» » » Урок: Контрольна робота за творчістю Панаса Мирного і Бориса Грінченка (укр. літ., 10 клас)

Урок: Контрольна робота за творчістю Панаса Мирного і Бориса Грінченка (укр. літ., 10 клас)

Мета: узагальнити знання учнів із вивчених тем, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: соціально-психологічний роман.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Оголошення теми й мети уроку

Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала)

1. Укажіть, хто з відомих українських письменників назвав Панаса Мирного першим симфоністом української прози.
А І. Франко;
Б О. Гончар;
В Леся Українка;
Г О. Маковей;
Д І. С. Нечуй-Левицький.

2. Написання нарису «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» стало важливим етапом підготовки твору:
А «Лихо давнє й сьогочасне»;
Б «Наталка Полтавка»;
В «Каторжна»;
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
Д «Князь Єремія Вишневецький».

3. Розповідь про безрадісне життя дівчини-напівсироти, показ беззахисності та вразливості людської душі — це тема оповідання Б. Грінченка
А «Дзвоник»;
Б «Украла»;
В «Каторжна»;
Г «Екзамен»;
Д «Сама, зовсім сама».

4. У 1907–1909 роках Б. Грінченко працює над:
А дилогією про селянство «Серед темної ночі», «Під тихими вербами»;
Б укладанням «Словаря української мови» у 4-х томах;
В укладанням поетичних збірок «Пісні Василя Чайченка», «Хвилини»;
Г оповіданнями про дітей;
Д перекладами творів й Шиллера, Г. Гейне, Г. Гауптмана.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей.
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)
5. Головними сюжетними лініями в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є:
А Мотрі;
Б Чіпки;
В Галі;
Г Грицька;
Д панів Польських;
Е Максима Ґудзя;
Є села Пісок.

6. Грінченко працював у жанрах:
А оповідання;
Б нарису;
В повісті;
Г есе;
Д драми;
Е роману;
Є легенди.

Завдання на встановлення відповідності (Правильна відповідь оцінюється в 2 бали)
7. Установіть відповідність між персонажем твору та його назвою
Персонаж
1 Жук, Шестірний, Попенко, Телепень.
2 Наталя.
3 Христя, Проценко, Колісник.
4 Докія.
5 Грицько, дід Улас, Галя, Мотря.

Назва твору
А «Лихі люди».
Б «Дзвоник».
В «Повія».
Г «Каторжна».
Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
Е «Лихо давнє й сьогочасне».

Відповідь: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г, 5-Д.

Письмова робота. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 6 балів)
8. Виконайте одне із завдань.
  • Розкрийте душевну драму «маленької» людини в оповіданні Б. Грінченка «Каторжна».
  • Чіпка з роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — правдошукач чи злочинець?

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала)

1. Укажіть, хто з відомих українських літературознавців сказав про Панаса Мирного, що він «корифей української прози».
А П. Куліш;
Б Л. Новиченко;
В О. Білецький;
Г М. Сиваченко;
Д І. Франко.

2. Друге видання роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» мало назву:
А «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»;
Б «Чіпка»;
В «Пропаща сила»;
Г «Лихі люди»;
Д «П'яниця».

3. У якому творі Б. Грінченка головна героїня через самогубство прагне вирватися з неволі і просить у виховательки дозволу втопитися в колодязі?
А «Дзвоник»;
Б «Украла»;
В «Каторжна»;
Г «Екзамен»;
Д «Сама, зовсім сама».

4. За жанром «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — це:
А історичний роман;
Б соціально-побутова повість;
В соціально-психологічний роман;
Г філософський роман;
Д повість-хроніка.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)
5. Рисами психологічного роману є:
А великий обсяг;
Б зображення українського села з усіма його побутово-етнографічними подробицями;
В зображення настроїв, почуттів, душевного стану дійових осіб;
Г тривалий час дії;
Д неможливість реалізації творчих задумів героя;
Е докладність описів і розповіді про події та персонажів;
Є невелика кількість персонажів.

6. Перу Б. Грінченка належать твори:
А «Повія»;
Б «Дзвоник»;
В «Дві московки»;
Г «Серед темної ночі»;
Д «Сонячний промінь»;
Е «Каторжна»;
Є «Олеся».

Завдання на встановлення відповідності.
(Правильна відповідь оцінюється в 2 бали)
7. Установіть відповідність між персонажем роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та його характеристикою:
Персонаж
1 «…суха, мура, аж зелена; а очі — як у її любимчиків — жовті-жовті».
2 «Отой волоцюга, блудяга … покинув на Дону жінку з дітьми…»
3 Ознайомившись із «прошенім про землю», цей персонаж заявив: «Як п'ятдесят рублів, то й діло можна поправити».
4 «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха».
5 «Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, — він усіх побивав, над усім верховодив».

Характеристика
А Остап Хрущ.
Б Оришка.
В Чіпка.
Г Генеральша.
Д Чижик.
Е Максим Ґудзь

Відповідь: 1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Б, 5-Е.

Письмова робота (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 6 балів)
8. Напишіть творчу роботу за однією із тем:
  • Якими шляхами Чіпка шукав правди? (Оцініть ці шляхи)
  • Суспільство, у якому діти не мають майбутнього, також приречене» (за оповіданнями Б. Грінченка).
5  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря