» » » Урок: Протиставлення образів Стальського і Рафаловича, зображення громадської діяльності Євгенія. Реалістичне змалювання побуту провінційної інтелігенції

Урок: Протиставлення образів Стальського і Рафаловича, зображення громадської діяльності Євгенія. Реалістичне змалювання побуту провінційної інтелігенції

Мета: розкрити характерні риси вдачі представників інтелігенції у повісті «Перехресні стежки» І. Франка; розвивати вміння характеризувати образи-персонажі прозового твору; виховувати в учнів почуття патріотизму, любові до ближнього.

Теорія літератури: поглиблене поняття образу-персонажа.

Обладнання: текст твору, таблиця «Порівняльна характеристика образів Євгенія Рафаловича і Валеріана Стальського».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Оголошення теми й мети уроку

Дія будь-якого твору розгортається завдяки конфлікту. На сьогоднішньому уроці ми будемо досліджувати, у чому полягає суть конфлікту між двома представниками інтелігенції — Рафаловичем та Стальським.

III. Актуалізація опорних знань

Продовжте речення

1. У повісті «Перехресні стежки» Франко порушує такі проблеми …

2. Повість друкувалася у часописі… протягом … року.

3. Головні сюжетні лінії твору — це …

4. Жанр твору …

5. Ідея твору …

6. Головні герої повісті — це …

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя

У «Словнику труднощів української мови» за редакцією С. Я. Єрмоленко зазначено: інтелігентний — освічений, культурний.

Як показує досвід, інтелігентність виявляється не стільки в рівні освіченості, скільки у здатності зрозуміти ближнього і безкорисливо і непомітно допомогти йому, в умінні в будь-якій ситуації залишатися толерантним.

2. Постановка проблемного запитання

У повісті «Перехресні стежки» протиставлено образи двох — інтелігентів — Стальського і Рафаловича. Хто ж із них справжній інтелігент? У нас є унікальна можливість познайомитися з кожним із них безпосередньо. Зараз ви спробуєте перевтілитися, розкажете про героїв від першої особи.

3. Виступи учнів з розповіддю від першої особи про Рафаловича та Стальського (перевірка домашнього завдання). Заповнення таблиці «Порівняльна характеристика героїв»

Орієнтовний зразок виконання завдання

Я Євгеній Рафалович, молодий адвокат. Мені пощастило отримати гідну юридичну освіту. Своє життя я вирішив присвятити справі захисту і просвіти народу. Наприклад, сьогодні своєю промовою в суді я не тільки захистив селян, котрим загрожувала тюрма за «аграрний бунт», а й повів справу так, що в них зародилася надія відібрати через суд самочинно захоплене поміщиком пасовисько.

Мені дуже боляче бачити контраст між рівнем життя людей під сірою стріхою і в панській кам'яниці. Я знаю, хто є ворогом села, хто живиться селянськими кров'ю та соками, я бачу темні картини народного життя, і все це змушує мене замислитися над тим, що треба робити, щоб допомогти селянству. Скільки разів я казав собі: «Ах, як багато праці потрібно!»

Ця праця стала головною метою мого життя, їй у жертву я, не задумуючись, приніс особисте щастя.

Я — людина діла. Найважливіше для мене — добитися поліпшення матеріального становища селян, поширити їх економічну організацію на цілі повіти, поступово пробуджувати політичну свідомість покривджених.

Коли я розгортав по селах політичну роботу, готуючи віча, мені здавалося, що я підсаджую свої плечі під високу важку кам'яну гору з наміром зрушити її з місця. Я знав, що ця праця страшенно довга і важка, але сказав сам собі: «Все одно! Мушу двигнути!» Я відчуваю в собі сили іти до кінця в досягненні мети — вивести народ з матеріального і духовного убозтва. У мене є організаторські здібності та душевна твердість. Селяни вірять у мою чесність і непідкупність. Я вірю у свої сили і в сили свого народу.

Під час прослуховування виступу, учні заповнюють таблицю (див. додаток).

4. Узагальнювальна бесіда з учнями

  • У чому полягає принципова відмінність героїв — представників інтелігенції?
  • У чому сенс життя і боротьби адвоката Євгенія Рафаловича?
  • Чи досягає своєї мети Євгеній Рафалович?
  • Які проблеми, пов'язані з образами персонажів Рафаловича та Стальського розкриваються у творі? (Життя і закон, добро і зло, кохання і реальність, людська гідність, бідність і багатство — Рафалович; проблема розкриття психології садизму, моральної деградації — Стальський.)

5. Виступ учня з повідомленням реферативного характеру про побут провінційної інтелігенції

Франко у своїй повісті змальовує типове галицьке містечко кінця позаминулого століття. Персонажі, виведені у творі, цікаві не лише для літераторів, а й для істориків. Переконливо і реалістично змальовано звичаї, настрої, уподобання різних верств населення, інтелігенції зокрема.

Доля закидає Рафаловича в мале брудне містечко Гумниськ.

Що ж він тут побачив? «Вулиці повні вибоїв, тільки в головнім осередку вимощені річними кругляками, по яких селянські вози диркочуть, мов кепський грач по клавішах розстроєного фортеп'яна… Бруд, занедбання — от се було головне, що кидалося в очі».

Непривабливість зовнішнього вигляду містечка логічно поглиблюється реаліями духовного життя, позбавленого будь-якого оптимізму. Євгеній швидко переконався, що живе в «акустичному» місті, як висловився Стальський, тобто всі знають усе один про одного. У Рафаловича було таке почуття, ніби він потрапив у велику клозетну трубу. «І вони живуть якось у тій затроєній атмосфері і не дуріють, не топляться, — думав молодий адвокат після того, як побачив, що всі обмовляють, обдурюють один одного». «Що ж буде далі, коли обживемося і десь-колись наступимо один одному на нагнітки?» Знущання з жінок, пиятика, сімейний деспотизм, пліткування, інтриги, азартні ігри — ось прикмети життя інтелігенції провінційного містечка.

6. «Мозковий штурм»

Хто такий Рафалович: трагічний герой? оптиміст? реаліст?

V. Систематизація й узагальнення вивченого

1. Методика одного речення

Дайте характеристику одним реченням

1. Євгенія Рафаловича. (Безкорисливий захисник інтересів народу.)

2. Валеріана Стальського. (Деспотизм, пліткарство, професійна непорядність несумісні зі званням інтелігента.)

3. Містечка Гумниськ. (Бездуховне, брудне, позбавлене оптимізму «акустичне містечко».)

4. Побуту провінційної інтелігенції. (Позбавлений духовності побут є причиною викривленої свідомості персонажів.)

2. Як ви розумієте зміст назви повісті?

Назва повісті символізує долю героїв, життєві шляхи яких перехрещуються.

Повість — це свідчення того, що І. Франка непокоїло питання, як допомогти простому народові, навчити захищати свої права і людську гідність. Це твір, у якому автор намагається показати перехрестя думок, людських доль, інтересів, які іноді перехрещуються задля великих, корисних народові справ. Людське життя з його перехрестями І. Франко подає читачеві задля роздумів, втілюючи свій задум в образах-персонажах повісті.

3. Напишіть відповідь на проблемне запитання уроку

VI. Домашнє завдання

Повторити характеристику образів представників інтелігенції в повісті «Перехресні стежки» І. Франка; підготуватися до характеристики образу Реґіни.

VII. Підсумок уроку Рефлексія

  • «Образ Рафаловича навчив мене…»
  • «Образ Стальського примусив замислитися…»
  • «Для мене інтелігент — це…»

Додаток

Таблиця «Порівняльна характеристика героїв»

Рафалович

Стальський

Спільне

Соціальний стан

Інтелігент

Інтелігент

Освіта

Юридична

Юридична

Різне

Рід занять

Адвокат у глухому провінційному містечку, захищає простий люд

Судовий чиновник, колишній інструктор гімназії

Життєве кредо

Має програму вивести народ із злиднів. «Яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у неволі?»

«Маніпулянт при суді»

Політична програма

Намагався пробудити в селян політичну свідомість, акти візувати їхнє політичне життя, закликав до боротьби за власні права

Відсутня

Риси характеру

Людина діла, віддана справі. Справжній інтелігент, наполегливий у досягненні кінцевого результату будь якої справи, незважаючи ні на які перешкоди — чи то суспільні, чи то особисті. Душевно твердий, чесний, непідкупний, має неабиякі організаторські здібності. Незламний. Здатний відмовитися від особистого заради загального. Людина аналітичного розуму

Деспот, що за шматок ковбаси п'ять днів мучив кота; знущався з дітей. Євгеній Рафалович називає Стальського «скотиною в людській подобі». Безсердечний, схильний до морального та фізичного насильства. Глибоко розпусний, морально спустошений. Інтриган, пліткар

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря