» » » Урок: Оповідання «Дзвоник». Майстерність відтворення психології дитячої душі. Значення творчості письменника

Урок: Оповідання «Дзвоник». Майстерність відтворення психології дитячої душі. Значення творчості письменника

Мета: ознайомити зі змістом оповідання, схарактеризувати образ головної героїні; розкрити ідейний зміст твору; визначити місце письменника в історії української літератури; виховувати доброту, необхідність бути уважним до ближнього.

Теорія літератури: поглиблення відомостей про оповідання.

Обладнання: портрет письменника, книжкова виставка його творів.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Визначення засобів творення характеру Докії в оповіданні Б. Грінченка «Каторжна»

Довідка Засоби творення характеру в епічному творі — це:

 • показ персонажа у діях і вчинках, у безпосередніх стосунках з іншими персонажами, у його реагуванні на життєві події;
 • авторська характеристика персонажа безпосередньо від себе або від імені іншого персонажа;
 • змалювання зовнішності героя (портретна характеристика);
 • індивідуалізація мови персонажа через використання характерних елементів різних лексичних шарів — діалектизмів, жаргонізмів, професіоналізмів, вульгаризмів тощо;
 • розкриття внутрішнього світу персонажа через показ його почуттів, переживань, настроїв, роздумів.

Переказування тексту Перекажіть епізод, коли мачуха зрубує калину, від імені:

а) Докії;

б) мачухи.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Оголошення теми й мети уроку

Слово вчителя Як в оповіданні «Каторжна», так і в оповіданні «Дзвоник» письменник показує, що зі смертю матері діти втрачають ту опору, яка тримала їх у житті, бо саме жінка завжди відчувала відповідальність за щастя своєї родини, саме вона готова була захистити свою дитину від усіх життєвих негараздів.

Оповідання «Дзвоник» за темою і напруженістю розгортання конфлікту не має аналогів у нашій літературі, є одним із найкращих в українській дитячій літературі. На думку дослідників творчості письменника, ним Грінченко досяг найвищого рівня світової реалістичної новелістики. І навіть якби він не написав більше нічого, то цей твір прославив би його як талановитого прозаїка.

ІV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Евристична бесіда

 • Про що йдеться в оповіданні «Дзвоник»? (Про семирічну сільську дівчинку Наталю, яка опинилася в сирітському притулку великого міста.)
 • У чому полягає особливість змалювання образу дівчини? (Свою увагу автор зосереджує на показі моральних страждань дитини, якій нелегко жилося і вдома після смерті матері, бо батько-п'яниця, прогайнувавши господарство, не вилазив із шинку, а вона залишилася ніким не доглянута, і в притулку, бо відчуває себе самотньою, чужою, відчахнутою від звичного сільського побуту, бо глузування товаришок травмує її психіку. І не можна з цього пекла дитині вирватися, бо вона позбавлена найголовнішого — волі.)

2. «Вживання в образ» Розкажіть від імені Наталі про те, як їй жилося в притулку, про що вона мріяла.

3. Дослідження творчої лабораторії митця Визначте, який основний прийом і з якою метою його використав автор в оповіданні.

(Прийом персоніфікації: «Дзвоник будив її — вона вставала, кликав снідати — вона йшла, велів учитися — вона вчилася, випускав із класу після лекції і знову наказував сідати — вона слухалася». Він дає письменникові змогу глибоко і всебічно розкрити образ головної героїні, для якої дзвінок стає прокляттям, забравши її волю. Наталі здавалося, що дзвінок — це жива істота, яка наглядає за всім притулком, але найдошкульніше вразити намагається саме її. І в душі дівчинки поступово визріває рішення через самогубство вирватися з неволі. Думка про колодязь не полишає її, а дзвінок шістнадцять разів на день ніби наказував їй: топись, топись.)

4. Вироблення власної думки Використовуючи метод ПРЕС, спростуйте або згодьтеся із думкою, яку Б. Грінченко доводить майже кожним своїм твором про дитину: «Суспільство, у якому діти не мають майбутнього, також приречене».

Учень, відповідаючи, використовує такі словесні форми: Я вважаю, що… (озвучення позиції);

Оскільки… (обґрунтування позиції);

Наприклад,.. (наведення прикладів);

Таким чином,.. (підбиття підсумків).

ІV. Закріплення знань, умінь і навичок 1. Ознайомлення учнів із добіркою висловів.

Письменник в оцінці критиків, видатних діячів культури Зіставлення різних оцінок творчого доробку письменника допоможе десятикласникам усвідомити, ким же був Борис Грінченко, у чому полягає значення його творчості.

 • «Він належав до «неспокійних, вихроватих» натур, котрі кидаються на всі боки, заповнюють провалини, латають, підтримують повалене, валять те, що поставлене не до ладу, будують нове, шукають способів підняти до роботи більше рук» (Іван Франко).
 • «Ви й не збагнете, яке то гірке і вкупі солодке те почуття, що збудили в мені ваші вірші. Я дякую…Вам і Вашій музі…» (Леся Українка).
 • «…таких невтомних, завзятих діячів, борців громадських, якого ми в особі Бориса Грінченка втеряли, в пантеоні українських писателів зазначити можна небагато. Великий хист, незвичайна витривалість у роботі, скрашені великою любов'ю до рідного краю» (Микола Лисенко).
 • «…високо ціню і шаную Вашу корисну безупинну працю…» (П. Грабовський).
 • «Нехай буде потіхою Вам, як і всій Україні, що він був серед нас, що його велика праця, його велика любов до народу не згинуть ніколи і в них він ще довго житиме серед вдячних нащадків» (Михайло Коцюбинський).

2. Виступ учня Випереджувальне завдання: підготувати відповідь на питання: «У чому полягає значення творчості Бориса Грінченка».

VІ. Систематизація й узагальнення вивченого Літературний диктант «Так — ні»

1. Докію із оповідання Б. Грінченка «Каторжна» діти дражнили «середою». (Ні)

2. Пісню:

Он до кого ж би я прихилилася?
Прихилилась би я до калиноньки,
До калиноньки, до червоної,
А калинонька нахиляється,
Моє серденько розривається…

співає Докія із оповідання Б. Грінченка «Каторжна». (Так)

3. «I вона то плаче, то страшне обурюється на людей за їх неправду i думає про помсту» — так сказано про Наталю із оповідання Б. Грінченка «Дзвоник». (Ні)

4. Б. Грінченко уклав «Словарь української мови» у 4-х томах разом з дружиною, письменницею Марією Загірною. (Так)

5. У реченні «Дзвоник будив її — вона вставала, кликав снідати — вона йшла, велів учитися — вона вчилася, випускав з класу після лекції і знову наказував сідати — вона слухалася» Б. Грінченко використав персоніфікацію. (Так)

6. Важлива педагогічна ідея: якщо вихователі нав'язуватимуть дитині свою волю, не прагнутимуть зрозуміти її душу, найкращі наміри приречені на невдачу — проводиться у творі «Дзвоник». (Так)

7. Б. Грінченко був відзначений академічною премією. (Так)

8. Письменник декілька років за свої патріотичні переконання відбував заслання в Сибіру. (Ні)

9. Свої повісті Б. Грінченко підписував псевдонімом Іван Перекотиполе. (Ні)

10. У головної героїні оповідання «Дзвоник» Наталі батьки померли під час епідемії чуми. (Ні)

11. Оповідання — невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на одному (рідко кількох) епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажа. (Так)

12. Вершинним досягненням письменника є роман «Повія». (Ні)

VІІ. Домашнє завдання

1. Повторити матеріал уроку за конспектом.
2. Підготуватися до контрольної роботи за творчістю Панаса Мирного та Б. Грінченка.
3. Написати твір-есе «Моє знайомство з письменником Борисом Грінченком».

VIII. Підсумок уроку

«Мені шкода дітей, про яких я дізнався із творів Б. Грінченка, тому що…».

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря