» » » Узагальнення і систематизація знань з теми “Безсполучникове складне речення”. Урок-дослідження за творчістю Т. Шевченка, 9 клас

Узагальнення і систематизація знань з теми “Безсполучникове складне речення”. Урок-дослідження за творчістю Т. Шевченка, 9 клас

Узагальнення і систематизація знань з теми “Безсполучникове складне речення”. Урок-дослідження за творчістю Т. Шевченка, 9 клас

Мета: систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення;

сформувати вміння й навички правильно інтонувати речення, визначати засоби зв'язку в ньому;розвивати вміння аналізувати текст, враховуючи розділові знаки; на прикладі зразків творів письменників виховувати любов до слова, мови .

М Живий у правді віковій,

В піснях і слові «Заповіту»,

Живий у пам'яті людській.

Живий!.

А. Німенко

З яким настроєм прийшли на урок?

Чи вплинула погода на ваш настрій?

Позначте свій настрій на полях зошита відповідною схемою.

Чого очікуєте від уроку?

Аутотренінг

Я- старшокласник, що працює на своє майбутнє.

Я – творча особистість.

Я думаю, замислююсь, аналізую.

Я хочу якомога більше знати.

Оголошую хвилину поезії, яка покращить настрій. Уважно слухайте вірш і знайдіть безсполучникові складні речення.

Палила спека, хлюпала сльота,

Родила рясно яблуня крислата.

Хлопчисько виростав…

Пливли літа і осідала, старіла хата.

Горбата стріха мохом поросла,

запали вікна, випнулися стіни,

Пооббивав ливняк з причілка глину,

Та хата ще трималася як могла.

Все зберігала спогади про нього,

Про хлопчика білявого малого.

Тут грався він, тут бігав він колись,

Торкався ніжками цього порогу.

І від цього порогу почались

Його вогненні, страдницькі дороги.

Він тут побачив правду без прикрас,

Неволю, злидні, знівечену вроду.

Тут виріс із Тарасика Тарас –

Великий син великого народу…

Юрій Герасименко

Отже, мова сьогодні йтиме про безсполучникове складне речення – це тема уроку. Поміркуйте і визначіть мету уроку.

Відповіді учнів

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

Ми повинні:

Дослідити смислові зв'язки між простими реченнями у безсполучниковому складному реченні на основі творів про Т.Шевченка.

Удосконалити роботу творчо – дослідницького характеру.

Розширити знання про роль стилістичних фігур у структурі твору.

Культорологічна лінія уроку ховається в епіграфі. Ваша задача – визначити її тематику.

Отже, культурологічна лінія уроку «Живий у пам'яті людській».

Учитель.

Тарас прийшов на світ, коли ще скутий кригою сивів у берегах Дніпро. Березень благословив першу сльозу немовляти. Квітень землю уквітчав зеленим рястом і приніс на веселих крилах молодому кріпакові вистраждану волю. Травень квіти зібрав зі всієї України, і сльозою скропив, і вірою вистелив Кобзареві останню путь з Петербурга до його вічного і тихого дому – на Чернечу гору, що стала Тарасовою горою.

Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті – невмирущу славу і все розквітлу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.

Чи знадобиться нам матеріали уроку в майбутньому?

Для чого потрібні знання з вивченої теми?Чи зможемо дати відповіді на питання, які виникнуть в процесі заняття?

( Людина, яка грамотно може висловити свої думки, завжди приємна в спілкуванні. Щоб досягти певних висот , ми повинні працювати над собою, закладати фундамент вже зараз.).

Формула уроку

( у+о)*(в+с)*р=з

Де у – увага

О – організованість

В – взаємодопомога

С – спілкування

Р – робота – з - знання

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Робота в групах

У нас дві групи. Кожну очолює спікер – мовознавець, який, проявляючи власну активність, одночасно організовує всю групу для вирішення поставлених завдань.

Група «Мовознавці»

Група «Літературознавці».


ІV. Застосування учнями знань, вмінь, навичок.

Гра «Так» чи «Ні».

Учасники груп по черзі ставлять запитання з теми «Безсполучникове складне речення».

 • Складне речення, в якому смислові відношення між частинами виражаються в усному мовленні інтонацією, а на письмі комою, крапкою з комою, двокрапкою, тире називаються безсполучниковими. (Так).
 • Між частинами БСР страться лише кома та крапка з комою? (Ні).
 • Якщо зміст обох частин БСР протиставляється або зіставляється, між ними ставиться тире? (Так).
 • БСР, в якому друга частина пояснює, розкриває зміст першої, синонімічне складнопідрядному реченню з підрядною означальною частиною? (Ні).
 • Якщо друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій ( між ними можна вставити слова бо, тому, що), то між ними ставиться двокрапка? (так).
 • БСР, в якому друга частина доповнює зміст першої, синонімічне складнопідрядному реченню з підрядною з'ясувальною частиною? (Так).
 • Між частинами БСР, якщо вони не тісно пов'язані за змістом, поширені, мають всередині розділові знаки ставиться двокрапка? (Ні).
 • Якщо друга частина БСР доповнює зміст першої і між ними можна вставити слова як, що, а саме, і побачив, і відчув, і почув, то між ними ставиться двокрапка? (Так).
 • Кома між частинами БСР ставиться, якщо друга частина вказує на результат, наслідок? (Ні) тире.
 • У реченні: Добре тому багатому: його люди знають.
 • Друга частина вказує на причину, про що йдеться в першому реченні. (Так).

3. Виразно прочитати уривок з вірша.
Яку стилістичну функцію виконує дане речення? («Літературознавці»)
В першому реченні поставити потрібні розділові знаки.
Яка інтонація характерна для першого речення? («Мовознавці»)
Обернувся я на хати –
Нема в мене хати!
Не дав бог мені нічого!
І хлинули сльози!
Т. Шевченко « Мені тринадцятий минало».
 • Списати БСР,накреслити схему, пояснити вживання розділових знаків.
  ( «Мовознавці»)
 • Визначити стиль тексту. Яка стилістична функція БСР? («Літературознавці»)

Минають дні, минають ночі,
минає літо,
Пожовкле листя, гаснуть очі,
Заснули думи, серце спить.
Т. Шевченко « Минають дні, минають ночі».
Робота біля дошки

(записати речення, дібравши з довідки потрібні за змістом слова).

 • Сонце лише почало прокидатися – Тарас вже малював. (Зіставлення)
 • А батько, відчувши наближення кінця, зрозумів: синові Тарасові з мого хазяйства нічого не треба. (пояснення)
 • Народні пісні Малоросії найкраще виконував Тарас Шевченко: мав соковитий, чудовий голос. (причина)
 • Грає Кобзар, виспівує – аж лихо сміється. (наслідок)
 • Довідка.
 • Аж лихо сміється; Тарас вже малював; мав соковитий, чудовий голос; синові Тарасові з мого хазяйства нічого не треба.
 • Літературна хвилинка для команд «Поетична синонімія»
 • Учні отримують віддруковані поетичні фрагменти, в яких замість вжитих авторами слів у дужках подано кілька синонімів. 

Треба швидко і правильно відновити вжите автором слово.
1. Мережиться між травами (ручай, джерело, струмок)
Рясна калина ( кетягами, китицями, гронами)
( червоніє, багровіє, багриться)
(Лине, пливе, тягнеться) туман білий, як димок,
Долина ( самоцвітами, коштовностями, діамантами) іскриться.
2. Край вікна любисток пророста весною,
( проривається, пророста, тягнеться) до сонця
( блакитне, голубе, ясно – синє) стебло.
Зароста ( доріжка, стежина, шлях) ранньою травою, де моє ( кохання, любов, залюбленість) вперше розцвіло.
Д.Луценко.
 • Доповнити відомі прислів'я, простежити , як впливає інтонація речень на розділові знаки. Сформулювати висновок про співвіднесеність інтонації з розділовими знаками.
  Нагадування: підвищення голосу, зниження голосу, пауза в середині речення, тривала пауза в середині або в кінці речення. ( «Мовознавці»).


Вік живи, … (вік учись)

Любіть книгу, … (вона научить вас жити)

Бур'ян знищити, … (урожай підвищити)

«Літературознавці». Перекласти речення українською мовою. Чи збігаються смислові відношення в українській і російській мовах? Підкреслити граматичні основи й пояснити пунктуацію в реченнях.

Забудешь родной край – у тебя твой язик висохнет.

Забудеш рідний край – тобі твій корінь всохне.

Умова - …..

Умолкла песня – тихо стало над степью.

Стихла пісня – стало тихо над степом.

….. - наслідок.

7. Визначити смислові відношення, властиві безсполучниковим складним реченням. («Мовознавці»).
Скласти асоціативний міні – твір за однією з тем. (Літературознавці»).

Защебетав соловейко – пішла луна гаєм. (Т.Шевченко)

Зійде сонце – утру сльози – ніхто не побачить. (Т.Шевченко)

Не русалонька блукає – то дівчина ходить. (Т.Шевченко)

Умовк Кобзар, сумуючи: щось руки не грають. (Т.Шевченко).

8. Дослідити:
1.смислову роль у БСР. (Мовознавці»)
2. стилістичну роль у БСР. (Літературознавці).

Вже осінь поле оголила,

Вже туго напнуті вітри

Розправили похмурі крила,

В багрянці заходу карета

Ген битим шляхом поспіша,

Це хворого везуть поета.

Борислав Степанюк «Шевченко в Переяславі»

9. Виконати синтаксичний розбір речення. (Мовознавці»)
Виразно прочитати вірш. Визначити особливості інтонації. У яких стилях вживаються БСР. (Літературознавці»)

1852 рік. Уфа… Мангишлак… Життя в пустельному краї форту…

Ось для чого мушу

Жить на світі, волочити

І в неволі кайдани,

Може, я ще подивлюся

На мою Украйну,

Може, я ще поділюся

Словами – сльозами

З зеленими дібровами,

З темними лугами!

Т.Шевченко

Наш урок добігає кінця. Чи досягли ми мети поставленої, як ви вважаєте?
Міркування учнів.
Вчитель.
Шевченко утвердив український народ, українське слово. Ми не повинні цього забувати. Нам бракує голосу Тараса, голосу доброго і ласкавого, голосу гнівного до тих, хто втрачає історичну пам'ять…
Сьогодні ми спробували оживити шевченкове слово за допомогою культурологічної лінії уроку.
Самооцінювання учнів в групах

Своя система оцінювання

ДД – дуже добре

Д – добре

ЗНК – знав, але не сказав

КЗ – казав, але не знав

ГНК – гірше нема куди

Домашнє завдання

Щодня читаю сину «Кобзаря»,

Хвилює книга мудрими рядками,

Злітає білокрилими рядками,

Серця нам осяває, мов зоря.

Іван Редчиць

( Розкрити зміст висловлювання, зробити синтаксичний розбір речення)

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря