» » » «Розряди займенників за значенням» з української мови в 6-му класі

«Розряди займенників за значенням» з української мови в 6-му класі

«Розряди займенників за значенням» з української мови в 6-му класі

Тема: Розряди займенників за значенням

Мета: поглибити знання учнів про займенник як частину мови; ознайомити з розрядами займенників за значенням, а також із загальним значенням і граматичними ознаками їх;

формувати вміння розпізнавати займенники,аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників, доречно використовувати їх у мовленні;

розвивати логічне мислення та творчі вміння;

за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу прищеплювати і виявляти любов і повагу до своєї родини, сім'ї, виховувати бережливе ставлення до всіх членів родини і викликати бажання дізнатись про коріння свого роду.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу

Методи і прийоми: ігри,робота в парах і групах «акваріум»,словникова робота, «мікрофон»,індивідуальна робота.

Обладнання: підручник, презентація, вірш та пісня про родину,епіграф,світлини.

Перебіг уроку

Родина,родина – це вся Україна

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Діти, домашнім завданням було досконало вивчити §58. Отже, зараз ми перевіримо наскільки якісно Ви це зробили.

Гра «ТАК-НІ». Робота в парах(малих групах). Завдання: дати відповідь на запитання.

1. Займенник- це самостійна частина мови. (Так).

2. Займенник вказує на предмети,їх ознаки, кількість,не називаючи їх. (Так)

3. Займенник відповідає на питання : «Що зробити?». (Ні).

4. Займенник виконує синтаксичну роль тільки додатка. (Ні)

5. Усі займенники змінюються за відмінками.(Так)

6. Усі займенники змінюються за числами. (Ні)

7. За допомогою займенників складають зв'язний текст, уникаючи повторів.(Так)

8.Займенник співвідносний з іменником, прикметником, числівником.(Так)

Взаємоперевірка завдання (діти обмінюються зошитами й перевіряють відповіді, кожна відповідь 0,5 бала). У кожного учня є своя картка накопичення балів за різні завдання. Протягом уроку діти ,виконуючи різні завдання, додають собі бали .

Завдання. (Робота в групах) . Поміркуйте! Що є спільне та відмінне в значенні займенника та інших частин мови (іменника, прикметника, числівника) Учень, який відповів на це запитання, додає за правильну відповідь до своєї картки 2 бали.

ІІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою, завданнями уроку

Діти, чого очікуєте від сьогоднішнього уроку?

Знати:теоретичні відомості про розряди займенників, загальне значення і граматичні ознаки .

Уміти: визначати розряди займенників,використовувати їх у мовленні.

Розвивати: логічне мислення, пам'ять, увагу.

Цінувати: свій рід,родину,сім'ю.

Щоб виконати всі ці завдання, ми сьогодні завітаємо до родинного музею світлин Займенника. Але для цього мені потрібні помічники (учитель вибирає кілька учнів достатнього і високого рівнів,щоб вони були екскурсоводами).

Діти, а що означає слово «Світлини»?

Словникова робота. (Учень-експерт з допомогою тлумачного словника роз'яснює це слово) Світлина –заст. фотографія.

Учитель

  • А які ще синоніми, діти, можна дібрати до цього слова? (Знімок,фото,фотознімок)


Учитель

  • А що ж означає слово «Родина»?


Учень –експерт, користуючись тлумачним словником, дає визначення слову «родина».( Це група людей,що складаються з чоловіка,жінки,дітей та інших близьких родичів,які живуть разом, сім'я).

Учитель

  • Діти, зверніть увагу на епіграф нашого уроку. Як ви його розумієте? Родиною ми можемо назвати весь наш народ, нашу націю. Для кожного з нас дуже важливо мати свою родину,бо як говорить народна мудрість : «Людина без родини, що дерево без коріння».


Учень –експерт, користуючись тлумачним словником, дає друге визначення слову «родина».(Це група людей, народів,націй,згуртованих дружбою,спільною діяльністю,спільними інтересами). (Учень- експерт додає до накопичувальної картки 2 бали)

Учитель

  • Родини є не тільки в людей. Родину має і займенник. Вона в нього дуже велика,дружня, члени родини завжди допомагають один одному.
  • Тож зараз ми мандруємо з вами до музею світлин родини займенника. А наші учні – екскурсоводи допоможуть нам в цьому.


Опрацювання теоретичного матеріалу «Розряди займенників за значенням» з допомогою презентації – 9 світлин про розряди займенників.


Гра «Ланцюжок». Діти – екскурсоводи по черзі виходять до дошки і розповідають про розряди займенників та їх значення.

Учитель
  • А тепер перевіримо,наскільки ви були уважними і запам'ятали родину Займенника.


Завдання. Записати по пам'яті назви розрядів займенника .( На виконання завдання дається 1 хвилина. Учні знову обмінюються зошитами і перевіряють завдання за підручником §59. Діти додають до накопичувальної картки 1 бал, якщо назвали правильно всі 9 розрядів).

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Учитель

А зараз у нас поетична хвилина. Робота з текстом. Гра «Злови займенник». Завдання : прослухати уважно текст,визначити тему і основну думку,стиль мовлення. Виписати з тексту займенники. Визначити розряд.

Родина — стовбур дерева міцного.
Це батько й мати, бабці й дідусі.
Тітки і дядечки всі до одного,
Ну, словом, родичі й близькі усі.
І є ще предки давні — це коріння,
Що глибоко у цій землі лежить.
А діти, діти — нове покоління,
Це пишне гілля, що увись летить.
Родинне дерево ось тут укоренилось,
На цій землі, у рідному краю.
Й новим гіллям так щедро розпустилось
Та має біографію свою.
Потрібно всім це дерево вивчати,
Бо ми господарі на цій святій землі.
Коріння роду треба добре знати,
Дітей навчати, поки ті малі.
Бо що то за людина без коріння?
Як перекотиполе, що летить...
Без роду-племені, його благословення
Не може праведно на цій землі прожить.

Учитель

Чого навчає нас цей вірш?

(Учні, які відповідають дадають собі бали, які їм виставляє вчитель)

Індивідуальна робота біля дошки(Один учень з класу працює біля дошки,виконує синтаксичний розбір першого речення «Родина –стовбур дерева міцного» і пояснює розділові знаки в реченні). (Перевірка завдання, учень додає собі бали, клас списує виконане завдання з дошки ).

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Робота в парах. «Заплутанка». Знайти правильну другу половинку прислів'я. Визначити граматичні ознаки виділеного займенника.

1.У дружній родині 1. то вам скаже і дитина.

2. Нема в світі кращого, як родина 2. і в холод тепло.

3.До свого роду 3. а вдома краще.

4. Скрізь добре 4. хоч через воду.

5. Людина без родини 5. що квітка без запаху.

6. Сім'я без дітей 6. що дерево без плодів.

Учитель

-Чого навчили нас ці прислів'я? Що ми повинні берегти? Що є найціннішим у кожній родині?

(Учні, які відповідають дадають собі бали, які їм виставляє вчитель)

Творча робота в групах «Акваріум». Клас ділиться на групи, у кожній групі по 4 учні. Завдання. Кожній групі скласти за картиною 3-5 речень, використовуючи займенники.( У цей час звучить пісня «Родина, родина –це вся Україна» у виконанні Н. Яремчука.) Світлини є у кожної групи на парті, є і на моніторі.

(Учні, які відповідають дадають собі бали, які їм виставляє вчитель)

V.Підсумок уроку. Мікрофон.

На уроці я дізнався(лася)…

Я знаю…

Я вмію…

Мені було цікаво,тому що…

Я навчився (лася) берегти і цінувати…

Учитель

Кожна людина повинна знати своє коріння, з якого вона роду походить,від кого вона успадкувала ланцюжки свого генетичного коду. Це не тільки цікаво, але й дуже важливо,тому що ми велика і давня нація,живемо на цій землі вже багато тисячоліть, тому треба знати, з якого ми роду,з якою метою прийшли на цю землю, для чого ми живемо. Глибоке коріння – високе гілля. Це ви, діти, пишна крона цього дерева, високе гілля,майбутнє кожного роду, всієї країни.

Виставлення балів до щоденників, подяка учням за урок.

VI.Домашнє завдання.

Вивчити §59 і на вибір:

Зі світлин своїх родичів скласти родове дерево і презентувати його.

Виконати вправу 493.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря