» » Римування

Римування

Римування — особливість розташування рим у вірші, інтервал між ними. Звучання вірша, його естетичне, емоційне та смислове сприйняття залежить не лише від того, які рими (жіночі, чоловічі, гіпердактилічні тощо) застосував митець, але й від того, як вони розташовані, тобто від способу римування.

Розрізняються такі способи римування:

1. Суміжне, або парне — коли римуються суміжні (сусідні) рядки парами. Таке римування умовно позначається: аа бб вв.

Немов нудьга, снувався кіт по хаті,
в кутках дрімали тіні волохаті.
А хата, і низька, і тіснувата —
і в цеї хати народилась хата.
а
а
б
б
В. Березінський

2. Перехресне римування — римуються кінцеві слова пар-них рядків з парними, а непарні — з непарними; воно найпоширеніше у сучасній силабо-тонічній версифікації. Умовно таке римування позначається: абаб.

Із океанами, полями і стодолами,
Із місяцем і сонцем на плечах
Лечу, обліплена народами, як бджолами,
І атомні гриби в моїх очах.
а
б
а
б
М. Вінграновський

3. Кільцеве, або охопне (оповите) римування — римуються пер-ший рядок з четвертим, а другий — з третім. Два рядки з парними римами оповивають згори й знизу два рядки, які теж римуються між собою.

Іван орав город. Правічний плуг
Здіймав міцним крилом високу хвилю
І підвестися не давав бадиллю,
Завершуючи свій магічний круг.
а
б
б
а
С. Майданська

4. Іноді спостерігається неспароване римування, тобто коли римуються другий та четвертий вірші, а перший і третій залишаються без рим. Схема такого римування: абвб.

Біле над землею — сніг;
Біле над землею — сіль;
Зеленявою кригоюв
Запанцирене звідусіль.
а
б
в
б
І. Кулик

5. Тернарне римування — (лат. terni — по три) — розташування рим за схемою: аабввб (через два рядки на третій), одна з форм шестивірша (секстини).

І що тобі за кривда сталась?
Що підняли на тебе галас:
«Не любить Русі він ні раз!»
Наплюй! Я, синку, ліпше знаю
Всю ту патріотичну зграю
Й ціну її любовних фраз.
а
а
б
в
в
б
І. Франко

6. Потрійне римування — рима охоплює три рядки, що стоять поряд. Умовно можна позначити схему цього римування так: ааа.

Із напівправди сотворен,
Свого анклаву суверен,
Своїх васалів сюзерен
Нічний і денний.
а
а
а
Л. Романчук

Останній рядок — так званий холостий, тобто такий, що не римується з жодним іншим рядком.

7. Монорима, або наскрізне римування (франц. monorime від грецьк. monos — один) — вірш, у якому всі рядки (більше трьох) охоплює одна рима. Схематично таке римування позначається: ааааа

Коли я буду навіть сивою, а
і життя моє піде мрякою, а
а для тебе буду красивою, а
а для когось, може, й ніякою. а
А для когось лихою, впертою, а
ще для когось відьмою, коброю. а
а
а
а
а
а
а
Л. Костенко

8. Внутрішнє римування — кінець рядка римується з якимось словом, що знаходиться всередині віршового рядка.

Дознаються — пограються,
Засушать та й кинуть.
Т. Шевченко

Я любила — більш несила,
Стихли муки в час розлуки,
Кров, здається, легше б'ється,
В серці хворім вмерли муки.
П. Грабовський
1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря