» » » Урок: Контрольна робота № 1 (укр. літ., 10 клас)

Урок: Контрольна робота № 1 (укр. літ., 10 клас)

Мета: узагальнити знання учнів із вивчених тем, виявити рівень знань, умінь та навичок із метою корекції; розвивати логічне мислення, вміння висловлювати власні думки, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: соціально-психологічний роман, соціально-побутова повість.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Варіант І

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Укажіть, хто з відомих українських письменників назвав І. Нечуя-Левицького «всеобіймаючим оком України», «артистом зору»:

А Т. Шевченко;
Б І. Франко;
В Леся Українка;
Г О. Маковей.


2. Укажіть, що є предметом зображення в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»:

А трагічні події українського села, пов'язані з підготовкою до реформи 1861 року;
Б традиційний патріархальний устрій українського села;
В сім'я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою кількістю людей;
Г розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм.


3. Установіть відповідність між персонажем твору та його портретом.

Портрет

1 «…здорові загорілі руки, широке лице… сухорляве і бліде, наче лице в ченця, високий лоб посічений густими дрібними зморшками»;

2 «…висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами, позакачуваними по лікоть, з чорними косами, вона була ніби намальована на білій стіні»;

3 «…ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди, а його насуплене лице не розвиднялося навіть тоді, як губи осміхались»;

4 «молоде довгасте лице було рум'яне. Веселі, сині, як небо, очі світились привітно і ласкаво…».


Персонаж
А Карпо;
Б Лаврін;
В Омелько Кайдаш;
Г Мелашка;
Д Мотря.

Відповідь

1
2
3
4
В
Д
А
Б


Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

Продовжте речення:

4. Засобами творення комічного в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» є…

5. І. Нечуй-Левицький написав такі твори на історичну тематику: …

6. Патріотичний пафос повісті «Князь Єремія Вишневецький» І. С. Нечуя-Левицького полягає у…

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань. (Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

 • Що у творчості І. Нечуя-Левицького дало підстави І. Франкові назвати письменника «великим артистом зору»?
 • Назвіть відмінні ознаки гумору й сатири.
 • Розкрийте високу національну свідомість, почуття обов'язку образів персонажів повісті «Князь Єремія Вишневецький» І. С. Нечуя- Левицького.


Високий рівень

8. Виконайте одне із завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.) Напишіть творчу роботу за однією із тем:

 • Моє ставлення до синів і невісток Омелька Кайдаша.
 • Національне і загальнолюдське в повісті «Князь Єремія Вишневецький» І. С. Нечуя Левицького.


Варіант II

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Що заперечує автор у повісті «Кайдашева сім'я» комічними ситуаціями і сценами?

А Необхідність відокремлення господарства старшого брата Карпа від господарства молодшого — Лавріна;
Б лицемірство у характері Марусі Кайдашихи;
В безглузде марнування життя і здоров'я на суперечки, які порушують цілісність і міцність родини;
Г постійне вживання спиртного старим Кайдашем.

2. Укажіть, який жанр української прози започаткував І. Нечуй-Левицький:

А соціально-психологічний роман;
Б ліро-епічний роман;
В психологічну новелу;
Г соціально-побутову повість.

3. Літературний псевдонім І. Нечуй з'явився з виходом повісті:

А «Дві московки»;
Б «Кайдашева сім'я»;
В «Афонський пройдисвіт»;
Г «Князь Єремія Вишневецький».

Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.) Продовжте речення:

4. І. Нечуй-Левицький працював у жанрах…

5. Дайте визначення. Соціально-побутова повість — це…

6. І. С. Нечуй-Левицький у повісті «Князь Єремія Вишневецький» порушує такі проблеми:…

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань. (Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

 • Визначте основні особливості стилю письменника.
 • Що мав на увазі І. Франко, коли говорив про І. Нечуя-Левицького як «виключно українського письменника»?
 • У чому драматизм долі Тодозі Світайлихи (повість «Князь Єремія Вишневецький» І. С. Нечуя-Левицького)?


Високий рівень

8. Виконайте одне із завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

Напишіть творчу роботу за однією з тем:

 • Відгук на один із прочитаних творів І. Нечуя-Левицького.
 • «Кайдашеві звички» в сучасному житті.
 • У чому трагізм долі князя Єремії Вишневецького (І. С. Нечуй-Левицький «Князь Єремія Вишневецький»)?


V. Домашнє завдання

1. Випереджувальні завдання:

1) Підготуватися до повідомлення про життєвий і творчий шлях письменника, укласти хронологічну таблицю життя і творчості Панаса Мирного.

2) Систематизувати матеріал про його творчу спадщину.

3) Підготувати добірку висловлювань видатних діячів культури про Панаса Мирного.

2. Завдання для решти класу: дібрати цікаві факти із життя Панаса Мирного.

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря