» » » Урок: Контрольна робота № 3 «Нова українська література: М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш, Марко Вовчок» (укр. літ., 9 клас)

Урок: Контрольна робота № 3 «Нова українська література: М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш, Марко Вовчок» (укр. літ., 9 клас)

Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, творчі здібності, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати самостійність, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: портрети письменників, творчість яких вивчалася згідно з темою; текстові завдання і питання для самоконтролю у трьох варіантах із різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент. Емоційна готовність учнів до уроку

II. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

III. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи за темою

ІV. Завдання до контрольної роботи

I варіант

Початковий рівень (3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Кого із видатних українських письменників Т. Шевченко називав батьком:
а) П. Куліша;
б) М. Гоголя;
в) Є. Гребінку;
г) Г. Квітку-Основ'яненка.

2. Укажіть автора твору «Троє схотінок».
а) Марко Вовчок;
б) П. Куліш;
в) М. Гоголь;
г) Т. Шевченко.

3. Укажіть твір, у якому герой вимушений був пов'язати свою долю з нечистою силою:
а) Т. Шевченко «Великий льох»;
б) П. Куліш «Заворожена криниця»;
в) Марко Вовчок «Максим Гримач»;
г) М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала».

Середній рівень (3 б.)
Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей:
4. Хто із героїв твору через непорозуміння у коханні вимушені були закінчити життя самогубством:
а) Ганна (Т. Шевченко «Наймичка»;
б) Катерина (Т. Шевченко «Катерина»);
в) Пріся (Т. Шевченко «Великий льох»);
г) Пидора (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»);
д) Катря (Марко Вовчок «Максим Гримач»);
е) Козак (Т. Шевченко «Причинна»)

5. Установіть ознаки роману як жанру художньої літератури:
а) Наявність розгорнутого сюжету або кількох сюжетних ліній, об'єднанихспільним задумом.
б) Піднесена, яскраво-емоційна мова.
в) Підкреслена узагальненість, відсутність деталізації.
г) Велика кількість дійових осіб.
д) Докладність описів і розповідей.
е) Стислість діалогів і авторських ліричних відступів.

6. Установіть за характеристикою героїв їх належність до твору Т. Шевченка «Гайдамаки».
а) «Не витерпів святої кари, / Упав, сердега. Пропадай, / Душа, без сповіді святої!»;
б) «…гнувся, бо не знав, / Не знав, сіромаха, що виросли крила, / Що небадостане, коли полетить»;
в) «А на ліжку … ох, аж душно! / Білі рученята / Розкидала, розкрилася… / Як квіточка в гаю, / Червоніє»;
г) «Довго, довго, сердешная, / Все йшла та питала; / Було й таке, що під тином / З сином ночувала»;
д) «Прости мене. Я каралась / Весь вік в чужій хаті… / Прости мене, мій синочку! / Я… я — твоя мати»;
е) «Лютий ворог України, / Голодна вовчиця».


Достатній рівень (3 б.)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник із буквою.

7. Установіть відповідність між героями і назвами творів:

1. ПидоXра;
2. Катря;
3. Ганна;
4. Пріся;
5. Леся.
а) Т. Шевченко «Наймичка»;
б) Т. Шевченко «Гайдамаки»;
в) Т. Шевченко «Великий льох»;
г) П. Куліш «Чорна рада»;
д) Марко Вовчок «Максим Гримач»;
е) М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала».
Ключ: 1 — е; 2 — д; 3 — а; 4 — в; 5 — г.

8. Установіть відповідність між жанрами і назвами творів.
1. Поезія-медитація;
2. Поема-містерія;
3. Історичний роман;
4. Поема-інвектива;
5. Балада.
а) Т. Шевченко «Наймичка»;
б) Т. Шевченко «Доля»;
в) Т. Шевченко «Причинна»;
г) Т. Шевченко «Кавказ»;
д) П. Куліш «Чорна рада»;
е) Т. Шевченко «Великий льох»
Ключ: 1 — б; 2 — е; 3 — д; 4 — г; 5 — в.

9. Установіть відповідність між характеристикою героя і його твором.

1. «…Наймит, якого звали.., може, тому, що ніхто не пам'ятав його батька й матері. Церковний староста казав, що вони на другий же рік померли від чуми…»;
2. «Він був добрий син і щирий козак, лучче йому з нудьги загинути, ніж пан-отця навік преогорчити і золоту свою славу грязную закаляти»;
3. «І хороший був: повновидний, чорнобривий, чорновусий, а веселий, а жартовливий! Було, як вийде в неділю поміж люди, то так його обступлять. Дуже його любили»;
4. «…Як вода … причепиться було до красних дівчат: надарує стрічок, сережок, намиста — дівати нікуди»;
5. «Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і характерника. Де вже без юродства в їх не буває?»

а) Максим Гримач (Марко Вовчок «Максим Гримач»);
б) Семен (Марко Вовчок «Максим Гримач»);
в) Кирило Тур («П. Куліш «Чорна рада»);
г) Петро Шраменко (П. Куліш «Чорна рада»);
д) Петрусь Безродний (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»);
е) Басаврюк (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»)
Ключ: 1 — д; 2 — г; 3 — а; 4 — е; 5 — в.


Високий рівень (3 б.)

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «У нашім раї на землі / Нічого кращого немає, / Як тая мати молодая / З своїм дитяточком малим». (за творчістю Т. Шевченка);
б) Зображення історичного минулого України в романі П. Куліша «Чорна рада»;
в) «Корені добра і зла у творі М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала».


ІІ варіант

Початковий рівень (3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Хто є автором «Народних оповідань», де майстерно поєднано реалістичне зображення дійсності з елементами сентименталізму й романтизму:
а) Марко Вовчок;
б) Т. Шевченко;
в) М. Гоголь;
г) П. Куліш.

2. Герой твору П. Куліша «Чорна рада», який так розуміє сенс козацького життя: «А в нас над усе честь і слава, військова справа, щоб і сама себе на сміх не давала і ворога під ноги топтала»:
а) Я. Сомко;
б) П. Шраменко;
в) М. Черевань;
г) К. Тур.

3. Визначте твір Т. Шевченка, у якому герой врятував людство від ка-торги:
а) «Гайдамаки»;
б) «Наймичка»;
в) «До Основ'яненка»;
г) «Марія».

Середній рівень (3 б.)

Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.

4. Визначте поетичні твори Т. Шевченка, які не мають епіграфів із Біблії:
а) «І мертвим, і живим…»;
б) «Садок вишневий коло хати»;
в) «Катерина»;
г) «Гайдамаки»;
д) «Великий льох»;
е) «Кавказ».

5. Визначте ознаки оповідання як жанру художньої літератури:
а) характери героїв уже сформовані;
б) мала кількість дійових осіб;
в) важливу роль відіграє художня деталь (побут, психологічна)
г) різні протиставлення й раптові перетворення однієї ситуації на іншу;
д) повільність і докладність розповіді, часті повтори, потрійність;
е) відповідність мелодії ритмові тексту.

6. Установіть за характеристикою героїв їх належність до твору Марка Вовчка «Максим Гримач».
а) «Не плаває — літає Дніпром тільки човен хвилю розбиває»;
б) «Хліб та вода — козацька їда»;
в) «Хороша та пишна, як королівна»;
г) «Він добрий був син і щирий козак, лучче йому з нудьги загинути, ніж пан-отця навік преогорчити і золоту свою славу гряззю закаляти»;
д) «Такий-то богатир! Ходив у жупанах, та в сап'янцях, та в атласах»;
е) «А я думав, нещасний, іти в Крим та Туреччину, навоювати золота і з добром приїхати до тебе, моя красуне…»


Достатній рівень (3 б.)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник із буквою.

7. Установіть відповідність між героями і назвами творів.

1. Оксана;
2. Катерина;
3. Настя;
4. Меланія;
5. Дівчина-байстря.
а) Марко Вовчок «Максим Гримач»;
б) Т. Шевченко «Лілея»;
в) Т. Шевченко «Катерина»;
г) Т. Шевченко «Гайдамаки»;
д) П. Куліш «Чорна рада»;
е) Т. Шевченко «Наймичка».

Ключ: 1 — г; 2 — в; 3 — е; 4 — д; 5 — б.


8. Установіть відповідність між жанрами і назвами творів.
1. Оповідання-бувальщина;
2. Оповідання романтичне;
3. Посланіє;
4. Комедія;
5. Поезія.
а) «П. Куліш «Заворожена криниця»;
б) П. Куліш «Чорна рада»;
в) Т. Шевченко «Сон»;
г) М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»;
д) Марко Вовчок «Максим Гримач»;
е) Т. Шевченко «І мертвим, і живим…».
Ключ: 1 — г; 2 — д; 3 — е; 4 — в; 5 — а.

9. Установіть відповідність між характеристикою героя і його твором.

1. «Чоловік… гуляє, пиячить і враз пропаде, як у воду, і слуху немає. Там, зирк, знову мов з неба упав, вештається по вулицях у селі»;
2. «…Був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападалі і наче до чого придивляються, а губи якось покривились, що ти б сказав — він і зроду не сміявся»;
3. «Очі так і грають, а чорні густі брови аж геть піднялися над тими очима, і враг його знає — гляне раз: здається, супиться, гляне удруге: моргне довгим усом так, наче зараз і підніме
тебе на сміх»;
4. «Дала обітницю йти на прощу; зібрала майно, що залишилось після батька, і через кілька днів її справді не було в селі. Куди пішла вона, ніхто не міг сказати»;
5. «Так-то гарно убралась! Сорочка тоненька і плахта шовкова, пояс сріблом цвіт кований, черевички високі; дрібно, дрібнесенько косу заплела, і золотий перстень блищить на правій руці».
а) Басаврюк (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»);
б) ПидоXра (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»);
в) Василь Невільник (П. Куліш «Чорна рада»);
г) Кирило Тур (П. Куліш «Чорна рада»);
д) Настя Гвинтовка (П. Куліш «Чорна рада»);
е) Катря (Марко Вовчок «Максим Гримач»).

Ключ: 1 — а; 2 — в; 3 — г; 4 — б; 5 — е.


Високий рівень (3 б.)

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «От де, люди, наша слава, / Слава України» (за творами Т. Шевченка).
б) Зображення козацтва у творчості Т. Шевченка та П. Куліша.
в) М. Гоголь — «справжній віщатель душі людської» (за творчістю письменника).


V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Скласти план міні-доповіді для бесіди про новаторство в українській літературі XX ст.

4  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря