» » » Урок: Драматична поема «Одержима», її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам

Урок: Драматична поема «Одержима», її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам

Мета: ознайомити учнів зі змістом поеми «Одержима», розкрити її біблійну основу та проблематику, схарактеризувати образ Міріам; розвивати навички роботи з текстом, формувати вміння висловлювати власні думки щодо поведінки героїні; виховувати емоційність і високі моральні принципи.

Обладнання: текст драматичної поеми, ілюстрації учнів.

Теорія літератури: драматична поема.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Поема «Одержима» написана в Мінську протягом однієї січневої ночі біля ліжка смертельно хворого С. К. Мержинського 1901 року. Два місяці, які провела письменниця в Мінську, були найтрагічнішою сторінкою її життя. «Признаюсь Вам, — писала вона в листі до Івана Франка 1903 року, — …я її в таку ніч писала, після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть писала, не перетравивши туги, а в самому її апогею. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти: «J'en ai fait un drame» («Я з того створила драму»).

Саме про цю драму ми поговоримо на уроці.

III. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Закінчіть речення

1. Драматична поема «Бояриня» була написана в … році (1910)

2. Події, описані в ній, відбуваються за доби … (Руїни)

3. На історичній основі твору письменниця порушує проблеми… (національної психології та вибору власної суспільної позиції.)

4. Основна проблема драми… (Вибір власної суспільної позиції)

5. Ідея твору… (Духовно повноцінне, здорове життя людини неможливе без волі і без служіння батьківщині.)

6. Слова:

Та ладен я, брате,
уже хоч би й на голові ходити,
аби чогось добитися для тебе
та для Вкраїни —

належать… (Степанові)

7. В Україні Оксана брала активну участь у громадському житті, вона була… (братчицею)

8. Зав'язкою у творі є епізод… (коли Оксана згоджується вийти заміж за Степана)

9. «Сутужна, сину мій, вкраїнська справа…» — говорить… (Олекса Перебійний синові Івану)

10. На творчості Лесі Українки позначився вплив… (неоромантизму)

11. «Бояриня» за жанром… (драматична поема)

12. Програмовим для всієї творчості Лесі Українки є твір… («Contra spem spero»)

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя

«Одержима» — твір Лесі Українки про нелегку долю перших послідовників Ісуса Христа. Зображуючи суть християнської віри, письменниця не лише з'ясовувала остаточну мету християнства, а й показувала, наскільки важко було першим послідовникам Христа зрозуміти нову релігію, котра вимагала відмови від багатьох старих моральних засад, що панували тривалий час.

Хоч драматична поема була створена за одну ніч, ідею та образи «Одержимої» поетеса виношувала довгий час. Свідчення цьому — поезії «Жертва», «Я бачила, як ти хиливсь додолу…», «То, може, станеться і друге диво…», в яких використано той же біблійний сюжет і ті ж образи, що і в «Одержимій».

Через релігійні сюжети Леся Українка виразила своє бачення тих чи інших явищ і процесів сучасної їй дійсності, а особисті переживання і відчуття наповнила філософським змістом, піднісши їх до рівня загальнолюдських, що виводить «Одержиму» за рамки автобіографічного твору. У листах поетеси цього періоду також відтворено її душевний стан під час написання драми, що допомагає зрозуміти думки письменниці, відчути народження художніх асоціацій та образів.

Уперше твір надруковано в журналі «Літературно-науковий вісник».

2. Робота над сприйняттям терміна «драматична поема»

Драматична поема — невелика за обсягом віршована п'єса, у якій зливаються драматичне, епічне й ліричне розкриття теми; виклад відзначається стислістю і лаконізмом, відсутнє широке тло подій і зовнішня інтрига. В основу такої поеми покладено внутрішній драматичний сюжет, конфлікт світоглядних та моральних принципів.

Одержимість — повне і всеохоплююче підкорення розуму людини чому-небудь, якійсь думці чи бажанню. Передбачає наявність пристрасті до когось чи до чогось.

3. Міні-дискусія: «Одержимість — це добре чи погано?»

Наведіть приклади одержимості з особистого досвіду.

4. Робота над змістом поеми «Одержима»

Гадаринське озеро — біля міста Гадари (сучасна назва — Мукса) в Палестині.

Галілея — північна частина Палестини.

Назарет — невелике місто в Галілеї, в якому, за євангельською легендою, провів дитинство Христос.

Ваал — у релігії стародавньої Фінікії, Сірії та Палестини бог сонця, землеробства, родючості. Культ Ваала був пов'язаний з людськими жертвоприношеннями. У переносному значенні служіння Ваалу — гонитва за матеріальними благами.

Гетсиманський сад — місцевість біля Єрусалима в Палестині.

Синедріон — найвища рада в стародавньому Єрусалимі, яка складалася з єврейської аристократії та духовенства. Виконувала релігійні, урядові та судові функції.

Астарот (Астарта) — у сирійській та фінікійській міфології богиня родючості, материнства і любові.

Преторіанці — у стародавньому Римі воїни привілейованої імператорської гвардії.

Саддукеї — представники релігійно-політичної течії в Іудеї в II ст. до н. е. — I ст. н. е., які представляли інтереси рабовласницької знаті, вищих єрусалимських жреців та чиновників.

5. Бесіда за змістом поеми та визначення її сюжетно-композиційних особливостей

 • Де і коли відбуваються події драматичної поеми «Одержима»? (У Палестині в часи зародження християнства.)
 • Хто є головними героями твору? (Міріам та Месія)
 • Твір названо «Одержима». Кого в творі названо одержимою? Чому? Наведіть приклади з тексту поеми. (Одержима — Міріам. Вона повністю підкорена коханню до Месії і йде за Учителем, зрікаючись себе безкорисливо і самовіддано. Міріам любить Месію так само жертовно, як Месія любить людей. Вона готова врятувати його навіть ціною власного життя.)
 • Схарактеризуйте образ Міріам. Розкрийте його символічний зміст. У чому трагедія Міріам? (Міріам — проста грішна, земна жінка, яка самовіддано кохає Месію. Всіма вчинками Міріам керує пристрасть, яка засвідчує силу жіночого чуття. Позбавити Міріам пристрасті означає позбавити її права бути собою. Вона одержима любов'ю до Учителя та ненавистю до ворогів, які зрадили Сина Божого. Міріам зрозуміла всю глибину ницості тих, хто ще вчора називав себе другом і послідовником Месії. Віддана й любляча, вона готова віддати життя за Месію, але не приймає Його вчення — любити всіх. Жінка здатна на самопожертву, веде боротьбу за своє місце серед людей, не кориться лихові, щира, пряма, здатна дивитися смерті у вічі, спроможна до боротьби. Вона — людина надзвичайної сили волі, яка ніколи не стане на шлях компромісу з совістю. Міріам кидає виклик натовпу, який убиває її камінням. І хоча героїня трагічно гине в нерівній боротьбі, морально вона перемагає. Образом Міріам письменниця порушує проблему морального максималізму. Лесина Міріам вбачається символом нерозділеної любові до Христа. Вона також є втіленням людини ХХ століття, яка зазнала болісної кризи віри. В образі Міріам втілено бунт душі, пораненої фарисейством (Лицемірство, зовнішня благочестивість). Трагедія жінки в тому, що вона залишається одинокою, усім чужою і ніким не визнаною, навіть Месією.)
 • Яка світоглядна позиція протилежна одержимості Міріам? Який художній прийом використовує автор для цього? Як контраст допомагає у розкритті ідейно-художнього змісту твору? (Месія і Міріам, головні герої твору, — глибоко і свідомо жертовні натури, хоча мотиви у кожного свої. Тому, створюючи їх образи, Леся Українка використала прийом контрасту, щоб показати різні зовнішні прояви і розуміння, здавалося б, одного поняття. Міріам любить Месію, її думки пов'язані тільки з ним, вона готова віддати за нього своє життя. Але ніколи не прийме Його вчення любити ворога. Покликання Міріам — врятувати Месію. Месія має врятувати світ. Ця відмінність — взаємозаперечення не дає їм порозумітися і прирікає обох на самотність.)
 • Визначте головну думку твору. (Пошук людиною сенсу життя та свого призначення і місця в житті через страждання та випробування.)
 • Як сприяє композиція втіленню головної думки твору?
  (Хіба минає все минуле?
  Він пережив три вічності в три ночі,
  Прийняв три смерті: Чи тепер, воскресши,
  Забуде Він страждання, зраду, смерть?
  Так оцінюючи приреченість Месії, роздумує Міріам про три найважчі випробування, що випадають на долю людини — страждання, зраду, смерть, але через які людина приходить до усвідомлення справжньої цінності життя. Ці три випробування у художній канві поеми припадають на три ночі. Чотири акти твору ніби передають чотири акти внутрішньої драми Міріам, а через її думки та вчинки і драму самого Вчителя. Конфлікт твору розгортається відповідно до трьох названих етапів, акцентуючи увагу саме на тих моментах, які врешті мають привести до усвідомлення істинного сенсу людського життя.
  У першому акті Міріам доходить висновку про самотність Месії, усвідомлює глибину Його страждань. Їй відкривається те, що не дано побачити натовпу, який сприймає Месію як героя: Учитель — страждалець, який старанно намагається це приховати.
  Дія другої яви відбувається вночі в Гетсиманському саду, де Христос проводить ніч у молитві та трагічному передчутті мученицької смерті і куди таємно проникає Міріам. Вона стає свідком страждань, яким не може зарадити, бо розуміє, що Месія не прийме її жертви. Нікого немає поряд із Ним, ті, хто вважає себе Його друзями, спокійно сплять, не передчуваючи біди. Тому Міріам уже проклинає не тільки ворогів Месії, а й Його друзів. Самого моменту зради Леся Українка не зображує, як і не називає імені зрадника та імен апостолів, які своєю пасивністю та байдужістю сприяли злочину. У стражданні перед Месією відкрився жах самотності, у зраді — приреченості та покинутості.
  У третьому акті драми постає картина смерті Месії на Голгофі. Це монолог Міріам, яка знаходиться одна біля розіп'ятого на хресті Месії.
  Четвертий акт — смерть Міріам, яка провокує свою загибель, одержима думкою про жертву крові. Смерть героїні наближає її до вічності, єднає з Месією, підводить до усвідомлення сенсу життя.
  Отже, Леся Українка накреслює через образи Месії та Міріам такий шлях еволюції духовного в людині: страждання, зрада, смерть, і за допомогою вдалої композиції втілює свій задум
  .)

V. Систематизація та узагальнення вивченого

1. Міні-дискусія

 • «Чи можна бути одержимим любов'ю до всіх?»
 • Як, на вашу думку, вирішує це питання Леся Українка?

2. Інтерактивний прийом «Гронування». Створення грона «Проблематика драматичної поеми ОдержимаЛесі Українки (Відповідь оформлюється у вигляді грона)

1. Проблема активної життєвої позиції особистості, що діє у духовному вакуумі.

2. Проблема морального максималізму.

3. Проблема жертовності духу і тіла.

4. Проблема зради і вірності, смерті і безсмертя.

5. Проблема самотності.

6. Проблема кохання і ненависті.

7. Проблема очищення через страждання та випробування.

VI. Домашнє завдання

1. Підготуватися до взаємоопитування за темою уроку.

2. Скласти цитатну характеристику образу Месії. Розкрити його ідейне навантаження та символічний зміст.

3. Прочитати драматичну поему «Лісова пісня».

VII. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

 • До яких роздумів спонукала вас драматична поема «Одержима»?
 • Чи потрібно, на вашу думку, мати мету в житті?
 • У чому ви вбачаєте сенс життя?
2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря