» » » Урок: Контрольна робота (укр. літ., 2 сем., 10 клас)

Урок: Контрольна робота (укр. літ., 2 сем., 10 клас)

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: експресіонізм, модернізм.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Оголошення теми й мети уроку

II. Інструктаж щодо виконання тестових завдань

III. Хід роботи

Варіант I

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь на питання № 1–4 оцінюється в 0,5 бала, на питання № 5 — 1 бал.)

1. На творчості О. Кобилянської позначився вплив філософії:
А Ф. Ніцше;
Б Платона;
В Г. Сковороди;
Г Ж-П. Сартра.

2. Які письменники становлять так звану «Покутську трійцю»?
А В. Стефаник, О. Кобилянська, І. Франко;
Б В. Стефаник, Л. Мартович, Марко Черемшина;
В В. Стефаник, О. Кобилянська, О. Маковей;
Г І. Франко, М. Павлик, В. Стефаник.

3. До якої збірки творів В. Стефаника увійшла новела «Новина»?
А «Дорога»;
Б «Моє слово»;
В «Синя книжечка»;
Г «Камінний хрест».

4. Укажіть, який художній прийом використовує автор у словах:
«Навкруги панувала незвичайна тиша»:
А іронію;
Б інверсію;
В паралелізм;
Г алегорію.

5. Установіть відповідність між подією та твором, у якому про неї йдеться:
А Батько втопив доньку.
Б Брат убив брата.
В Сподівання українців на об'єднання, у своїй національній державі.
Г Еміграція до Америки.

1 «Марія» В. Стефаника.
2 «Земля» О. Кобилянської.
3 «Камінний хрест» В. Стефаника.
4 «Новина» В. Стефаника.
5 «Битва» О. Кобилянської.

Середній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
6. Продовжте речення.
1) Івана Дідуха в селі називали «переламаним», бо…
2) За жанром «Земля» — це…
3) Образ Марії у творі В. Стефаника є символом…

Достатній рівень
(Правильна відповідь оцінюється в 2 бали.)
7. Виконайте одне із завдань:
1) Що є лейтмотивом новели «Valse melanсolique»? Як він пов'язаний із системою персонажів?
2) Порівняйте образи Анни і Рахіри.
3) У чому виявляється експресіоністська поетика новели В. Стефаника «Новина»?

Високий рівень
(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)
8. Напишіть творчу роботу за однією із тем:
  • Картини природи у новелі О. Кобилянської «Битва».
  • «І все, що я писав, мені боліло» (Роздуми над творчістю В. Стефаника).

Варіант ІІ
Початковий рівень
(Кожна правильна відповідь на питання № 1–4 оцінюється в 0,5 бала, на питання № 5 — 1 бал).

1. Твір «Марія» В. Стефаник присвятив
А Божій Матері;
Б своїй матері;
В І. Франкові;
Г С. Окуневській.

2. Де поховано О. Кобилянську?
А у Києві;
Б у Вінниці;
В у Чернівцях;
Г у Кімполунзі.

3. Своєрідність сюжету твору Василя Стефаника «Новина» полягає в тому, що…
А у ньому немає зав'язки;
Б у ньому немає експозиції;
В він починається з розв'язки;
Г він починається з кульмінації.

4. Слова норвезького письменника Йонаса Лі: «Кругом нас знаходиться якась безодня, що її вирила доля, але тут, у наших серцях, вона найглибша» є епіграфом до твору:
А «Марія» Василя Стефаника;
Б «Земля» О. Кобилянської;
В «Камінний хрест» В. Стефаника;
Г «Битва» О. Кобилянської.

5. Установіть відповідність між героями твору «Земля» О. Кобилянської та їх характеристиками:
А «…середнього росту, з темним, як шовк, волоссям, мала на собі скромну ріклю… на око ніжна, таїла в собі силу та вабила до себе, мов музика, гармонією жіночності».
Б «Була се слабосила, ще доволі молода жінка з ніжними рисами обличчя, на якім за першим поглядом було пізнати, що тяжка ненастанна праця й жура, що гнітила її, надали їй п'ятно старості».
В «Душечка солодка та добра … одинока потіха мамина. Одно, що знала добре й чинила радо — шила та вишивала білля».
Г «Він був високий ростом, вищий від свого брата, але ніжно збудований, як мати…»

1 Михайло.
2 Анна.
3 Сава.
4 Парасинка.
5 Марія Федорчук.

Середній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
6. Продовжте речення.
1) За жанром «Новина» — це…
2) Марійку Федорчук вважали в селі жадібною, тому що…
4) Камінний хрест у новелі В. Стефаника є символом…

Достатній рівень
(Правильна відповідь оцінюється в 2 бали.)
7. Виконайте одне із завдань:
1) Чому письменниця розпочала свою творчість з теми емансипації жінки? Як ви розумієте сутність цієї проблеми? Чому перші твори Кобилянської одержали назви «Людина», «Царівна»?
2) Порівняйте образи Сави і Михайла.
3) Хто є символом волі України, її нескореності в новелі В. Стефаника «Марія»?

Високий рівень
8.
Напишіть творчу роботу на одну із тем (правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали):
  • Доведіть або спростуйте тезу: «Буду свій світ різьбити, як камінь. Слово своє буду гострити на кремені моєї душі».
  • «У художньому світі Кобилянської земля — це мати і мачуха»
    (Дмитро Павличко).

IV. Домашнє завдання
1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря