» » » Урок: Образ Тодозі Світайлихи. Любов Єремії до Тодозі, її оцінювання. Особливості композиції твору. Значення творчості письменника І. Нечуя-Левицького, вшанування його пам'яті

Урок: Образ Тодозі Світайлихи. Любов Єремії до Тодозі, її оцінювання. Особливості композиції твору. Значення творчості письменника І. Нечуя-Левицького, вшанування його пам'яті

Мета: схарактеризувати образ Тодозі, допомогти учням усвідомити психологічний стан героїні; розвивати навички аналізу та вміння аргументувати свої думки; визначити особливості композиції повісті; виявити, у чому полягає значення творчості письменника; виховувати кращі якості громадянина-патріота, щирість та вірність у стосунках між людьми.

Теорія літератури: реалізм, історична повість.

Обладнання: портрет письменника, текст повісті.

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Слово вчителя

Визначаючи коло проблем, які порушує письменник у повісті, серед решти ми назвали й проблему щастя. У чому вбачав щастя Єремія? Чи достатньо йому для щастя було тільки грошей і влади? Чи, можливо, йому хотілося пізнати те, що ми називаємо простим людським щастям, — кохання? Чи зігріло кохання душу Єремії, чи зробило щасливою його обраницю — це предмет нашого розгляду на уроці.

III. Актуалізація опорних знань

1. Словниковий диктант «Психологічний стан героя»

Схвильованість, знервованість, невпевненість, закоханість, незадоволення, насолода, самозадоволення, фанатизм, суперечливість, роздвоєність.

2. Перевірка домашнього завдання

Заслуховування складених учнями внутрішніх монологів героя, у яких відображено прагнення Єремії та шляхи, якими він ішов до досягнення мрії.

3. Фронтальне опитування

1. Яке враження справляє юний Єремія? Якими рисами приваблює до себе?

2. Якими рисами характеру уславленого предка Байди захоплювався Єремія? Чому не захотів піти його шляхом?

3. Як навчання в колегії змінило Єремію? Що було причиною цих змін?

4. До яких висновків прагнув підвести читачів Нечуй-Левицький, змалювавши в повісті цей історичний образ? Над чим примушував замислитися?

5. Як на вашу думку, що може примусити людину стати на шлях зради? Чи був зрадник Вишневецький винятком в історії України?

4. Заповнення таблиці Елвермана

ІV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя

Як письменник-реаліст, І. Нечуй-Левицький прагне до всебічного висвітлення характеру головного героя. Саме з цією метою він вводить у повість сюжетну лінію кохання князя Єремії й простої козачки Тодозі Світайлихи. Пізніше письменник зізнався: «Зразець кохання Єремії […] взяв я у Наполеона І, схожого на вдачу…». Але й це кохання, і все, що робив Єремія, має риси жорстокості та егоцентризму: «Пошматую тебе, щоб твоя краса нікому не ді-сталась, по віки вічні», — каже Єремія Тодозі.

Кохання Тодозі до Єремії — це внутрішня драма простої жінки, в якій борються суперечливі почуття: з одного боку, вона полю-била цього рішучого і деспотичного чоловіка, а з другого — розуміє, що це кохання не принесе їй щастя, бо коханий — кат її народу. Козачка намагається у цій ситуації зберегти людську гідність. Любов Світайлихи до Вишневецького чиста і благородна. Навіть зрозумівши, що Єремія більше її не кохає, вона залишається людяною й попереджає пролиття безвинної крові княгині і її малого сина Михайла.

2. Проблемне запитання

Розв'язується за допомогою інтерактивної вправи «Обери позицію».

 • Чи можемо ми вважати Тодозю зрадницею інтересів свого народу, через те що вона полюбила ворога і ката свого народу?


3. Бесіда з учнями

 • Як на вашу думку, чому Єремії важливо було, щоб Тодозя його полюбила, чому так домагався цієї любові?
 • Любов Тодозі до князя чиста і благородна. Чим Єремія міг привернути увагу красивої козачки?
 • Що думала Тодозя про свою любов до князя? Чому виїхала із шляхтою до Варшави?
 • Як ви розцінюєте рішення Тодозі стати черницею?
 • Як ви вважаєте, чи правильно вчинила Тодозя, що не відчинила козакам брами? Чому вона врятувала дружину князя і його сина? Про що це свідчить?


4. Пофантазуйте

Як би розвивалися стосунки Тодозі та Єремії далі, якби не було війни? Чи було у них майбутнє?

5. «Зазирни в душу героя»

Як ви думаєте, про що просила Бога Тодозя, перебуваючи в монастирі, куди пішла добровільно?

V. Систематизація й узагальнення вивченого

1. Складання опорного конспекту «Особливості композиції твору. Художня майстерність митця»

Завдання: на основі лекції вчителя складіть опорний конспект.

Можливий варіант лекції

Звичайно, історична повість — це не підручник з історії, у ній ми знайдемо і чітку авторську позицію, і художній домисел тощо. Світоглядним орієнтиром письменника під час написання твору був націоналізм, тобто любов до України, що не могло не позначитися на інтерпретації історичних подій та осіб. У центрі уваги І. Нечуя-Левицького — історична постать князя Єремії Вишневецького, його конфлікт із народом. Розглядаючи автографи роману, літературознавці помітили, що автор намагався дібрати переконливі фактори, щоб достовірно показати причини деградації Єремії, вплив виховання в єзуїтській школі на формування його характеру, роль шляхетського оточення у виборі життєвого шляху. Письменник прагнув через психологічні й соціальні чинники простежити причини деформації людської душі, мотиви віровідступництва тощо. Хоч би якими барвами малював автор характер свого персонажа, він усе-таки не приховує жалю за змарноване ним життя, втрачені надії. І. С. Нечуй-Левицький намагався показати, що віровідступництво, духовне зубожіння, егоїстичність натури, прагнення величі за будь-яку ціну призводять до обміління людської душі, до життєвої драми.

Твір письменника написаний у властивому йому реалістичному ключі. Типові риси образів ХVІІ ст. втілюються автором у старанно виписаних докладних портретах персонажів з урахуванням притаманних їм індивідуальних психологічних рис, художніх деталей минулого.

Сюжетну основу повісті І. Нечуй-Левицький побудував за принципом контрасту характерів героїв, їх життєвої та моральної поведінки. Антиподом Вишневецького виступає Максим Кривоніс. Кожен із них по-своєму бачить майбутнє України. Якщо Єремія не любить Україну за демократизм і вважає, що «козаків, їх гетьманів, усю Україну треба знищити і вбити на смерть», то Кривоніс є виразним представником української ідеї. Він хоче бачити рідну землю вільною від шляхетського панування і втручання в її внутрішні справи. Максим виступає умілим органі-затором і розважливим політиком, який може захопити людей своїми ідеями, повести за собою. Створюючи образи історичних героїв, І. С. Нечуй-Левицький прагнув об'єднати великі історичні характери.

У повісті письменник розкрився яскраво не тільки як художник-портретист, а також майстер психологічного відтворення внутрішнього світу героїв, побутописець.

За типом оповідача автор виступає як оповідач-історик. Це оповідач, який виявляє необмежену компетенцію як щодо історичних фактів, так і щодо можливостей їх інтерпретації. Його бачення художньої дійсності наближається до компетенції істориків-фахівців. Це є причиною того, що деякі епізоди повісті більше нагадують наукову статтю, ніж художній твір. Та й проб-леми, порушені І. Нечуєм-Левицьким у повісті, свідчать про те, що він є типовим представником саме оповідача-історика.

Довідка. За характером трактування автором джерельного матеріалу дослідники вирізняють чотири типи оповідача в історичній прозі ХІХ століття: оповідач-історик; оповідач-«історик» з обмеженою компетенцією; оповідач-очевидець; оповідач-«філолог» із широкими повноваженнями, який сам створює історичні тексти.

2. «Мозковий штурм»

У чому полягає значення творчості І. С. Нечуя-Левицького? Після того, як висловилися всі охочі, у зошитах учнів може бути орієнтовно такий запис:

Головною заслугою письменника є створення соціально-по-бутової повісті, у якій типові характери зображені в типових умовах.

І. С. Нечуй-Левицький — майстер пейзажу, під час творення якого він використав багатий арсенал зорових образів. Також пейзаж допомагає письменникові глибше розкрити життя характери персонажів.

Іван Франко назвав І. С. Нечуя-Левицького «всеохоплюючим оком України», «артистом зору» за вміння помічати характерні деталі, за правдивість і повноту зображення життя народу.

Твори письменника надихнули на творчість його молодших сучасників — Панаса Мирного, М. Коцюбинського, І. Франка.

VІ. Домашнє завдання

1. Дізнатися про вшанування пам'яті І. С. Нечуя-Левицького.

2. Повторити матеріал теми. Підготуватися до контрольної роботи.

3. Скласти сенкан про персонажів історичної повісті І. С. Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький».

Довідка

Сенкан має чітку структуру. Це п'яти рядковий вірш, який відкидає будь-яку другорядну інформацію.

Його структура така:

1. Іменник — одне слово.

2. Опис іменника двома прикметниками.

3. Дія прикметника, передана трьома дієсловами.

4. Складається речення із чотирьох слів.

5. Висновок одним словом — іменником.

Наприклад:

Єремія.

Егоїстичний. Жорстокий. Нищить, палить, катує. Огнем, мечем орудує вправно. Зрадник.

VII. Підсумок уроку. Рефлексія

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

 • «Сьогодні на уроці мені сподобалося (не сподобалося)…»
 • «Мене найбільше зацікавило…»
 • «Я вважаю, що повість і сьогодні звучить актуально, тому що…»


Консультація

Можливі види контрольних робіт:

 • тест;
 • відповіді на запитання;
 • контрольний літературний диктант;
 • анкета головного героя;
 • комбінована контрольна робота;
 • письмовий контрольний твір.
1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря