» » » Урок: Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини в новелі «Цвіт яблуні». Посилення соціальної спрямованості новел і оповідань у другий період творчості М. Коцюбинського

Урок: Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини в новелі «Цвіт яблуні». Посилення соціальної спрямованості новел і оповідань у другий період творчості М. Коцюбинського

Мета: ознайомити учнів із тематикою новел і оповідань другого періоду творчості письменника, вказати на посилення в них соціальної спрямованості; розвивати навички аналізу художнього твору, вміння аналізувати внутрішній світ героя на основі новели «Цвіт яблуні»; визначити в ній засоби психологічної характеристики персонажа; поглибити знання про психологічну новелу; прищеплювати бажання виховувати в собі кращі людські якості.

Теорія літератури: психологічна новела, новела.

Обладнання: портрет письменника, текст новели «Цвіт яблуні», словник літературознавчих термінів.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Оголошення теми й мети уроку

Слово вчителя

Як вам уже відомо, у 1900-ті роки Коцюбинський написав три твори, які засвідчили початок нового етапу в його творчості. Мова йде, звичайно, про новелу «Лялечка», акварель «На камені» й етюд «Цвіт яблуні». Для них характерний глибший психологічний аналіз, ніж у попередніх творах. Таким чином, Коцюбинський створює жанр психологічної новели і застосовує імпресіоністичну манеру письма. Наше завдання — поглибити знання про психологічну новелу та імпресіонізм як художній напрям на основі аналізу етюду «Цвіт яблуні».

III. Актуалізація опорних знань

1. Самодиктант «Основні модерністські напрями»

Імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм, неореалізм, неокласицизм, символізм, футуризм.

2. Перевірка домашнього завдання

3. Бесіда з учнями

 • Назвіть три основних періоди творчості М. М. Коцюбинського.

Чим характеризується кожний з них?

1) 1884–1895 рр. — характеризується боротьбою ліберальних і революційних тенденцій, подоланням ліберально-народницьких ілюзій, поступовим засвоєнням принципів реалізму, пошуками власної манери письма.

2) 1896–1902 рр. — період зміцнення революційно-демократичних переконань, утвердження на позиціях критичного реалізму, виразного окреслення рис художнього новаторства.

3) 1903–1912 рр. — письменник досягає вершин майстерності, створює своєрідний стиль, збагачує українську літературу новаторськими в ідейно-тематичному, жанровому і стильовому відношеннях творами.

 • Назвіть образи-символи в новелі «На камені» (Хустина червоного кольору Алі — символ чоловічої сили; зелений колір паранджі Фатьми — символ життя, молодості, наївності; квітка гірського крокуса — символ зародження кохання в душі Фатьми.)
 • Чому Коцюбинський визначив жанр твору «На камені» як акварель?

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя

Етюд Михайла Коцюбинського «Цвіт яблуні» Іван Франко вважав «психологічною студією, яка виявляє руку майстра та дуже тонку обсервацію» складного психологічного процесу: враження письменника, який переживає особисту трагедію — смерть єдиної улюбленої малолітньої дочки. Серце розривається від болю та безвиході, у той час як фантазія мимоволі примічає всі деталі та накопичує їх як матеріал для майбутнього твору. Коцюбинський в етюді порушує моральну проблему: чи має право художник брати як матеріал для своєї творчості людське нещастя, навіть якщо це його життєва драма? Це проблемне питання ми намагатимемося розв'язати.

2. Робота із словником літературознавчих термінів

Етюд — це невеликий літературний твір, присвячений якому-небудь окремому питанню. Невелика одноактна п'єса, події якої мають драматичний характер.

3. Робота над змістом твору. Аналіз етюду

 • Яким настроєм проникнутий твір?
 • Які художні засоби допомагають авторові створити це враження?
 • Що відчуває ліричний герой етюду?
 • Як побудований сюжет твору? (Сюжет побудований на аналізуванні реакції героя-письменника на трагічні життєві обставини — тяжка хвороба та смерть малолітньої доньки.)
 • Наведіть приклад використання у творі антитези. Яка її роль? (Світло та тінь. Це символ боротьби життя й смерті.)
 • З якою метою ще автор використовує контрастні образи? (Також світло та тінь передають роздвоєння людського «я» та внутрішній конфлікт.)
 • Завдяки чому досягається лірична схвильованість звучання твору? (Цим ми завдячуємо формі оповіді — від імені батька, на очах якого впродовж трьох діб помирає малолітня дитина. У новелі немає нічого зайвого — кожна деталь, своєрідно переломлена крізь схвильовану психіку героя, передає його душевні й фізичні страждання.)

4. Зазирни у творчу лабораторію митця

Поясніть, чому, на вашу думку, Коцюбинський обрав для своєї новели таку назву? Чи не суперечить вона змістові твору? Запропонуйте власний варіант назви. (Назва у творі несе велике смислове навантаження. У новелі Коцюбинського цвіт яблуні набуває символічного звучання. Яблуневі пелюстки, якими батько обкладає тільце дитини, асоціюються з передчасно перерваним людським життям, яке обірвалося в пору весняного відродження.)

V. Систематизація й узагальнення вивченого

На основі змісту новели «Цвіт яблуні» визначити ознаки психологічної новели.

 • Сюжет у психологічній новелі відходить на другий план, на першому плані — почуття персонажа, його суб'єктивне бачення себе та навколишнього світу.
 • Портретні описи майже відсутні.
 • Усі мовні засоби підпорядковуються одній меті — тонкому проникненню в психологію людини, зображенню найтонших нюансів душевних поривів і глибоких переживань, які й становлять справжню колізію новели.
 • Письменник передає власні уявлення про складний внутрішній світ людини.
 • У літературу вносяться елементи живопису.
 • Кожний персонаж індивідуальний до найтонших дрібниць.

Переживання і реакція кожного героя на зображувані події різняться.

VI. Домашнє завдання

1. Прочитати новелу «Intermezzo».

2. Робота творчого характеру. «Чи можемо ми вважати героя новели «Цвіт яблуні» людиною жорстокою та егоїстичною?» Думку аргументувати.

VII. Підсумок уроку

Рефлексія

 • Складно навіть уявити…
 • Я зрозумів, що…
 • Мене здивувало…
1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря