» » » Урок розвитку зв'язного мовлення. Підготовка до написання контрольного домашнього твору «Страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві»

Урок розвитку зв'язного мовлення. Підготовка до написання контрольного домашнього твору «Страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві»

Мета: продовжити роботу над формуванням уміння скла дати характеристику персонажа на прикладі головних героїв драми «Бояриня»; розвивати вміння вибирати головне, узагальнювати зібраний матеріал (у тому числі цитатний), складати план твору та навички зв'язно викладати матеріал згідно з темою і планом твору; виховувати патріотизм, любов до художнього слова та почуття відповідальності за роботу, яка виконується.

Обладнання: текст твору, пам'ятка «Складові характеристики літературного героя».

Теорія літератури: драматична поема.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Почуття патріотизму — одна з найважливіших людських цінностей та визначна риса характеру головної героїні драми Лесі Українки «Бояриня». Оксана змальована патріоткою не випадково: відомо, що вся творчість авторки драми свідчить про її любов до батьківщини. Біографи Лесі Українки розповідають (про те ж саме ми дізнаємося і з листування письменниці), що навіть знаходячись на лікуванні за кордоном, вона постійно цікавилася подіями в Україні і співпереживала стражданням пригнобленого народу.

Завдання, яке стоїть перед кожним на сьогоднішньому уроці, узагальнивши навчальний матеріал, схарактеризувати героїню драми як палку патріотку України та з'ясувати причини її страж дань у боярській Москві.

III. Актуалізація опорних знань

Бесіда з учнями

 • Що вам відомо про долю драми «Бояриня»?
 • Назвіть основну ідею твору.
 • Назвіть причину замовчування за часів СРСР. (У ньому письменниця передає національну драму, що була актуальною і в часи Руїни і за життя Лесі Українки. Твір більше сімдесяти років не друкувався через своє виразно національне спрямування.)
 • Чому твір актуальний і сьогодні? (Він і сьогодні змушує нас замислитися над власною громадянською позицією, спонукає до роздумів і про минуле, і про сучасне, і про майбутнє.)
 • Хто з персонажів є носієм головної ідеї твору?

ІV. Формування знань, умінь та навичок

1. Бесіда на повторення

 • Назвіть складові характеристики літературного героя. Під час відповіді скористайтеся пам'яткою «Складові характеристики літературного героя».
 • Який тип мовлення ми оберемо для твору?
 • Згадайте алгоритм твору-розповіді. (Невеликий вступ — основна частина — висновки.)

2. Творчий словниковий диктант «Тип характеру та риси вдачі»

Завдання: дібрати антонімічну рису характеру до поданих.

 • добра — зла.
 • чесна — … (схильна до облуди);
 • рішуча — … (така, що довго вагається в ситуації вибору);
 • палка — … (стримана в емоціях);
 • щира — … (лицемірна);
 • вразлива — … (байдужа до навколишнього);
 • товариська — … (відлюдькувата);
 • балакуча — … (мовчазна);
 • романтична — … (практична);
 • щедра — … (меркантильна);
 • інтелігентна — … (невихована);
 • чемна — … (брутальна);
 • смілива — … (ляклива);
 • мужня — … (така, яку легко ламає лихо);
 • віддана — … (зрадлива);
 • готова до самопожертви заради іншого — … (егоїстична).

3. Робота над характеристикою образу Оксани

1) Які риси характеру Оксани ви можете назвати?

2) Порівняйте, якою ми бачимо Оксану на початку і в кінці твору.

3) Що стало причиною цих змін?

4) Чому Оксана обирає Степана і, не вагаючись, їде за ним у Москву?

5) Чи була вона готова до змін, які чекали її в чужій країні?

6) Порівняйте становище жінки в Україні і в Москві.

7) Чи однаково до свого соціального становища ставляться Оксана та її чоловік Степан?

8) Коли і чому змінюються погляди Оксани на визвольну боротьбу в Україні? Як дивиться на визвольну боротьбу в Україні Степан?

9) Які риси характеру Степана розчарували Оксану і додали їй страждань? (Слабка, безвольна людина, відступник)

10) Який зміст вкладає Оксана в поняття «руїна»? Чим докоряє чоловікові і в чому вбачає свою провину?

11) Чому Оксана порівнює себе і Степана зі ржавими шаблями? Розкрийте значення образу-символу ржавої шаблі?

12) Чому з добрим, лагідним, поступливим Степаном Оксана не зазнала щастя?

13) Чому Оксана радить Степанові після її смерті взяти шлюб не з українкою, а з московкою?

14) Чи згадають добрим словом в Україні Оксану і Степана? Чи зберегли вони своє українство?

15) Які риси характеру персонажів вам сподобалися, а які ні?

16) У чому ви вбачаєте трагедію Оксани? Що стало причиною її смерті?

17) Виконуючи домашнє завдання, ви складали сенкани. Зачитайте їх і вкажіть, на які визначальні риси характеру персонажів ви звернули увагу?

4. Складання плану твору-розповіді «Страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві»

План

I. Вступ (Історична основа драми «Бояриня»).

II. Основна частина. «Страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві».

1) Оксана — дочка славетного українського козака.
2) Заміжжя Оксани.
3) У чому полягає трагізм становища українки Оксани в боярській Москві:
а) ментальні відмінності українського та російського життя;
б) вимушена відмова від активного життя;
в) розчарування Оксани в чоловікові.

III. Висновок. «Я гину, в'яну, жити так не можу».

5. Колективне складання словникового диктанту «Визначальні риси характеру персонажів»

Оксана: патріотка, добра, щира, волелюбна, горда, самодостатня, сильна, вольова, безкомпромісна, віддана і любляча.

Степан: освічений, слабкодухий, обережний, слабохарактерний, трохи меркантильний, лагідний, добрий, носій рабської психології.

V. Домашнє завдання

1. Прочитати поему «Одержима».

2. Написати домашній контрольний твір-розповідь за темою: «Страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві».

Додаток

Пам'ятка «Характеристика літературного героя»

Зовнішність

 • Портрет — обличчя, міміка, жести, постать, манера поведінки.
 • Мова — теми висловлювань, форма мовлення (монологи, репліки в діалогах, «внутрішня» мова, листи).
 • Костюм.

Внутрішній образ

 • Характер персонажа — сильний — слабкий, визначений — невизначений, цілісний — суперечливий, вольовий — безвільний типовий для свого часу і соціального середовища або нетиповий (він розкривається у вчинках, у ставленні до інших людей, до навколишнього світу).
 • Психологічна характеристика — відтворення процесів душевного життя людини.
 • Відгуки про персонажа оточуючих.
 • Пряма авторська характеристика.
 • Світ речей, у якому живе і діє персонаж (інтер'єр), допомагає краще зрозуміти його думки і почуття.
 • Світ природи, у якому живе і діє персонаж (світ природи).
 • Соціальне середовище, суспільство, у якому живе і діє персонаж.

Різновиди портретів

 • Портрет-опис — докладний перелік портретних деталей. Він може включати психологічні портретні деталі. Може бути коротким або докладним, статичним або динамічним (посмішка, сміх, жести, міміка, вираз обличчя).
 • Портрет-порівняння (з іншими персонажами, з літературним стереотипом, з предметами або живими істотами) — перелік спільних та відмінних рис.
 • Портрет-враження — перелік почуттів від знайомства з персонажем та їх аналіз.

Види образів-персонажів

 • Ліричні — письменник відображає тільки почуття та думки героїв, не згадуючи про події його життя, вчинки; зустрічаються переважно в поезії.
 • Драматичні — коли виникає враження, що герої діють «самі», «без допомоги автора», тобто автор використовує для характеристики персонажа прийом саморозкриття; зустрічаються переважно в драматичних творах.
 • Епічні — автор-оповідач послідовно описує героїв, їх вчинки, характери, обстановку, у якій вони живуть, взаємини з оточуючими, зустрічаються переважно в романах, повістях, розповідях та ін.

Система образів-персонажів

Персонажі можуть бути:

 • головні: мають повноцінні самостійні характери;
 • другорядні: беруть активну участь у розвитку сюжету, але їм приділяється менше авторської уваги;
 • епізодичні: з'являються в одному чи кількох епізодах; не наділені самостійними характеристиками.

Персонажі можуть:

 • протиставлятися (один одному або один усім);
 • бути двійниками;
 • мати паралельні долі;
 • мати долі, що перехрещуються.

Усі ці групи об'єднуються в суспільство, відображене у творі.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря