» » » Урок: Михайло і Сава — протилежні психологічні типи. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя. Сава і Рахіра — уособлення духовної деградації в повісті «Земля»

Урок: Михайло і Сава — протилежні психологічні типи. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя. Сава і Рахіра — уособлення духовної деградації в повісті «Земля»

Мета: схарактеризувати в соціальному, психологічному та моральному плані образи Михайла та Сави, Анни і Рахіри; визначити засоби характеротворення; розвивати навички аналізування характерів героїв великого прозового твору, вміння порівнювати образи, висловлювати власні судження; виховувати повагу до хліборобської праці, осудження злочину як протиправної, ворожої для суспільства та людини дії, гуманізм, розуміння справжніх морально-етичних, життєвих цінностей, естетичний смак, любов до художнього слова.

Теорія літератури: модернізм.

Обладнання: текст повісті, портрет письменниці.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Оголошення теми й мети уроку

Слово вчителя

Твір художньої літератури пишеться й читається людиною. У центрі його уваги перебуває також людина. Зі своїм індивідуальним характером, проблемами, принципами і прагненнями. Яскравим прикладом є повість О. Кобилянської «Земля», багатопроблемний твір, який художньо переконливо ілюструє нам, що людина — натура загадкова і незбагненна. А наявність детективного сюжету, проникнення у психологію персонажів, багата й образна мова роблять повість не тільки цікавою, а й приносять естетичну насолоду, збагачують життєвим досвідом, учать розуміння справжніх морально-етичних цінностей. У цьому ми ще раз переконаємося сьогодні на уроці.

III. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

Заслуховування міні-творів-роздумів «Чому Сава більше боїться не материних сварок, а батькового мовчання?»

2. Тематичний словниковий диктант «Характеристика персонажа»

Зовнішня характеристика, внутрішня, статична, динамічна, генетична, портрет, інтер'єр, біографія, риси психології, вдачі героя, вплив, формування характеру, поведінка, вчинки, переживання, думки, розмови, самохарактеристика, думки інших персонажів, авторська характеристика, мова, контраст, протиставлення, тлумачення імені.

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя

Як ми вже говорили, об'єктом дослідження письменниці у повісті «Земля» є серце людини. Цих сердець, характерів у повісті багато, ми ж сьогодні розглянемо образи персонажів, зображенню яких Ольга Юліанівна приділила найбільше уваги. Це бідна наймичка Анна, сини Івоніки Федорчука Михайло і Сава та Рахіра.

2. Бесіда з учнями на основі записів «Щоденника подвійних нотаток»

  • Хто з персонажів вам найбільше запам'ятався?
  • Які рядки до його характеристики ви виписали? Чому саме ці?
  • Які роздуми чи почуття викликав у вас цей персонаж?
  • Які риси його характеру звернули на себе вашу увагу? Чим саме?
  • Якби цей твір писали ви, чи змінили б щось у зображенні героя?

3. Визначення композиційно-характеротворчого принципу

Скориставшись матеріалом тематичного словникового диктанту, визначте, який композиційно-характеротворчий принцип застосовує О. Кобилянська в повісті. Відповідь аргументуйте. (Ольга Кобилянська в повісті застосовує композиційно-характеротворчий принцип контрасту, тобто протиставлення. Контраст — особливо підкреслена протилежність у рисах характеру людей, предметів чи явищ, яка використовується для увиразнення зображуваного. У творі можемо назвати такі контрастні логічні пари: Михайло — Сава; життя — смерть; Анна — Рахіра; безкорисливість — користолюбство; любов — ненависть.)

4. Робота над складанням порівняльної характеристики персонажів

Варіант I. Скласти порівняльну характеристику Михайла і Сави.

Варіант II. Скласти порівняльну характеристику Анни та Рахіри.

Варіант III. Спростувати чи підтвердити думку, що Сава і Рахіра — уособлення духовної деградації.

Порівняльна характеристика Михайла і Сави

Михайло

Сава

1. Життєрадісний: «сміючись виходив із дому і сміючись вертався назад»

1. Похмурий, замкнутий. «Холодним, мов ніж, зимним блиском відпихав від себе»

2. Любить землю, невтомний працівник, який «до роботи був здатний, як рідко хто»

2. Не бажає працювати на землі. «Сьогодні хотів орати, хотів день у день за плугом ходити, а завтра … до нічого пальцем не діткнеться»

3. Поетична натура. (Просить батька принести в казарму сопілку)

3. Понад усе любив стріляти горобців, а взимку — зайців. «…се й було все, у що вкладав свою душу»

4. Не має шкідливих звичок

4. Палить, любить випити, може вкрасти

5. Слабкий духом у війську, але муштра загартувала його характер, сприяла розширенню світогляду

5. Для нього служба у війську — каторга. Він вважає за краще відрізати собі палець чи випити якоїсь отрути і піді рвати собі здоров'я, ніж іти в жовніри

6. Люблячий, чуйний, уважний у ставленні до батьків

6. У стосунках з батьками гру бий, злий, упертий

7. Щиро, глибоко кохає бідну наймичку Анну. Готовий зали шити господарювання на землі й будувати разом з нею нове життя в місті

7. Рахіра підкорила собі душу і волю Сави. Батьки поста вили перед ним дилему — або Рахіра, або земля. Сава хоче мати і те, і інше

8. Не здатний на злочин

8. Йде на страшний злочин — убиває рідного брата

Спільне

Обидва брати були гарні на вроду. Усвідомлювали значення землі в житті селянина


Отже, проаналізувавши матеріал таблиці, доходимо висновку, що Михайло і Сава дійсно протилежні психологічні типи.

Порівняльна характеристика Анни та Рахіри

Анна

Рахіра

1. Красива зовні

1. Має непривабливу зовнішність

2. Працелюбна: «Знала стільки прерізних робіт, про які іншим дівчатам в селі й не снилося»

2. Лінива

3. «Була чесна дівчина, про яку й одна душа злого слова не скаже»

3. Від батька успадкувала злодійкувату вдачу

4. Відрізняється від сільських дівчат благородством, скромністю

4. Лицемірна

5. Наділена добрим серцем, чуйністю. Лагідна

5. Зла, жорстока

6. Гармонійно поєднує в собі зовнішню красу з чудовим характером

6. У її характері переважає темне начало

7. Її кохання до Михайла щире й глибоке, без розмірковування про особисту матеріальну вигоду. Не потрапила під владу землі

7. Власницький інтерес підштовхував дівчину заволодіти землею Федорчуків будь-якою ціною і цим утвердити свій соціальний статус

Спільне

Бідні безземельні селянки, тому Марійка не бажає бачити їх своїми невістками


Спростувати чи підтвердити думку, що Сава і Рахіра — уособлення духовної деградації. Їхній зв'язок уже сам по собі був гріховним, тому що вони близькі родичі — двоюрідні брат і сестра. Кохання це було якесь дивне і нездорове. Скоріше це була пристрасть, яка забирала у Сави силу волі й здоровий глузд.

Батьки Сави були проти цього шлюбу, бо Рахіра не мала землі і була ледащицею та злодійкою. Ось що ми дізнаємося про Рахіру з твору.

«Рахіра цілком у нього вдалася (у батька), і він любив її, мов свою душу. Мала не лише його круглі чорні жадібні очі, але і вдача його відбилася у неї, немов у дзеркалі. Лінива до розпуки, пленталася цілими днями бездільно по селу, балакаючи та оглядаючи все, що впадало їй в очі, особливо ж дріб, або ставала там, де ґаздині білили свої полотна, щоб опісля, при відповідній нагоді, з одного або другого затягнути незамітно під паху.

Її мати не мала жодної волі й жодного голосу вдома і чинила завсіди лиш те, що наказував чоловік і чого бажала донька. Була для обох мовчазливою, невсипущою машиною. В молодих сільських хлопців не тішилась Рахіра симпатією. Вони погорджували нею явно і висміювалися з неї голосно. Вона накидалася кожному, і осягнути її ласку не було трудно.

Ніякий хлопець не просив її на танечнім місці до танцю, але вона лізла від одного до другого, мов ласиця, і підлещувалася та просила так довго, доки один або другий не потягнув її за рукав напівжартом, напів-повагою до танцю і, обкрутивши її кілька разів, трутив від себе або відіслав двозначними словами на місце.

Але вона сміялася з того. Зі своїми білими, блискучими зубами й червоними викоченими устами виходила при слідуючім танці, неначе б не було нічого, сміючись наново до них, і вміла наново звернути на себе увагу і діп'яти свого. Від кількох місяців лип до неї Сава. Симпатія взяла початок у гульбі. Жартами і сміхом, штовханцями, а відтак перемінилася в грізну, поважну силу.

Вона була старша від нього. І було се тому — чи лежало се вже в її вдачі, вона так ним знала верховодити, що не було ні одної майже точки між ними, в котрій він не згоджувався б з нею і не піддавався б насліпо її видумкам або напівдиким химерам.

Була для нього богинею і держала його при собі, мов магічною силою…

Крім того, випереджувала всі його бажання, і кожний поступок його повискував у неї похвалу.

Находив у ній підпору для своїх найгрубіших і найнижчих зворушень, а що не замічав у засліпленні її хиб, так тонув чимраз глибше й глибше в атмосфері її духу й душі. В товаристві її родичів не потрібував ніколи в'язатися».

Підвладний лише своїм почуттям, Сава вирішує будь-що одружитися з Рахірою. Та вона цілком резонно застерігає його: «Як не будеш мати землі, то не зможемо побратися! З чого нам жити?» А батько за непослух погрожував усю землю віддати Михайлові, який з дитинства працював на ній не покладаючи рук. Так старший брат став на заваді молодшому. Убити Михайла — це була ідея Рахіри, точніше, вона виростила її своїми хитрощами в Савиному серці. Складові частини цього страшного задуму: лінощі, безвідповідальність, жорстокість, нездорове кохання, заздрість, неповага до батьків і землі, відсутність принципів.)

V. Систематизація й узагальнення вивченого

Міні-дискусія за темою «Які ж морально-етичні цінності ми можемо вважати справжніми?»

VI. Домашнє завдання

Скласти тези до теми «Значення творчості О. Кобилянської» (за підручником, лекціями вчителя або іншими джерелами).

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря