» » » Урок: Контрольна робота № 4 «З літератури XX ст.»

Урок: Контрольна робота № 4 «З літератури XX ст.»

Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання і питання творчого характеру для самоконтролю за темою у трьох варіантах із різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент.

Емоційна готовність школярів до уроку

II. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

III. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи

ІV. Завдання до контрольної роботи

I варіант

Початковий рівень (3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь.
1. Автором поетичного твору «Перший сніг» є:
а) М. Сарма-Соколовський;
б) А. Мойсієнко;
в) В. Герасим'юк;
г) М. Мірошниченко.

2. За професійною спрямованістю Г. Многогрішний (І. Багряний «Тигролови) був:
а) лікарем-хірург;
б) інженером-авіаконструктором;
в) військовим;
г) археологом.

3. Верлібр — це:
а) особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність;
б) слово або вираз, вжитий у переносному, образному значенні;
в) короткий віршований ліроепічний твір, часто побудований на якомусь народному анекдоті, приказці або казковому мотиві;
г) вид віршування, що стоїть на межі між віршем і прозою, в якому немає рими, постійного розміру.

Середній рівень (3 б.)
Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.
4. Визначіть ті художні засоби, які мають місце у творі М. Сарми-Соколовського «Дзвін гетьмана Івана Мазепи»:
а) синекдоха;
б) метафора;
в) епітет;
г) гіпербола;
д) анафора;
е) порівняння.

5. Визначіть факти з життя і творчості, які характерні І. Багряному:
а) взагалі для письменника властиве уважне вслухання в рими природи, яка в його творчості по-справжньому жива, сповнена загадкових прикмет і знаків;
б) під час революції й до 1918 р. — комісар в Одесі;
в) лікарський інспектор на Одещині;
г) псевдонім обрав, як припускають літературознавці, під впливом захоплення творами М. Хвильового;
д) належав до організації «МАРС»;
е) засновник газети «Українські вісті».

6. Що із зазначеного нижче не відбувалося у творі В. Герасим'юка «Жива ватра»:
а) відтворення бережливого ставлення до знарядь сільськогосподарського інвентарю;
б) процес здобуття ватри;
в) практичне застосування вогню під час виготовлення молочної продукції;
г) захист отари від будь-якого лиха;
д) застереження худоби від можливого її потрапляння до провалля;
е) викрадення ватри злим духом.

Достатній рівень (3 б.)
Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між жанром і його твором:
1) поліндром;
2) притча;
3) поезія, написана верлібром;
4) авантюрно-пригодницький роман.

а) М. Мірошниченко «Фенікс — птах із земель руських»;
б) І. Липа «У невідому путь»;
в) В. Герасим'юк «Перший сніг»;
г) І. Багряний «Тигролови»;
д) А. Мойсієнко «Хижих мечем мирим».
Ключ: 1 — д; 2 — б; 3 — в; 4 — г.

8. Установіть відповідність між рядками поезії і назвою його твору:
1) «Тепер я експонат в дворі музею, де мліє зелен-сад, де кам'яні баби»;
2) «Сину людський, / ти стаєш у чоловіче коло, / ти готовий до древнього танцю / тільки тепер»;
3) «Як важко дихати йому! / Як свіжо доокола! / Ступає у порожню тьму / нога різьблена, гола»;
4) «Дерево тремо об дерево, / доки не народиться вона. / Вона помирає тільки раз, / Тому бережемо її».

а) А. Мойсієнко «Хижих мечем мирим»;
б) В. Герасим'юк «Перший сніг»;
в) В. Герасим'юк «Жива ватра»;
г) В. Герасим'юк «Чоловічий танець»;
д) М. Сарма-Соколовський «Дзвін гетьмана Івана Мазепи».
Ключ: 1 — д; 2 — г; 3 — б; 4 — в.

9. Установіть відповідність між героями твору І. Багряного «Тигролови» і їх характеристикою.
1) Григорій Многогрішний;
2) Тунгуз Пятро Дядов;
3) Дід Сірко;
4) Майор Медвин.

а) «О старий дідуган стільки надивився за життя, стільки думав над усім і розумів навіть, чим що дише, що міг би консультувати багатьох вчених і професорів з цих питань;
б) «Почорніле обличчя з міцно стиснутими щелепами заросло щетиною, на круглому лобі дві глибокі зморшки сторч між крилами брів, а в зморшках сіль від поту. Одна брова тремтить, і від того таке враження, ніби брови ті пориваються полетіти;
в) «Бравий герой і грізний суддя та володар душ людських і плюгавий злодюжка, порушник закону нетрів»;
г) «Він прожив все життя отак, сам-один, як палець на величезні простори. Мисливець і був повним господарем. В нього вже не було зубів, а сам він — як сухенький зморщений грибок. Жив з того, що ловив рибу, а іноді і вивірку»;
д) «Гість виплутався з кущів і підійшов, розпливаючись в широку радісну посмішку цілим своїм квадратовим, косооким обличчям. Присадкуватий і добродушний».
Ключ: 1 — б; 2 — д; 3 — а; 4 — в.

Високий рівень (3 б.)
10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «Жива ватра людської душі» (за творчістю В. Герасим'юка);
б) «Сміливі і тому щасливі» (за романом І. Багряного «Тигролови»);
в) «Найдорожче для матері за життя» (за твором І. Липи «Мати»).


ІІ варіант

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь.
1. Хто із зазначених нижче письменників не належить до представників зорової поезії:
а) М. Сарма-Соколовський;
б) А. Мойсієнко;
в) В. Герасим'юк;
г) В. Женченко.

2. З якою метою героїня твору І. Липи «У невідому путь» вирушила у подорож? Щоб:
а) з'ясувати власне походження;
б) відшукати власні коренці;
в) пізнати сонце, місяць, блакить;
г) піднятись угору і заволодіти великим скарбом.

3. Роман — це …
а) художньо-публіцистичний жанр літератури, в основі якого лежать реальні факти, які зображено в сатиричному або гумористичному плані;
б) драматичний твір, де зображують нерозв'язані моральні проблеми, що призводять, як правило, до загибелі героя;
в) великий за обсягом, складний за будовою прозовий епічний твір, у якому життя людей розкривається на тлі історичних або соціально вагомих обставин;
г) невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді з життя одного персонажа (іноді кількох).

Середній рівень (3 б.)
Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.
4. Визначіть ті художні засоби, які мають місце у творі В. Герасим'юка «Жива ватра»:
а) оксюморон;
б) анафора;
в) епітет;
г) літота;
д) метафора;
е) порівняння.

5. Визначіть факти з життя і творчості, які характерні І. Липі:
а) змалював глибинну єдність свого літературного героя з людьми звичаями, природою гуцульського краю;
б) ним засновано у травні 1917 року видавництво «Народний стяг»;
в) за рекомендацією управління Спілки письменників України, виїхав на два роки до Баку вивчати азербайджанську мову;
г) ведучий літературної радіопрограми «На межі тисячоліть»;
д) друкуючи свої твори в періодичних виданнях, часто використовувавпсевдоніми І. Степовик, П. Шелест; просто М. М.;
е) написав статут «Братства Тарасівців».

6. Що із зазначеного нижче не відбувалося у творі І. Липи «У невідому путь»:
а) черепаха прагнула потрапити на вершину гори, аби возвеличити себе над іншими;
б) героїня твору полюбляла сонце та місць;
в) події твору відбуваються на узбережжі Чорного моря;
г) тварина лізла вгору довго й уперто;
д) рептилія під час подорожі потрапила у небезпеку;
е) долаючи складну путь, істота повсякчас сумувала за смачною поживою.

Достатній рівень (3 б.)
Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між жанром і його твором:
1) паліндром;
2) притча;
3) авантюрно-пригодницький роман;
4) поезія, написана верлібром.

а) В. Женченко «Стогін»;
б) В. Герасим'юк «Жива ватра»;
в) І. Багряний «Тигролови»;
г) І. Липа «Мати»;
д) А. Мойсієнко «Хижих мечем мирим».
Ключ: 1 — д; 2 — г; 3 — в; 4 — б.

8. Установіть відповідність між рядками поезії і назвою його втору:
1) «Але коли ми навіть як отара, / пройдемо крізь неї, / тоді дамо іншим дорогу до Сінаю?»;
2) «Ледь дише, хоч безплотний / і палець на уста кладе, / як знак мерця холодний»;
3) Хоч раз ти повинен відчути / як тяжко рветься на цій землі / древнє чоловіче коло»;
4) «Я тут собі мовчу немов ховаю таємницю / в самому серці розпреславної Полтави».

а) А. Сарма-Соколовський «Дзвін гетьмана Івана Мазепи»;
б) В. Герасим'юк «Чоловічий танець»;
в) В. Герасим'юк «Жива ватра»;
г) В. Герасим'юк «Перший сніг»;
д) В. Женченко «Стогін».
Ключ: 1 — в; 2 — г; 3 — б; 4 — а.

9. Установіть відповідність між героями твору І. Багряного «Тигролови» і їх характеристиками.
1) Гриць Сірко;
2) Сірківна;
3) Наталка ;
4) Макієнко.

а) «І в ній кров бурхає так, як і в кожної тварини тут, як у пантери, чи в рисі, чи в тигра»;
б) «Вона виглядає ще молодо й бадьоро. І голос у неї такий, як у дочки, тільки не такий гострий, якийсь тепліший, ближчий;
в) «Нащадок славного роду — закинений до далекої-далекої землі химер-ною долею»;
г) «Був з людей старого гарту — гостинний, з чуттям власної гідності;
д) «Високий, дебелий красень. Молодий — років 25. На ньому військовий старенький френч. На ногах ічаки, на голові набакир кепка, а з-під неї буйний чуб кучерявиться».
Ключ: 1 — д; 2 — б; 3 — а; 4 — г.

Високий рівень (3 б.)
10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «Людина і довколишній світ як магія буття» (за творчістю В. Герасим'юка»);
б) «Стрибнув у ніч у смерть, на щастя» (за твором І. Багряного «Тигролови»);
в) «Життя — постійна боротьба, людина в ньому — борець» (за творами І. Липи).


V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Підготуватися до підсумкової бесіди за змістом творів, що вивчалися впродовж року і найбільше запам'яталися.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря