженням богів, яким під старими дубами приносилися жертви. Килина з Лукашевою матір'ю знищили дерево життя, тому накликали на себе нещастя: «От сі баби зовсім не вміють жити / як слід із нами, — цапа продали, / зрубали дуба. Зрушили умову… / Не буде їм добра тепер у лісі!»

V. Систематизація та узагальнення вивченого

Заповнити узагальнювальну таблицю «Образи-персонажі драми-феєрії “Лісова пісня”» та їх символічне значення на основі матеріалу лекції та дослідницької роботи.

Образи-персонажі драми-феєрії «Лісова пісня»

Реальні персонажі

Мати Лукаша

Уособлення обмеженої людини, яка вбачає щастя у володінні майном і примноженні власності

Дядько Лев

Уособлення духовності і краси

Килина

Втілення обмеженості, приземленості, нещирості, лицемірства і бездуховності

Лукаш

Первісне значення імені — «народжений при сході сонця», світло. Символізує складність людських поривань до ідеалу, приклад того, як засмоктує людину буденщина

Фантастичні персонажі

Мавка

Уособлення духовності і невмирущої краси, символ прекрасної мрії

Потерчата

Гнівний осуд аморальності тих матерів і батьків, які умертвляли своїх маленьких, часто ще не народжених дітей

Лісовик, Водяник

Втілюють у собі порядок, гармонію у природі, утверджують її закони, за порушення яких природа жорстоко карає

«Той, що греблі рве», Перелесник

Уособлюють стихійні руйнівні сили

Доля

Совість, яка чинить суд над життям


VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Знайти ілюстрації до твору або намалювати самим.

3. Завдання творчого характеру. Міні-твір «Мотив духовного багатства проти бездуховності в «Лісовій пісні» Лесі Українки».

4. Випереджувальне завдання. Знайти тлумачення терміна «проблемна драма».

VII. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія

  • Чим захопив вас твір?
  • Хто з персонажів драми Лесі Українки вразив вас найбільше і чим?
  • Що нового ви дізналися про світосприйняття наших предків?
2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря