» » » Урок: Контрольна робота (укр. літ., 2 сем., 10 клас)

Урок: Контрольна робота (укр. літ., 2 сем., 10 клас)

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: імпресіонізм, акварель, етюд, психологічний художній твір.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Оголошення теми й мети уроку

II. Інструктаж щодо виконання тестових завдань
Варіант I

Початковий рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала. Правильна відповідь виділені.)


1. Михайло Коцюбинський в українській літературі є представ ником…
А реалізму;
Б модернізму;
В романтизму;
Г монументалізму;
Д сентименталізму.

2. Перший твір, вірш для дітей «Наша хатка», з'явився 1890 року друком у журналі…
А «Дзвінок»;
Б «Студент»;
В «Гудок»;
Г «Час»;
Д «Українська хата».

3. Основним предметом зображення в повісті «Тіні забутих предків» є…
А міфологічний світ;
Б життя Івана Палійчука;
В кохання Івана й Марічки;
Г побут, вірування й легенди гуцулів;
Д природа Карпатських гір.

4. Укажіть, який художній прийом використовує автор у словах: «На небі сонце — серед нив я».
А іронію;
Б інверсію;
В паралелізм;
Г алегорію;
Д алітерацію.

5. Аквареллю Михайло Коцюбинський назвав свій твір:
А «Цвіт яблуні»;
Б «На камені»;
В «Тіні забутих предків»;
Г «Подарунок на іменини»;
Д «Дорогою ціною».

6. Де поховано Михайла Михайловича Коцюбинського?
А у Києві;
Б у Вінниці;
В у Чернігові;
Г у Львові;
Д у Черкасах.

Cередній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
7. Продовжте речення:
1) В основі повісті «Тіні забутих предків» …
2) Поезія в прозі — це…
3) У новелі «На камені» згадка про квітку гірського крокуса з'являється…

Достатній рівень
(Правильна відповідь оцінюється в 2 бали.)
8. Виконайте одне із завдань.
1) На якому контрасті побудований твір «Цвіт яблуні»?
2) Розкрийте образ Юри з повісті «Тіні забутих предків».

Високий рівень
(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)
9. Напишіть творчу роботу на одну із тем:
1) Осмислення філософських категорій життя та смерті у повісті «Тіні забутих предків».
2) Мій улюблений твір у мистецькій спадщині М. Коцюбинського.

Варіант II
Початковий рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.)
1. У якому місті народився майбутній письменник?
А Київ;
Б Львів;
В Вінниця;
Г Чернігів;
Д Черкаси.

2. Утомлену душу письменника в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo» наснажила…
А жінка;
Б природа;
В мрія;
Г революція;
Д музика.

3. Укажіть, який троп яскраво виражений у наведених рядках: «Спокійний, самотній, сідав десь на ранку порожнього дому й дивився, як будувалась ніч».
А епітет;
Б метафора;
В алегорія;
Г перифраза;
Д порівняння.

4. У повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського події розвиваються в такій послідовності…
А зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; одруження з Палагною; танець з чугайстром.
Б Іван на полонині; танець з чугайстром; кохання Івана й Марічки; зустріч ворожих родів; одруження з Палагною.
В кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; танець з чугайстром; одруження з Палагною; зустріч ворожих родів.
Г одруження з Палагною; Іван на полонині; танець з чугайстром; зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки.
Д зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; танець з чугайстром; одруження з Палагною.

5. «Цвіт яблуні» за жанром:
А оповідання;
Б акварель;
В ноктюрн;
Г етюд;
Д повість.

6. Яка проблема вже виразно звучить у першій частині найкращого твору письменника «Fata morgana» (1903)?
А назрівання революції;
Б зображення жахливих злиднів;
В поневіряння селянської бідноти;
Г засудження соціальної несправедливості;
Д необхідності поділу землі.

Середній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
7. Продовжте речення:
1) Новела «Цвіт яблуні» за жанром…
2) Психологічний художній твір — це…
3) Новела «Intermezzo» присвячена…

Достатній рівень
(Правильна відповідь оцінюється в 2 бали).
8. Виконайте одне з завдань.
1) Чому загинув головний герой твору «Тіні забутих предків»?
2) Поясніть назву новели «Intermezzo».

Високий рівень
(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)
9. Напишіть творчу роботу на одну із тем:
1) Гармонійний талант (Про творчість М. Коцюбинського).
2) Твір-роздум «Чому кохання — вічна таїна?» (За повістю «Тіні забутих предків»).

III. Домашнє завдання
Випереджувальні завдання окремим учням. Підготуватися до виразного читання поезій В. Романовського.
8  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря