» » » Урок: Трагічна доля Реґіни, її нерозділене кохання. Феміністичні ідеї у творі. Художня майстерність твору

Урок: Трагічна доля Реґіни, її нерозділене кохання. Феміністичні ідеї у творі. Художня майстерність твору

Мета: охарактеризувати образ Реґіни, її трагічну долю; розкрити феміністичні ідеї твору, визначити, у чому полягає його художня майстерність; розвивати навички аналізу прозового твору, характеристики персонажів; виховувати почуття власної гідності, формувати особисту позицію учнів щодо гендерної рівності.

Теорія літератури: поглиблення поняття образу-персонажа.

Обладнання: текст повісті.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Оголошення теми й мети уроку

Слово вчителя

Остання в галереї фатальних жінок у творчості Франка. Ідеальна кохана Рафаловича. Найтрагічніша постать серед персонажів повісті — Реґіна Стальська. Саме про неї і проблеми фемінізму, які розкриваються на прикладі цього образу, піде мова на уроці.

III. Актуалізація опорних знань

Літературний диктант

1. Хто став прототипом образу Реґіни? (Целіна Журовська-Зигмунтовська)

2. Через що між Стальським і його дружиною виник перший конфлікт? (Через подружню невірність Стальського.)

3. Хто була «дама в чорному», що справила на Рафаловича надзвичайне враження? (Реґіна.)

4. Скільки років минуло після душевної травми Рафаловича (раптового одруження його коханої)? (10 років.)

5. Що запропонував Рафалович Реґіні біля адвокатської контори (ХХVІ ч.)? (Поїхати з міста і будувати подальшу долю спільно.)

6. Хто з персонажів твору доповів Стальському про зустріч Реґіни і Рафаловича? (Баран.)

7. Що попросила прийняти у фонд організації Рафаловича Реґіна, коли прийшла з пізнім візитом? (Віддала всі свої коштовності.)

8. Хто був убивцею Стальського? (Реґіна.)

9. Якою була улюблена розвага Стальського стосовно дружини? (Несподівано стягувати з неї ковдру посеред ночі, коли Реґіна спала.)

10. Що почав відвідувати Рафалович для того, щоб частіше бачитися з прекрасною панночкою? (Уроки музики.)

11. У що вбралася Реґіна з нагоди ювілею подружнього життя? (Вбралася у шлюбну сукню, злежану, пом'яту.)

12. Хто зіпхнув Реґіну з моста? (Баран.)

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Хвилинка акторської майстерності

Виразне читання епізоду зустрічі Євгенія і Реґіни після довгих років розлуки.

2. Бесіда з учнями

 • Хто така Реґіна?
 • Які стосунки пов'язували її з Євгенієм Рафаловичем? Чому вони не одружилися? (Реґіна — сирота. Дівчина з дитинства була обділеною материнським теплом і ласкою. Виховувала її тітка. Найвизначніші події її життя письменник передає через спогади. У дитинстві Реґіна була мрійливою. Її дитячу душу чарувала діамантова іскра, що блищала на вершині гори. Романтичним і всеохопливим було кохання Реґіни до Євгенія. Воно було чистим, вірним, справжнім. Але тітка Реґіни не дала дозволу Євгенієві та Реґіні на одруження, вигнала Рафаловича і силоміць видала дівчину заміж за Стальського.)
 • Чому через 10 років уперше у чужому місті Реґіна з'являється перед Рафаловичем в образі дами в чорному? Розкрийте символічне значення чорного кольору одягу Реґіни. (Усе її життя — чорна смуга.)
 • Чи могла Реґіна бути щасливою у подружньому житті зі Стальським? Відповідь обґрунтуйте.
 • Чому, на вашу думку, адвокат не міг допомогти своїй колишній коханій? (Він не в змозі відродити юнацькі романтичні почуття, адже колишній ідеал, потоптаний у життєвому бруді, втратив для нього свою принадність.)
 • Доведіть здатність Реґіни на жертовність. В яких епізодах вона проявляє жіночу гідність? (Зустрівшись із Євгенієм уже одруженою, вона відмовляється від краденого щастя. «…Пане, я шлюбна жінка… чесна жінка. Мені не випадає слухати таких промов. Бувайте здорові…». Це є свідченням того, що, незважаючи на жахливі умови сімейного життя з деспотом Стальським, Реґіна зберегла душевну чистоту і цнотливість. Вражає глибокий психологізм зображення автором образу Реґіни, теплота і симпатія, з якими він розповідає про свою героїню.)
 • Чому, на вашу думку, саме Реґіна вбиває Стальського? Чи можна її осудити за вбивство власного чоловіка? Свою думку аргументуйте. (Душевні сили Реґіни вичерпалися: знущання Стальського стали нестерпними, життя втратило сенс. Все звелося до простої формули смерть або кохання Євгенія. Наслідком цього психічного зламу жінки стало мимовільне вбивство її чоловіка — Стальського.)
 • Чи змінилося життя адвоката Євгенія Рафаловича після смерті Реґіни? (Змістом його життя стала боротьбі за волю і права свого народу. А до нещасливої долі Реґіни він відчував тільки жаль і співчуття.)

3. Міні-дослідження

Дослідіть, як у повісті «Перехресні стежки» розкривається ідея фемінізму.

Довідка (матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

Фемінізм — теорія рівності двох статей, яка творить ідейну основу організованого руху жінок. Суттю феміністичних переконань є думка, що жінка зазнає суспільної дискримінації, насамперед через приналежність до своєї статі.

Є декілька визначень поняття «фемінізм»:

1. Соціально-політична теорія, в якій аналізують гноблення жінок та перевагу чоловіків в історичному минулому і сьогоденні, а також осмислюють шляхи подолання чоловічої переваги над жінками.

2. Широкий соціальний рух за рівність прав і можливостей для жінок, що протистоїть соціальній системі, у якій положення людей різних статей нерівноправне.

3. Ідеологія, що протистоїть усім теоріям і діям жінконенависництва.

4. Філософська концепція соціокультурного розвитку, альтернативна до існуючої європейської традиції, яка виявляє зверхність до жіночого соціального досвіду в уявленнях про світ і суспільство.

Загальноприйнятого визначення поняття «фемінізм» немає.

У літературі існує більше 300 тлумачень цього терміна.

Слово фемінізм сконструював французький соціаліст-утопіст Шарль Фур'є у кінці XVIII ст. Він вважав, що «соціальний стан жінок є мірилом суспільного прогресу». Він іменував феміністами прихильників жіночого рівноправ'я.

 • Що вам відомо по становище жінки наприкінці ХІХ століття?
 • Чи можете ви назвати ситуації, в яких Реґіна веде себе як вільна, самостійна, самодостатня особистість?
 • У чому виявилася моральна перевага жінки (Реґіни) над чоловіками (Стальським, Рафаловичем) у повісті?
 • Які риси рокової жінки проявляються в образі Реґіни? Що спільного в героїні повісті «Сойчине крило» Марії-Манюсі з Реґіною?

Висновок: І. Франко подає образ жінки, яка доступними їй засобами бореться проти сімейної тиранії, за жіночу гідність та подолання чоловічої переваги над жінками у суспільстві.

4. «Мозковий штурм»

Визначте, у чому полягає художня майстерність твору.

Після прослуховування варіантів відповідей учнів формулюється узагальнювальний висновок.

Орієнтовний висновок

У повісті «Перехресні стежки» Франко вдається до використання художніх деталей, які увиразнюють певні риси у характері персонажів.

Довідка

Художня деталь — це засіб словесного та малярського мистецтва, якому властива особлива змістова наповненість, символічна зарядженість, важлива композиційна та характерологічна функція.

Так, про надзвичайний деспотизм та нелюдську жорстокість Стальського ми дізнаємося зі спогадів Рафаловича про давній випадок — знущання Стальського над котом. Зародження кохання героїні та інші найяскравіші події в житті Реґіни письменник передає засобом спогадів (спогади про діамантову іскру).

Чи не першим в українській літературі Франко відтворює дещо патологічні прояви людської психіки. У творі це сцена вбивства Реґіною Стальського, поведінка психічно хворого Барана. Цей прийом він застосовує з метою глибшої типізації образів (Рафалович, Реґіна, інші персонажі). Франко психічний стан своїх героїв пояснює об'єктивним ходом подій реальної дійсності.

При творенні образу Рафаловича письменник використовує ліричні відступи (роздуми про долю народу та ін.) та художні деталі (широку заїздову браму корчми Євгеній подумки порівнює із пащекою, готовою проковтнути всі здобутки чесної праці).

V. Систематизація й узагальнення вивченого

Робота по варіантах

Варіант I

Складіть «гроно» «Риси характеру Реґіни».

Довідковий матеріал: розумна, чесна, вродлива, здатна на самопожертву, шляхетна, романтична, мрійлива, терпляча, з почуттям жіночої гідності, образ фатальної жінки, втілення ідеї фемінізму в творі.

Варіант II

Складіть «гроно» «Художня майстерність твору».

Довідковий матеріал (див. висновок «мозкового штурму»).

VI. Домашнє завдання

1. Прочитати драму І. Франка «Украдене щастя».

2. Повторити матеріал уроку за допомогою конспекту.

3. Завдання творчого характеру: скласти сенкан про героїв твору.

4. Індивідуальні завдання. Повідомлення учнів за темою «Сценічна історія п'єси «Украдене щастя», «Історія написання та історична основа твору «Украдене щастя».

VII. Підсумок уроку

Рефлексія

 • «Я для себе відкрив…»
 • «Ця повість є справжнім уроком життя, тому що…»
 • «Я підтримую (не підтримую) ідеї феміністського руху, тому що…»
1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря