» » » Урок: Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та М. Старицького (укр. літ., 10 клас)

Урок: Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та М. Старицького (укр. літ., 10 клас)

Мета: перевірити знання, вміння та навички учнів із теми «Творчість І. Карпенка-Карого та М. Старицького» з метою їх подальшої корекції; розвивати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, розраховувати час; виховувати охайність, відповідальність за результати своєї роботи.

Теорія літератури: соціально-побутова драма, історична трагедія, соціально-психологічна драма, соціально-сатирична комедія.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Оголошення теми й мети уроку

Інструктаж щодо виконання роботи.

III. Контроль і корекція знань, умінь та навичок

Варіант I

Початковий рівень (Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала)

1. Керівник української трупи «Товариство українських сценічних акторів» Кропивницький заснував театральне товариство…
А у 1882 році;
Б у 1871 році;
В у 1881 році;
Г у 1885 році.

2. Автори театру корифеїв — це…

3. З якого вірша ці рядки? Укажіть автора і назву.
Поки живий, мерщій несіть
Сліпому світиво просвіти,
І в серце, смертію повите,
Живу надію закропіть!
4. Справжнє прізвище І. Карпенка-Карого.

5. П'єса М. Старицького «Талан» присвячена…

6. За жанром п'єса І. Карпенка-Карого «Хазяїн»…

Середній рівень (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)
7. У чому своєрідність театру корифеїв?

8. Соціально-психологічна драма — це…

9. Головна думка п'єси М. Старицького «Талан».

Достатній рівень (Правильна відповідь оцінюється в 2 бали)
10. Дайте характеристику головного героя п'єси Карпенка-Карого «Сава Чалий».

Високий рівень
11. Виконайте одне із завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)
 • Доведіть, що драма «Сава Чалий» — історична трагедія.
 • Складіть промову адвоката Сави Чалого.
 • Складіть порівняльну характеристику Лучицької та Квятковської.
 • Поміркуйте про актуальність вивчених творів. Оформте свої міркування у вигляді твору-роздуму.

Варіант II

Початковий рівень (Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала)

1. Рік відкриття Садовським постійного українського театру
А 1907;
Б 1885;
В 1890;
Г 1900.

2. Назвіть діячів аматорського театрального руху в Україні.

3. Про кого написав ці рядки Максим Рильський?
…Артист, художник з голови до ніг,
Він сміхом потрясав притихлу залу,
Скорботою будив юрбу опалу
І слово, як алмаз, беріг.

4. Перша друкована п'єса Карпенка-Карого. («Бурлака»)

5. П'єса «Суєта» — частина трилогії. Назвіть дві інші п'єси.

6. За жанром п'єса І. Карпенка-Карого «Наймичка»…

Середній рівень (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)
7. У чому новаторство п'єси М. Старицького «Талан»?

8. Соціально-сатирична комедія — це…

9. Головна думка п'єси І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

Достатній рівень (Правильна відповідь оцінюється в 2 бали)
10. Дайте характеристику головної героїні п'єси М. Старицького «Талан».

Високий рівень
11. Виконайте одне із завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)
 • Доведіть, що «Талан» — соціально-побутова драма.
 • Складіть промову прокурора Сави Чалого.
 • Складіть порівняльну характеристику Сави Чалого та Гната Голого.
 • Поміркуйте про подвижництво на прикладі українських театральних діячів. Оформте свої міркування у вигляді твору-роздуму.

V. Домашнє завдання

Індивідуальні завдання:

 • підготувати виразне читання вірша Б. Грінченка «До праці»;
 • коротке повідомлення про Я. Щоголева;
 • коротке повідомлення про І. Манжуру.
3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря