» » » «Активні й пасивні дієприкметники та їх творення» з української мови в 7-му класі

«Активні й пасивні дієприкметники та їх творення» з української мови в 7-му класі

«Активні й пасивні дієприкметники та їх творення» з української мови в 7-му класі

Мета: поглибити знання учнів про дiєприкметники, пояснити вiдмiннiсть мiж активними й пасивними дiєприкметниками, правила їx творення; формувати вмiння розрiзняти активнi й пасивнi дiєприкметники, утворювати їx, правильно писати дiєприкметниковi суфiкси; виховувати всебiчно розвинену, моральну особистiсть; сприяти розвитку логічного мислення, творчої уяви, культури усного та письмового мовлення.

Тип: урок вивчення нового навчального матерiалу.

Обладнання: таблиця «Творення дiєприкметникiв активного й пасивного стану», дидактичний матерiал, роздавальнi картки.

Хід ypoкy

1.Організаційний момент

2.Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

Що ми називаємо дієприкметником?

Які ознаки прикметника має дієприкметник?

Які ознаки дієслова?

Яка синтаксична роль дієприкметника?

Які дієслова називаються перехідними?

Які дієслова називаються неперехідними?

Які це дієслова доконаного виду?

Які дієслова недоконаного виду?

Запишіть подані словосполучення у дві колонки з перехідними й неперехідними дієсловами;

Усвідомлювати правоту, спитати друга, сподіватися на дощ, зрізати дерево, лежати на піску, надписати листівку, звити гніздо, прибути до початку, перебувати в скруті, обрати тему, вшиватися до кімнати, вклякнути на місці, пекти хліб, володіти землею, здичавіти на самоті,озвучити фільм.

Підкресліть другу від початку букву у дієсловах і прочитаєте закінчення вислову французького просвітителя Ф. Вольтера: «Не буває великих справ без перешкод»

Прочитайте текст, чи погоджуєтеся ви з твердженням автора про любов?

Душа природи, душа добра

Людина починається з любовi. А любов виростає з дитинства.

Чарiвне це слово знаємо змалечку, навчилися вимовляти його з-поміж перших слiв i дорожити ним, як молитвою. Але не пригадаємо тієї частиночки, коли воно вперше засяяло в душi i наповнило її ясною хвилею тепла. Бо чи ж дано запам'ятати тy благодатну мить, коли бiлими крилами чистоти вiйнула над нами колискова або перший раз усмiхнулася нам мама, коли блиснуло в небi сонце й земля постелилася для першого-найпершого кроку?

Hi, i тиха колискова, i святий образ мами, i сонце в блакитному небi, і земля - все це дається, як найдорожчий дарунок cвіту, i приходить у життя непомiтно, як являється у всiй своїй кpaci i силi добро i любов.

I все ж таки настає та добра година, коли витворюється велике диво — на чистих берегах дитинства враз виринає перший знак життя i на увесь вік западає в небеса пам'ятi. Вертається до того відліку з долини лiт, як до райської пристанi за блакитно-сонячними серпанками, що ледь мрiють помiж просторiв - у зовсiм iншому, казково-пiсенному світі, у дивному передчутті бачиш той чарiвний знак так близько, аж хочеться погладити його рукою.

М. Грушевський

Від виділених дієслів утворіть дієприкметники, позначаючи суфікси, за допомогою яких вони утворені.

Знаємо – знаючий

Виринає – виринаючий

Западає – западаючий

Бачиш – бачений

Погладити – погладжений

Витворюється – витворений

Наповнило - наповнений

3.Мотивація навчальної діяльності школярів.

Від поданих дієслів утворіть дієприкметники й у виділених вертикальних рядках прочитайте ключові слова теми, що вивчатиметься на уроці.
С


6

П


Р


3

П


З2


П

5

В

О


О


З

Е


Г

7


К

3

Л

С

И

С


З


А

Р


А

В

1

Р

Л

Я

П

Р

И


С

2

Н

Е


Д

І

Р

О

І

Ч

І

И

В


И

Н

Е

М

5

А

Д

А

К

Т

И

В

Н

І


П

А

С

И

В

Н

І

Д

У

А

Й

А

А

Л


А

Г

Е

Т

И

А

Г

І

Ю

Ю


Ю

Ю

І


Н

Р

Н

И

К


Н

Ю

Ч

Ч


Ч

ЧЕ

І

А

Й

О


У

Ч

І

И


А

И
ТН


Т

И


ЙЙ
ИА


І

Й

ЙНИЙ
Який радіє ; 1. Яке розсипали;

Які крокують; 2. Який нагріли;

Який літає; 3. Яку занесли;

Який заснув; 4. Який перемили;

Яка співає; 5. Який виконали;

Який виринає; 6. Яку згадують;

Які посивіли; 7. Які відігнули.
47


14


66

3


25


73

1

2


5


4.Повідомлення теми та мети уроку

5.Вивчення нового матеріалу

Дієприкметники бувають активні й пасивні.

Активні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку виконує сам предмет: пожовкле листязів'ялі квіти.


Пасивні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку виконує над ним інший предмет: прочитаний віршпофарбоване вікно.

Опрацювання таблиці «Творення дієприкметників»

Творення дієприкметників

Творення

Від якої

основи

Від яких

дієслів

Час

За допомогою

суфіксів

Приклади

Активні дієприкметники

Теперішнього

часу

Перехідних і

неперехідних

Теперішній

-уч-(-юч-),

-ач-(-яч-)

Ріжуть-ріжучий,

Працюють-працюючий,

Лежать-лежачий,

Стоять-стоячий

Неозначеної

форми

Неперехідних

доконаного

виду

Минулого

-л-

Посиніти-посинілий

Пасивні дієприкметники

Неозначеної форми

Перехідних доконаного й недоконаного виду

Минулого

-н-

-ен-

-т-

Сказати-сказаний,

Бачити-бачений,

Шити-шитий

1.Розподільний диктант

Запишіть подані слова у дві колонки: активні й пасивні.

Розвинутий, відчинений, залишений, загнутий, свистячий, люблячий, морозячий, співаючий, лежачий, замкнутий, скривлений, застарілий, незапізнілий, розквітлий, почорнілий, прожовклий.

Активні

Пасивні

Свистячий,

Люблячий,

Морозячий,

Співаючий,

Лежачий,

Застарілий,

Незапізнілий,

Розквітлий,

Почорнілий,

Прожовклий.

Розвинутий,

Відчинений,

Залишений,

Загнутий,

Замкнутий,

Скривлений


Підкресліть четверту від початку букву у виписаних дієприкметниках і прочитаєте вислів французького письменника А. Франса: «Слова - також вчинки».

2.До кожного з дієприкметників доберіть дієслововід якого він утворенийСлова запишіть парами.

Змащений – змастити

Знижений – знизити

Приречений – приректи

Замішаний – замісити

Повержений – повергнути

Розбуджений – розбудити

Попереджений – попередити

Уміщений – умістити

Спрощений – спростити

Підкресліть літери, що позначають приголосні, які чергуються…


(Висновокза творенням пасивних дієприкметниківза допомогою суфікса -енможе відбуватися чергування прикінцевих приголосних основи неозначеної форми дієслова)

3.Вибірковий диктант

В моїм саду кружляє лист опалий.

Багряний лист, пожовклі трави – мелодій осені краса.

І сніг припав обличчям посинілим до грудочок замерзлої землі.

Вгорі цвіте блакить, усіяна хмарками.

Гарячі, пожовклі від болю стелились листки восени.

Руді стежки роз'їдені дощами.

Криють небо збиті хмари.

І вогким холодком до хати зайшов притихлий вітерець.

Степ у цю пору весь залитий сонцем, огорнутий голубими димками.

4.Творча робота в групах

Напишіть міні-твір за картинками( пори року), використовуючи дієприкметники

5.Гра «Знайди зайве слово»(за технологією ситуативного моделювання)

а) загальмований, бездоганний, виміряний, згодований;

б) задіяний, збережений, конкретний, прибудований;

в) засиджений, прибережний, вимріяний, приготовлений;

г) полемізований, темніючий, багатогранний, мислячий;

д) тремтячий, палаючий, змарнілий,активний;

е) безмежний, порум'янілий, зів'ялий,розказаний;

є) збентежений, самотній, зажурений, полагоджений;

ж) запечалений, складений, безсилий,згасаючий.

6.«Мікрофон»

Від поданих дієслів утворіть дієприкметники: червоніють, жевріють, зростають, плачуть, читають, сплять, дрижать, побіліти, дозріти, почорніти, постаріти, засохнути, змокріти, загуснути, сказати, принести, закрити, почати, перетерти, сформулювати, перебити, вимовити, забути, здути, прокласти, здивувати, залоскотати.

7.Робота з підручником (с.138,вправа 232

8.Відредагуйте речення та запишіть їх.

Бажаючі вийти на слідуючій зупинці, воврем'я попереджайте водія.

Приєднуюся до думки усіх переді мною виступаючих.

Співаючі в терені (ті,що співають у терені)

Закінчивші школу (ті, що закінчили школу)

Опавши листя (опале листя)

Відстаючий учень (учень, котрий відстає)

Подорожуючий юнак (юнак, котрий подорожує)

Посивівше волосся (посивіле волосся)

Зарослий ліс (зарослий ліс)

Відпочиваючий чоловік (той, хто відпочиває)

9.Перепишіть реченнявід поданих у дужках дієслів утворіть дієприкметникиУтворені дієприкметники поставте в потрібній форміПідкресліть у словах літерищо чергуються.

На (розбудити) землю впадуть первоцвіти.

Я іду по землі запашній навпростець до (покосити) нив.

Розкішні одцвітають чорнобривці, (посадити) тобою на балконі.

Повні, рожеві, як діти, (збудити) зі сну, пливли по небу хмаринки.

І знов у тумані бриніли окремі розмови, як (зачепити) струни

6.Підведення підсумків урокуоцінювання результатів

Які дієприкметники називаються активними?

Як творяться активні дієприкметники?

Які дієприкметники називаються пасивними?

Як творяться пасивні дієприкметники?

6.1.Утворіть форми дієприкметників від поданих дієслів і запишіть у фігуру (у виділеному рядку прочитайте прізвище відомого українського композитора)

А

П

Е

Л

Ю

Ю

Ч

И

Й

П

О

С

И

Н

І

Л

И

Й

С

Т

И

С

Н

Т

Т

И

Й

В

И

П

Е

Ч

Е

Н

И

Й

П

І

З

Н

А

Н

И

Й


П

Р

И

К

Р

И

Т

И

Й

В

И

К

О

Н

А

Н

И

Й


1) Апелювати;

2) Посиніти;

3) Стиснути;

4) Випекти;

5) Пізнати;

6) Прикрити;

7) Виконати;

У ВИДІЛЕНОМУ РЯДКУ ПРОЧИТАЙТЕ ПРІЗВИЩЕ ВІДОМОГО УКРАЇНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА

7. Домашнє завдання:

Для учнів із середнім рівнем навчальних досягнень: параграф 19, вправа 244

Для учнів із високим та достатнім рівнем навчальних досягнень:параграф 19, вправа 244.Творче завдання.

Написати міні-твір «Людина починається з добра», використовуючи активні й пасивні дієприкметники.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря