» » » Урок: Марко Вовчок «Максим Гримач». Почуття відповідальності та вини як уселюдське почуття

Урок: Марко Вовчок «Максим Гримач». Почуття відповідальності та вини як уселюдське почуття

Мета: продовжити опрацювання ідейно-художнього змісту оповідання, досліджуючи причину заборони М. Гримача на одруження Катрі із Семеном, акцентуючи увагу на почуття відповідальності та вини як уселюдське почуття; розвивати увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власні судження про особливості оповідання, його спрямованість; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати шанобливе ставлення до людини, її прав; зневажливе ставлення до будь-якого поневолення особистості, приниження її гідності.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Марка Вовчка, виставка книжок письменниці «Народні оповідання», дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина «Сторінками оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач»

Клас поділяється на дві команди, по три представника з кожної біля дошки

розгадують кросворд упродовж 6 хв. Виграє та команда, яка у визначений час впорається із запропонованим завданням.

Кросворд для І команди


По вертикалі: 1. Прізвище головного героя. (Гримач)

По горизонталі: 1. Про кого говориться в оповіданні: «Да й понаходило їх чимало: в хаті й на дворі, і коло брами — аж усю вулицю вздовж закрасили»? (Гостей) 2. Річка, через яку люди перевозили «всяке добро», не сплачуючи податку. (Дніпро) 3. Пестливе слово, з яким козак звертався до Катрі. (Рибчино) 4. Ім'я героя — коханого Катрі. (Семен) 5. Весільний обряд, який згадується у творі. (Сватання) 6. Місто, неподалік від якого жив головний герой з дочками. (Черкаси)

Кросворд для ІІ команди


По вертикалі: 1. Ім'я героя чоловічої статі. (Максим)

По горизонталі: 1. Держава, яка панувала на Україні у часи, зображені в оповіданні. (Московщина) 2. Ім'я старшої дочки головного героя твору. (Катря) 3. Тетяна в оповіданні порівнюється з… (Ясочкою) 4. Одна з рис характеру, притаманна головному герою твору. (Веселість) 5. Шкода, яку заподіяла собі старша дочка Гримача? (Втопилася) 6. Поселення, що згадується на початку оповідання. (Домонтов) Підбиття підсумків. Визначення переможців.

2. Бесіда за питаннями

  • Якою є провідна думка оповідання?

  • Чому боротьба за волю є шляхом для подальшого щасливого життя?

  • Яким уявляла своє майбутнє Катря?

  • Чим відрізнялися розуміння поняття про щастя Катрі та її батька?

  • Чи можна Максима звинуватити у самогубстві своєї дочки?

  • Чому Катря обрала трагічний шлях до самознищення?

Мікрофон: «Як ви вважаєте, смерть Катрі можна вважати викликом тогочасній дійсності, у якій суспільство чітко розмежувалося на багатих і бідних, вільних і поневолених?»

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

IV. Основний зміст уроку

Її твори відзначаються реалістичною правдою,
глибоко захоплюючим способом зображення,
силою почуття і мистецькою красою форм і мови.
О. Кобилянська

1. Характеристика героїв твору

1.1. Максим Гримач.

1.1.1. Асоціативний малюнок.

Словесно відтворити портрет героя, його зовнішність, манеру поведінки і порівняти, як він зображений у творі.

1.1.2. Скласти інформативне ґроно щодо характеристики Максима.


1.1.3. Цитатна характеристика.

1.1.4. Бесіда за твором.

1.2. Катря Гримач.

1.2.1. Асоціативний портрет героїні.

1.2.2. Робота у малих групах. Скласти інформативне ґроно щодо характеристики Катрі.

1.2.3. Цитатна характеристика героїні.

1.2.4. Опрацювання образу.

1.3. Семен.

1.3.1. Асоціативний план характеристики героя.

1.3.2. Складання інформативного ґрона щодо характеристики козака-наймита Семена.

1.3.3. Цитатна характеристика.

1.3.4. Опрацювання образу.

2. Подальше опрацювання ідейно-художнього змісту твору.

V. Підсумок уроку

VІ. Оголошення результату навчальної діяльності

VII. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря